Petr Novotný, RENARDS dotační, s.r.o. | 24. 7. 2018

Výhodné podmínky pro šetření energií přinášejí příležitosti pro moderně myslící firmy

Pomalé čerpání prostředků určených na úspory energie v podnikatelském sektoru vedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu zatím k nejvýraznějšímu zlepšení podmínek pro žadatele. To spočívá ve zjednodušení procesu žádosti o dotaci, rozšíření uznatelných činností a snížení bodové hranice pro získání dotace. Prostředků je dostatek a dotační výzva bude kontinuálně otevřena až do konce dubna 2019. Je proto ideální doba začít projekty připravovat.Na energeticky úsporné projekty bylo v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), určeném pro podnikatelské subjekty, na programové období 2014–2020 vyčleněno přibližně 20 mld. Kč. Nyní se nacházíme v poslední čtvrtině programového období a z této částky bylo zatím na dotacích přislíbeno přibližně 12 mld. Kč. Důležitějším ukazatelem je však objem prostředků, které již mají s poskytovatelem dotace uzavřenou smlouvu, těch je za 3,6 mld. Kč a již vyplacená částka dosahuje výše pouhých 741 mil. Kč. Uvedená čísla ukazují, že jsme s čerpáním v této oblasti ve skluzu.

S cílem urychlit čerpání prostředků byly jednak vypsané speciální dotační výzvy na pořízení fotovoltaických elektráren na střechy podniků k pokrytí vlastní spotřeby elektrické energie, jednak průběžně docházelo ke zlepšování podmínek pro žadatele v hlavním programu zvaném Úspory energie, který vyvrcholil v aktuální 4. výzvě.

Program Úspory energie zaplatí až polovinu investice

Z tohoto programu je možné podpořit širokou škálu záměrů, jejichž cílem je úspora primárních zdrojů energie. Typické projekty jsou z oblasti zateplení podnikatelských objektů, využití odpadního tepla z výrobního procesu, výměna výrobní technologie za energeticky úspornější, pořízení střešní fotovoltaické elektrárny k pokrytí vlastní spotřeby podniku a jiné. Míra podpory je 50 % pro podniky do 50 zaměstnanců, 40 % pro podniky do 250 zaměstnanců a 30 % pro velké podniky nad 250 zaměstnanců. Aktuálně je vypsaná již 4. výzva a žádosti o dotaci je možné podávat až do 29. 4. 2019. K dispozici je pro tuto výzvu 6 mld. Kč.

Jaké jsou hlavní změny v programu Úspory energie?

Změny, ke kterým došlo v aktuální výzvě, mají za následek zjednodušení administrace, rozšíření dotovaných oblastí a snížení hranice pro schválení dotace.

Poměrně zásadním zjednodušením pro žadatele je fakt, že k žádosti o dotaci není nutné dokládat projektovou dokumentaci a položkový rozpočet projektu. Tvorba projektové dokumentace je v mnoha případech zdlouhavý a nákladný proces, který buď podání žádosti zdržoval, nebo se stal přímo překážkou pro žadatele, kteří nechtěli riskovat tvorbu nákladné dokumentace před schválením žádosti o dotaci. Projektovou dokumentaci je i nadále nutné nechat vytvořit ve vztahu ke stavebnímu řízení a výběrovému řízení na dodavatele, avšak není nutné s ní spěchat k datu podání žádosti o dotaci.

Novinkou je také poskytnutí dotace na náklady spojené s výběrovým řízením, na které je možné, stejně jako na náklady tvorby projektové dokumentace a energetického posudku, získat dotaci v rozmezí 60 % až 80 % v závislosti na velikosti podniku žadatele.

Získat dotaci také bude snazší. Zatímco v předchozí výzvě bylo nutné získat alespoň 60 bodů ze 100 možných, v aktuální výzvě bude stačit ke splnění podmínek pouze 50 bodů.

Zdroj: Institute for Industrial Productivity