Světově proslulý americký výrobce riflí firma Levi Strauss se zavázal, že do roku 2025 bude fungovat 100% na obnovitelnou energii. Levi se tak stává členem prestižního klubu s progresivními závazky ve snižování emisí, kde se setká s čokoládovnou Mars, mlékárenským Danone nebo vyhledávačem Google.

Prohlášení Levi Strauss je součástí strategie Climate Action Strategy 2025, ve které se odpovědné firmy hlásí k omezení produkce emisí až na úplnou nulu s cílem podpořit naplnění závazku v Pařížské klimatické dohodě.

„Věříme, že byznys má příležitost a zodpovědnost k tomu, aby podporoval pozitivní změny ve světě, a jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních společností, která zahrnula vědecky podložená data do celosvětového dodavatelského řetězce. Současně doufáme, že tímto rozhodnutím budeme inspirací také pro další firmy,“ uvedl výkonný ředitel firmy Levi Strauss Chip Bergh.

Nejudržitelnější sklad na světě

V Levi Strauss se již v roce 2012 zavázaly k cílům v redukci emisí ve vlastních výrobních závodech do roku 2020. Tyto cíle zahrnovaly například redukci emisí o 25 % v kancelářích, prodejnách a v distribuci nebo nákup minimálně 20 % energie pocházející z obnovitelných zdrojů pro provoz firmou vlastněných a provozovaných továren.

Firmě se podařilo splnit cíle s předstihem a z velké části již v roce 2017, a to díky investicím do LED osvětlení v prodejnách a distribučních centrech, důrazu na energetickou efektivnost a řadě provedených energetických auditů. Úspěšnost společnosti v této činnosti potvrdilo také obdržení prestižního certifikátu udělovaného budovám LEED Platinum (Leadership in Energy and Environment Design) pro distribuční centrum Sky Harbor v Nevadě. Certifikát v třídě Platinum je udělován budovám s nejvyšším udržitelným standardem provozu a nevadské distribuční centrum jej získalo jako největší přebudované skladiště na světě.

100% pokrytí provozu z obnovitelné energie

Avizovaný závazek z tohoto roku je proto ještě ambicióznější. Firma si určila cíle pro snížení emisí nejen ve svých továrnách, ale také v dodavatelském řetězci, což je v oboru oděvnictví velkou výzvou. Znamená to, že Levi Strauss omezí produkci emisí ve svých továrnách po celém světě na nulu. Dosáhnout toho chce díky 100% pokrytí výroby pomocí obnovitelných zdrojů. Stejné požadavky bude klást na své dodavatele.

Pro dosažení tohoto náročného plánu se společnost přidala k Partnerství pro čistší textil, které má záštitu Světové banky a propojuje veřejné a soukromé subjekty ke sdílení nejlepších příkladů z praxe v oblasti oděvnictví. Partnerství, které zahrnuje třeba značky C&A a H&M, poskytuje členům technickou expertízu a přístup k nízkonákladovému financování na podporu projektů obnovitelné energetiky a vodního hospodářství. Levi Strauss tak hodlá pomoci svým dodavatelům k dosažení na zdroje obnovitelné energie pro jejich provoz. Přispět k tomu má právě program Světové banky na financování udržitelných projektů, ke kterému se společnost přidala již v roce 2014.

Lepší bavlna

Výrobce riflí si je také vědom, že svou činností přispívá ke vzniku emisí ovlivňujících klima, a tím může ovlivnit produkci bavlny, na které je jeho byznys bytostně závislý. „Produkce bavlny přispívá ke klimatickým změnám a stejně tak producenti bavlny jsou ohroženi klimatickými změnami. Více než 100 milionů pěstitelů je vystaveno dopadům na ornou půdu a nedostatku vody, což v budoucnosti povede k nejistotě v pokrytí dodávek bavlny, její kvalitě a ceně,“ uvádí Levi Strauss ve svém Climate Action Strategy 2025.

Levi Strauss se proto hlásí k iniciativě Better Cotton, jejímž cílem je získávání bavlny od farmářů, kteří pracují v podmínkách s důrazem na zachování nejvyšších environmentálních, sociálních a ekonomických standardů. Do roku 2020 proto chce své rifle vyrábět z 95 % pouze ze zdrojů iniciativy Better Cotton a zbývajících 5 % doplní recyklovaná a organická bavlna.

„V této chvíli pracujeme s iniciativou Better Cotton na vytvoření metrik pro kvantifikaci a reporting pozitivních dopadů programu v oblastech vodního hospodářství, užívání pesticidů, zisků farmářů a vlivu uhlíku na produkci,“ uvádí společnost ve svém akčním plánu.

Klimatické cíle pro lepší svět

„Pokud nebudeme věnovat pozornost klimatickým změnám, tak budou mít zásadní dopad na komunity, ve kterých podnikáme, a na svět jako celek. Vytyčení a dosažení ambiciózních vědecky podložených cílů bude vyžadovat spolupráci napříč oděvním sektorem. Jsme odhodlání podpořit naše dodavatele tak, aby posílili svou obchodní činnost a místo na trhu. Současně chceme dosáhnout svého vlastního cíle dlouhodobě udržitelného podnikání. Ambiciózní cíle motivují k akci a akce v oblasti klimatu je přesně to, co naše planeta potřebuje,“ uzavírá společnost svůj akční plán pro lepší klimatickou budoucnost.

Zdroje: Levi Strauss, Edie