Kristýna Vobecká | 5. 8. 2018

Odpovědné firmy myslí na planetu: Danone bude vyrábět s pomocí obnovitelné energie

Globální potravinářský gigant společnost Danone se zavázala k přechodu na 100% využití obnovitelných zdrojů v celém výrobním řetězci a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Společnost s ročním obratem 25 miliard dolarů a více než 100 tisíci zaměstnanci po celém světě tímto krokem reaguje na potřebu najít řešení, které sníží znečištění ovzduší.

Součástí závazku Danone je také závazek ukončit do roku 2020 spolupráci s dodavateli, kteří způsobují odlesňování země. Vedle toho plánuje Danone zlepšení bezpečnosti v oblasti vodního hospodářství a vytyčení bezemisních cílů společně s neziskovou platformou Science Based Target, která pomáhá v dosahování klimatických závazků vycházejících z Pařížské klimatické dohody. Smyslem aktivit je dosáhnout zpomalení oteplování země o méně než 2 °C ve srovnání s teplotou před průmyslovou revolucí na základě vědeckých poznatků.

Danone se tímto zavazuje mimo jiné zodpovídat také za své dodavatele a jejich způsob nakládání s energií, to znamená, že bude kontrolovat farmáře, od kterých odebírá mléko, nebo továrny, kde balí své produkty. Všechny složky výrobního řetězce svou činnost musejí vykonávat do roku 2050 tak, aby při ní neprodukovaly žádné emise a staly se uhlíkově neutrální, tedy 100% bezemisní.

Vlajkový Evian

„Pro dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050 musíme změnit a přizpůsobit celý chod společnosti. Klimatické cíle začleňujeme do obchodních procesů a pro monitorování činností v oblasti životního prostředí máme celý tým, který analyzuje naše podnikání a na základě toho identifikuje klíčové projekty, které jsou nutné pro dosažení našich klimatických cílů,“ uvedl ke klimatickému závazku Eric Soubeiran, globální ředitel pro přírodu a klima společnosti Danone, pro server We Mean Business.  

Největším závazkem je dosažení bezemisního provozu společnosti jak při vlastní produkci, tak při získávání energie z externích zdrojů. V těchto případech si Danone vytyčilo také průběžné cíle – do roku 2020 hodlá společnost získávat 50 % energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 se potom chce dostat na 100% pokrytí elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dnes pokrývá energie ze solárních nebo větrných elektráren zhruba 18 % spotřebované energie Danone. Do roku 2030 chce být společnost uhlíkově neutrální z 50 % a v současnosti se jí to daří z 10, 5 %.

Vlajkovou lodí v bezemisním provozu je přitom značka minerální vody Evian, kterou Danone vlastní. Továrna Evian ve francouzském Plateau de Gavot, kde se minerální voda stáčí, je plně poháněna pouze obnovitelnou energií z nedaleké vodní elektrárny. Značka Evian se současně zavázala, že do roku 2025 bude své vody prodávat pouze v lahvích z recyklovaného plastu.

Danone myslí na farmáře a krajinu

Bezemisní závazek potravinářského gigantu znamená také dosažení neutrality v rámci celého výrobního řetězce, což je vzhledem k objemu odebraného mléka z různých farem velkou výzvou. „Spolupracujeme se 140 tisíci farmářů po celém světě, takže jsme si vědomi složitosti dosažení omezení emisí v dodavatelském řetězci. Jsme součástí organizace Cool Farm Alliance a k vyčíslení uhlíkové stopy jednotlivých farem používáme nástroj Cool Farm Tool. Například jsme se ve Francii zavázali snížit uhlíkovou stopu našich zemědělců o 15 % do roku 2025. S farmáři spolupracujeme na strategii střídání plodin, hnojení, krmení zvířat a na všech dalších činnostech vedoucích ke snížení produkce emisí přímo na farmách,“ uvádí Soubeiran.

Na celkové produkci emisí se přitom činnost vlastních továren společnosti podílí pouze z 10 %. Zbytek jsou emise produkované právě v rámci dodavatelského řetězce. Danone se proto již teď soustředí na úzkou spolupráci se zemědělci, které inspiruje k tzv. regenerativním zemědělským postupům, jejichž cílem je posílit navracení uhlíku zpět do půdy, posílení biodiverzity a ochrana kvality vody. „Když změníte své zemědělské postupy – omezíte hnojiva, zlepšíte zdraví půdy a udržíte vodu v krajině – pak chráníte přírodní kapitál pro komunity,“ říká Soubeiran.

Danone se proto snaží také podporovat místní farmáře, kteří mají vztah ke své půdě a udržovat s nimi dlouhodobé kontrakty. Společně s dalšími devíti společnostmi založili v Danone fond Livelihood Carbon, který financuje projekty na podporu místních komunit např. v Senegalu, Indonésii nebo Indii. Fond poskytuje poradenství, nástroje a finance na místech, kde jsou potřeba k rozvoji místního zemědělství, mladých farmářů a komunitní činnosti.

Důležití však nejsou v dodavatelském řetězci pouze lidé, ale také zvířata a to, zda jsou při farmaření respektovány jejich základní potřeby. Společnost se hlásí k dodržování tzv. animal welfare (dobrého prospívání zvířat), což znamená, že jsou zvířata chována v co nejvíce přirozených podmínkách – mimo klece, s možností výběhu nebo pobytu na pastvě.

Cirkulární obalové hospodářství

Danone se také zabývá otázkou, jak naložit s obaly, aby nekončily jako další odpad na skládkách. Společnost se nehodlá vzdát plastových obalů, jež považuje za nejvhodnější a nejbezpečnější pro uchování většiny produkovaných výrobků. Hodlá ale přejít na systém recyklačního řetězce, kdy se obaly po použití vrací zpět do oběhu a jsou znovu využity.

Základem pro fungování tohoto řešení je využití udržitelných a obnovitelných zdrojů pro výrobu obalů i optimalizace váhy a tvaru výrobku tak, aby byl 100% připravený na další využití a pro jeho výrobu bylo využito co nejméně materiálu. Samozřejmostí je nulová produkce plastových odpadů při výrobě, které by jinak skončily na skládce, a podpora recyklačních systémů ke sběru obalů mezi zákazníky pro jejich znovuzpracování a vrácení zpět do oběhu.

„Naším cílem je, aby spotřebitelé věděli, že když si kupují naše produkty, tak přispívají k bezemisnímu řešení. Chceme, abyste pokaždé, když jíte nebo pijete, měli pocit, že se rozhodujete pro svět, ve kterém chcete žít,“ uzavírá Eric Soubeiran, globální ředitel pro přírodu a klima společnosti Danone. 

Zdroje: We Mean Business, Danone