Redakce AliES | 7. 9. 2018

Bezúročný úvěr na energetické úspory? Šance pro české firmy

Moderně smýšlející podnikatelé mohou získat zvýhodněné financování na energeticky úsporné projekty. Nové rozvody elektřiny či plynu, výměnu oken či osvětlení, zateplení budovy či pořízení úspornějších strojů nebo využití obnovitelných zdrojů energie apod. totiž lze realizovat s využitím speciálního bezúročného úvěru.

Zvýhodněný program podpory připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. To se totiž rozhodlo část zdrojů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost určených na úspory energie v podnikatelském sektoru poskytovat také ve formě tzv. finančních nástrojů. Příkladem jsou právě bezúročné úvěry na energetické úspory.

Peníze rychle a jednoduše

Bezúročné úvěry nenarušují tržní prostředí a vytváří rovné podmínky na trhu. Z pohledu státu jde o návratnou formu podpory, kdy se prostředky určené na podporu podniků do systému po čase navrátí a mohou být znovu využity. Tyto speciální úvěry navíc přináší řadu výhod i pro samotné podnikatele.

Ti ocení především jejich dlouhodobost a stabilitu. Podnikatel totiž může podporu získat přesně v okamžiku, kdy ji potřebuje, a na jaký účel ji potřebuje. Její získání je navíc rychlé, zpravidla v řádu několika týdnů, a administrativně nenáročné. Nemusí tedy vymýšlet či přizpůsobovat projekt podmínkám dotačního programu. Jednoduše si může připravit projekt dle svých potřeb a získat na něj zvýhodněné financování.

Úvěry jsou zdarma a na více než 2/3 způsobilých výdajů


ČMZRB poskytuje bezúročné úvěry z programu Úspory energie podnikatelům bez rozdílu velikosti. Podnikatelé si tak mohou sáhnout na podporu ve výši 800 tisíc až 30 milionů korun a mohou ji využít k financování až 70 % způsobilých výdajů projektu. Úvěry mají až desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Získání zvýhodněného financování je podmíněno současným čerpáním komerčního úvěru u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu. Zde je třeba počítat s úrokovou sazbou. I na tento úvěr však ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků, a to až do výše 1,5 milionu korun. Vedle této formy podpory je pro podnikatele připraven také finanční příspěvek na pořízení energetického posudku až do výše 250 tisíc Kč.

Projekt musí přinést alespoň 10% úsporu energie

Úvěr je možné využít k financování takových podnikatelských projektů realizovaných kdekoliv na území ČR mimo region hlavního města Prahy, které přinesou minimálně 10% úsporu energie. Typicky podporovaným projektem tak např. může být zateplení budov určených k podnikání, nové rozvody elektřiny a plynu, výměna kotlů, instalace kogeneračních jednotek, osvětlení budov a průmyslových areálů, zavedení systémů měření a regulace energie, využití odpadního tepla, nahrazení strojů a zařízení úspornějšími, využití obnovitelných zdrojů energie či akumulace elektrické energie apod.Program Úspory energie je určen pro podnikatele z oborů, jako je např. zpracovatelský průmysl, vodohospodářství, energetika, lesnictví, stavebnictví, doprava, cestovních ruch, služby aj., a poběží až do roku 2020, resp. 2023.

Pro projekty v Praze lze využít program ENERG

Pro podobné projekty realizované na území hlavního města Prahy pak ČMZRB nabízí program ENERG, který je financován z národních zdrojů. Tento bezúročný úvěr je poskytován ve výši 1 až 20 milionů korun a až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu s desetiletou dobou splatnosti a možností odkladu splátek jistiny až na dva roky bez nutnosti kofinancování komerčním úvěrem.

ČMZRB k bezúročnému úvěru ještě poskytuje finanční příspěvek na pořízení energetického hodnocení a technické dokumentace až do výše 100 tisíc korun a s finančním příspěvkem ve výši 7 % vyčerpané částky zvýhodněného úvěru v případě dosažení energetické úspory dle projektu.Využít jej mohou vedle malých a středních podnikatelů rovněž velké podniky, které působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby.

Klub moderně smýšlejících českých podnikatelů může růst různými způsoby. Bezúročné úvěry díky jednoduchým a výhodným podmínkám představují velmi zajímavou alternativu k financování investice s využitím zvýhodněných komerčních úvěrů, metody EPC či krytí investice z vlastních zdrojů.