Pro české ekologické zemědělce, producenty a zpracovatele biopotravin je určena soutěž Česká biopotravina, kterou každoročně pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců již od roku 2000.

I letos se mohou do soutěže o nejlepší produkty českého ekologického zemědělství přihlašovat zájemci v kategoriích Biovíno, Biopotraviny živočišného původu, Biopotraviny rostlinného původu, Biovýrobky pro gastronomii, pochutiny a ostatní potravinářské výrobky a nově je v letošním roce přidána kategorie Steaková biomasa.

„Vyhlášení soutěže Česká biopotravina je pro nás každoročním vrcholem celoroční práce pro ekologické zemědělství v České republice. V rámci soutěže máme možnost ochutnat a hlavně ocenit ty skutečně nejlepší produkty z české bioprodukce, které následně doporučujeme také českým spotřebitelům. Vyzýváme proto všechny české ekologické farmáře, aby se neostýchali přihlásit své produkty a poměřit své síly v konkurenci ostatních,“ uvádí manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, který je organizátorem soutěže, Kateřina Urbánková.

Vína z ekologického zemědělství vedou

Nejpočetněji obsazovanou kategorií soutěže bývá tradičně kategorie Biovíno, která je spoluorganizována se Svazem vinařů České republiky. V této kategorii porotci každoročně obdrží nejvíce přihlášených vzorků do soutěže, což může svědčit o tom, že Češi jsou národem vinařů a biovína se stávají stále vyhledávanějším produktem ekologického zemědělství.

V minulých ročnících porota složena ze znalců gastronomie a zástupců Státní zemědělské a potravinářské inspekce ocenila například netypické potraviny, jakými byly sterilované patisony z Turnovska, bio konopné sádlo, raw zmrzlina či bio pesto z medvědího česneku.Vítězi jednotlivých kategorií během let také v zásadě odpovídají oblíbenosti konkrétních bioproduktů na českém trhu – vedou mléčné a masné výrobky, mošty a ovocné šťávy, sladkosti a dále džemy, pesta a konzervované potraviny.

Produkt musí skvěle chutnat, pěkně vypadat a mít tržní potenciál

Porota soutěže, které na několika posledních ročnících předsedal Pavel Mauer, oceňuje biovýrobky podle několika kategorií. Důležitý je inovativní přístup výrobce, který by měl být originální ve využití surovin a jejich zpracování z hlediska daného oboru.

Důraz je samozřejmě kladen na celkovou chuť výrobku, jež by měla oslovit i nejnáročnějšího spotřebitele, a dále vzhled a obal výrobku – ten by měl vypadat skvěle v obalu i na talíři, a také celková marketingová strategie k prodeji výrobku, jež by měla zajistit jeho úspěšný odbyt a oslovení zákazníků.

Pro české ekologické zemědělce je soutěž Česká biopotravina navíc možností, jak svůj výrobek propagovat. Vítězné produkty mohou využívat označení Česká biopotravina daného roku a získají mediální a inzertní prostor. Vítězný zemědělec také získá účast na největším veletrhu biopotravin Biofach 2019 v Norimberku zdarma.

Vyhlášení soutěže, která probíhá pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, proběhne v měsíci biopotravin září a zájemci mohou své bioprodukty přihlašovat až do 15. srpna.

Zdroj: PRO-BIO