Tomáš Charouz | 14. 6. 2018

Dánsko – větrné Silicon Valley a globální lídr v dekarbonizaci

50% podíl čistých technologií na spotřebě energie v roce 2030 a ekonomika bez fosilních paliv v polovině století. V roce 2017 byl dánský energetický systém vyhodnocen Světovou energetickou radou jako nejlepší na světě, vítr již dnes dodává přes 43 % elektřiny a vláda jde příkladem.

Dánsko je dlouhodobě bráno za vzor v přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství. Již v roce 2011 se v rámci strategie „Our Future Energy“ zavázalo stát se ekonomikou kompletně nezávislou na fosilních palivech a 100% využívající obnovitelné zdroje v roce 2050. Přechod na udržitelnou energetiku je navíc chápán jako podnikatelská příležitost pro dánské firmy a investice do budoucnosti této severské země.

„Podpora růstu zelené ekonomiky zajistí Dánsku bezpečnou budoucnost. Z krátkodobého hlediska můžeme očekávat vyšší ceny energií, ale na celou záležitost je třeba nahlížet jako na formu pojištění. Jde o nákladné investice. Tato suma je však minimální v porovnání s náklady, proti kterým se chráníme,“ uvedl v roce 2011 tehdejší ministr pro energetiku a ochranu klimatu Martin Lidegaard.

Pro naplnění dlouhodobé vize byl stanoven cíl 50% podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie v roce 2030 a závazek kompletního útlumu uhlí jako suroviny využívané při produkci elektřiny ve stejném roce.

Dánská vláda i nadále jde příkladem. Pro naplnění klimatických cílů při zajištění dostupné energie pro spotřebitele zveřejnilo na konci dubna ministerstvo pro energetiku a ochranu klimatu soubor iniciativ v celkové výši 2 miliardy euro.

2 miliardy euro na odklon od fosilních paliv

Klíčovou úlohu v přechodu k nízkouhlíkové ekonomice sehrají obnovitelné zdroje. V rámci strategie s názvem „Energy – For a Green Denmark“ má být půl miliardou eur podpořen další rozvoj zejména větrných a solárních elektráren na pevnině. Půjde tak o další rozvoj sektoru udržitelné energetiky v zemi, kde se větrné elektrárny v roce 2017 podílely 43,4 % na výrobě elektřiny, uvádí dánská větrná asociace. Zjednodušen má být i systém podpory a k rychlejšímu přechodu k čisté a ekonomicky udržitelné energetice má přispět také snížení dotací do zdrojů, které jsou na trhu stále více konkurenceschopné. Set iniciativ má být plně financován z přebytků státního rozpočtu a výnosů energetického sektoru.

Silicon Valley na moři? Severní vítr není krutý

Tahounem přechodu k bezemisní ekonomice budou zejména větrné turbíny na moři. Dánská vláda má v plánu vystavět mezi lety 2024–2027 největší větrnou farmu na moři v dánské historii o výkonu zhruba 800 MW. Díky klesajícím cenám větrných technologií by komplex měl vzniknout bez dotací. Do roku 2030 mají vznikat i další větrné projekty a vláda bude své plány blíže specifikovat v roce 2022.

Půjde tak o další rozvoj sektoru obnovitelných zdrojů, který již dnes trhá rekordy. 9. července 2015 například větrné turbíny v době své nejvyšší produkce dodávaly 116 % celkové národní spotřeby elektřiny. Během následujícího dne hodnoty místy dosahovaly až 140 %. Veškerá přebytečná elektřina se díky kvalitní síti interkonektorů přenesla do sousedníhoNorska, Německa a Švédska. Turbíny v době špiček navíc nejely na plný instalovaný výkon 4,8 GW, uvádí dánský síťový operátor.

Potenciál Severního moře je obrovský. Podle Evropské komise může v roce 2030 dodávat 12 % celkové spotřeby energie celé Evropy – jinými slovy 100 GW větrných turbín, což odpovídá instalovanému výkonu 50 jaderných elektráren Dukovany. Vzhledem k vysokému potenciálu Dánové označují Severní moře jako budoucí „Silicon Valley“ pro offshore vítr.

Plyn jako energie pro přechod k udržitelné ekonomice

K dalšímu odklonu od fosilních paliv má vést také modernizace teplárenství, snižování spotřeby energie a okamžité daňové úlevy na elektřinu a využití  elektřiny při vytápění domácností a podniků. Dánská společnost tak bude více motivována využívat zelenou elektřinu namísto fosilních forem energie.

Dánové si zároveň uvědomují, že plyn bude důležitým prvkem při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Těžba ropy a plynu v Severním moři tak bude pokračovat vzhledem k přínosům do státního rozpočtu a potenciálu pro financování udržitelných investic. Dánsko proto alokuje značné prostředky také do modernizace stávajících těžebních zařízení i výzkumu ekologické a energeticky šetrné těžby na moři. Těžba na pevnině však končí. Dánská vláda v únoru roku 2018 ukončila udělování povolení pro průzkum na pevnině a vnitřních vodách.

Bezemisní ekonomika již dnes? Samsø příkladem pro celý svět

Dánský ostrov Samsø se 4 000 obyvateli již dnes produkuje více čisté energie, než spotřebuje. Energetickou soběstačnost zajišťuje 21 větrných turbín a biomasa či solární kolektory pro vytápění. Samsø obnovitelnými zdroji vykrývá i veškeré produkované emise vnitrozemní a námořní dopravy. Pro představu, v roce 2015 byla uhlíková stopa ostrova neuvěřitelných –12 tun CO2 na osobu.

Nejlepší energetický systém světa

Dánové mají přístup k energii 99,996 % času. I díky vysoké bezpečnosti dodávek byl v roce 2017 dánský energetický systém vyhodnocen Světovou energetickou radou jako nejlepší na světě. Zvyšující se podíl obnovitelných zdrojů bude pro bezpečnost dodávek výzvou a podle dánské vlády má být řešením nejlépe integrovaný, flexibilní a tržně založený energetický systém v Evropě. Pro jeho realizaci bude v roce 2020 zveřejněn akční plán pro chytré energie založený na datech, digitalizaci a efektivním ukládání energie.

Ambiciózní vize nezůstávají pouze na papíře. Podle aktuálního hodnocení Mezinárodní energetické agentury (IEA) z roku 2017  je Dánsko na cestě ke splnění výše zmíněných klimatických cílů. I přes nejvyšší podíl větrné energie na produkci elektřiny na světě jsou v Dánsku podle IEA zajištěny bezpečné dodávky energie – i díky vysoké flexibilitě a kvalitnímu propojení sítí s okolními státy. IEA proto Dánsko označuje za světového leadera v integraci obnovitelných zdrojů energie.

Zdroje: DWII, IEA, Go 100percent, The Guardian