Tisková zpráva | 21. 8. 2018

Svaz moderní energetiky se dohodl na spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů ČR

Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz moderní energetiky se dohodly na spolupráci v oblasti rozvoje moderní energetiky formou vzájemného členství v obou organizacích. Společně tak vytváří silnou legislativně odbornou platformu, jejímž cílem je podporovat rozvoj moderní energetiky a udržitelných nízkouhlíkových technologií, která budou přínosem jak pro ekonomiku ČR a její konkurenceschopnost, tak pro konečného spotřebitele.

„Globální rozvoj nových nízkouhlíkových řešení v energetice představuje obrovskou příležitost pro český průmysl, proto chceme podpořit kvalitní nastavení podmínek pro jejich rozvoj také v České republice. Svaz moderní energetiky je pro nás ideálním spojencem, neboť expertně zahrnuje průřez jednotlivých součástí progresivních technologií,“ uvádí k uzavření spolupráce Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR

„Naším cílem je vytvořit pro český energetický průmysl a vývojová pracoviště takové podmínky, které by jim umožnily stát se příslovečným tygrem v oblasti inovativních řešení pro 21. století. Právě spolupráce s Unií zaměstnavatelských svazů nám přináší cenné zkušenosti z legislativní oblasti a pracovních skupin napříč jednotlivými obory českého hospodářství. Moderní energetika tak pro svůj další rozvoj získává silný hlas, který bude moci zaznít například při jednáních tripartity,“ uvádí k nové spolupráci Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky ČR.

Unie zaměstnavatelských svazů a Svaz moderní energetiky se společně zaměří například na zlepšení čerpání podpory v rámci Operačních programů podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které umožňují firmám zvýšit energetickou efektivnost svého podnikání nebo získat výrobny energie z obnovitelných zdrojů pro pokrytí vlastní spotřeby. Současně se společně zapojí do připravovaných klíčových změn legislativy: novely zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR sdružuje a zastupuje 54 zaměstnavatelských svazů a významných zaměstnavatelů s více než 12.000 organizacemi a 710.000 zaměstnanci. Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura a neziskový sektor, s přesahem do pojišťovnictví, finančních služeb, udržitelného průmyslu, energetiky a veřejné správy.

Svaz moderní energetiky družuje nejvýznamnější oborové asociace moderní energetiky i klíčová výzkumná univerzitní centra. Díky průřezovému zastoupení expertů umí Svaz nabídnout ucelený pohled na možnosti rozvíjejícího se oboru nové, nízkouhlíkové energetiky. Svaz moderní energetiky má za cíl proaktivně vstupovat do české i evropské debaty o možnostech proměny energetiky a přinášet klíčové impulsy, které povedou k zajištění přední pozice ČR v oblasti vývoje a výroby progresivních technologií. Právě k příležitostem, které se v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku otvírají, chceme v Česku vést širokou diskuzi, zaměřenou mimo jiné na prosazení opatření na podporu samovýroby elektřiny, rozvoje akumulace energie, posílení možností společné výroby elektřiny a tepla, implementace chytrých sítí, elektromobility nebo nových prvků v rámci energetického trhu přicházejících s digitalizací.