V hlavním městě Etiopie Addis Abebě se monstrózní skládka o velikosti 36 fotbalových hřišť mění na obnovitelnou energii, která pokrývá spotřebu třicet procent elektrické energie celého města.

Skládka, předtím jediné úložiště odpadu v Addis Abebě, se dostala do zpráv v Evropě až v roce 2017. Došlo tam totiž k obrovskému sesuvu a pod tlejícími odpadky tam na místě zahynulo 114 lidí.

Teprve tato tragédie pomohla něco změnit. Etiopie se rozhodla, že takhle to dál nejde a investovala do nové elektrárny, která hromady hnusu proměňuje v životadárnou elektřinu. Místní obyvatelé díky ní svítí, topí nebo chladí potraviny. Tato nová elektrárna zatím likviduje jen odpornou skládku, ale bude fungovat i poté, podle plánů by měla zaručit, že se na energii promění asi 80 % městského odpadu, který Addis Abeba denně vyprodukuje.

Jak to funguje?

Odpad se přeměňuje na energii spalováním, což je proces, který je již oblíbený v mnoha evropských zemích. S tím, jak Čína odmítá vyvážet z Evropy odpad, se jeho popularita ještě dynamicky zvýší. Současný stav je takový, že zhruba 25 % evropského odpadu se přeměňuje na energii a ve Francii a Německu je více než 100 elektráren specializovaných na takový odpad.

Přísné emisní normy Evropské unie zajišťují, že do atmosféry nevstupují žádné škodlivé emise ze spalovacího procesu, což jsou standardy, kterých se bude držet i i etiopský projekt Reppie.

Elektřina se vyrábí přímo z hoření odpadu. Když se odpad spálí ve spalovací komoře, vytváří se teplo. Teplo vaří vodu, ta vytváří páru, která zase roztáčí turbínu, a tím produkuje energii.

Emise, které se vyskytují v tomto procesu, jsou vyčištěny ještě předtím, než se dostanou do atmosféry. Tím se vlastně stávají obnovitelným a udržitelným zdrojem čisté energie.

Bez pomoci ze zahraničí by to nešlo

Zařízení Reppie vzniklo v partnerství mezi vládou Etiopie a několika mezinárodními partnery včetně čínských a dánských společností. Toto partnerství se spojilo s cílem přizpůsobit novou elektrárnu přímo na míru podmínkám subsaharské Afriky. To vyžadovalo, aby byla spalovna schopná správně zpracovávat více druhů odpadů než třeba v Evropě.

Etiopský projekt dále chrání životní prostředí a občany Addis Abeby před škodlivými toxiny, které se ze skládek uvolňují do zásob podzemních vod i do atmosféry. Jedná se především o metan. Jde o škodlivý skleníkový plyn, který zvyšuje negativní účinky změny klimatu a typicky vzniká rozkladem organické hmoty na skládkách. Tento projekt sníží emise metanu a zároveň vyrábí elektřinu - co chtít víc?

Kromě dodávky energie třem milionům lidí plánuje projekt Reppie, že vyčistí asi třicet milionů litrů vody. A navíc se z odpadu vyrobí zhruba tři miliony cihel, které budou dodatečně využívány ve prospěch obyvatel Addis Abeby.

Kromě toho bude závod vytvářet stovky pracovních míst pro lidi, kteří se dříve spoléhali na úklid na místě odpadu, což je nebezpečné zaměstnání, viz ona tragédie, o níž jsme psali na začátku článku.

V Etiopii má v současné době přístup k elektřině pouze 27 % obyvatel. Zatímco tento počet zahrnuje i venkovské oblasti, v městských oblastech, jako je právě Addis Abeba, jejich počet stoupá téměř na 92 %. Zařízení Reppie je napojeno na celonárodní energetickou síť, takže bude moci sloužit také venkovským oblastem a zvýší přístup k elektřině všem Etiopanům.

Nová elektrárna se stane vzorem pro další podobné projekty v celé Africe: v současné době se pracuje na plánování dalších sedmi podobných zařízení.

Podívejte se na video v angličtině o problému s odpadem nejen v Etiopii, ale celé Africe.

Zdroj: Borgen Project