V Česku se o chytrých městech zatím jen bavíme, ale němečtí vizionáři mají jasno: města budoucnosti musí být zelená, zdravá a energeticky soběstačná. Jedno takové právě vzniká na jižní periferii Berlína.

Modelové místo pro bydlení, život a práci, největší svého druhu v Německu – tak prezentují projekt s názvem SolWo Königspark jeho tvůrci. SolWo je zkratka pro Solides Wohnen, tedy „slušné“ bydlení, Königspark odkazuje na Königs Wusterhausen – městečko, jehož bude nové sídliště součástí.

Architektům hodně hraje do karet poloha místa – rozsáhlé lesy a jezera, rovinatý terén vhodný pro cyklistiku, blízkost Berlína (35 km od Postupimského náměstí), zároveň však atraktivní rozvojová lokalita, kde mají svá sídla firmy jako Lufthansa nebo Rolls Royce. Různé formy a standardy bydlení pak mají zajistit, aby se nová čtvrť nestala uzavřenou milionářskou lokalitou. Autoři projektu zdůrazňují, že bydlení zde bude finančně dostupné běžným rodinám, ale i seniorům a mladým „singels“.

Aby se tu všichni cítili dobře

Idea SolWo Königsparku stojí na čtyřech pilířích: identitě, zázemí, energii a vodě a mobilitě.

Identita: mezi domy ani zahradami nejsou žádné ploty, které by oddělovaly soukromý a veřejný prostor a bránily ve volném pohybu. Cílem je, aby lidé vnímali čtvrť i celé město jako jeden prostor a identifikovali se s ním jako se svým domovem. Nová čtvrť plynule naváže na stávající zástavbu.

Zázemí: projekt klade velký důraz na plochy, které přirozeně fungují jako místa setkávání. Sportoviště, louky, zahrady apod. jsou koncipovány tak, aby je mohli využívat lidé všech generací a vzniklá komunita tak měla žádoucí sociálně-generační strukturu.

Energie a voda: využití lokálních obnovitelných zdrojů, centrální zásobování energiemi a inteligentní energetický management zajistí obyvatelům maximální úspory při zachování vysokého komfortu.

Mobilita: důraz je kladen na co nejlepší podmínky pro chodce a cyklisty, dostupnou veřejnou dopravu, sdílení elektroaut a kol, jakož i chytrý parkovací systém. Vozovky a chodníky jsou opatřeny stejnou dlažbou a odděleny jen vodorovnou čárou bez obrubníku, což podle autorů chodce, cyklisty a řidiče zrovnoprávňuje.

Přírodní materiály a mix obnovitelných zdrojů energie

Sídlišti dominují tří- až čtyřpatrové domy, v plánu jsou v menší míře i vily a několik „věžáků“. Všechny domy jsou stavěny z přírodních materiálů a takovým postupem, aby byly „klimaticky neutrální“. O to se vedle pasivního standardu starají obnovitelné zdroje, konkrétně kombinace solárních systémů, tepelných čerpadel, geotermální energie a bioplynové stanice. Solárními panely a kolektory pro výrobu elektřiny nebo tepla jsou vybaveny všechny budovy.

Střechy budov naplánovali architekti buď rovné, nebo nakloněné v různém úhlu tak, aby maximálně využívaly slunečního svitu během dne. Fasádní systémy na budovách slouží k ohřevu vody nebo k vytápění. Koordinátor projektu architekt Taco Holthuizen říká: „Všechny obnovitelné zdroje musí být sladěny tak, aby dodávaly 100 % potřebné energie. Ta je v místě okamžitě spotřebována. Přebytky se ukládají v bateriích nebo prodávají do veřejné sítě.“

Akumulátory jsou umístěny v každém domovním bloku a propojeny tak, aby vyrovnávaly kolísání spotřeby, díky čemuž mají obyvatelé čtvrti 365 dní v roce obnovitelnou energii. Rozumí se, že do systému je integrována i dobíjecí síť pro elektromobily. „Všechny procesy probíhají digitálně a jsou řízeny centrálně. Jen tak je možné zajistit spolehlivé dodávky i optimalizaci využití energie,“ doplňuje Holthuizen.

Berlínská čtvrť tak svým konceptem připomíná nizozemský projekt Slunečního města, který vznikl již v minulém desetiletí.

Přínos pro proměnu energetiky

Akumulátory energie jsou připojeny na veřejnou síť, takže pomáhají její stabilizaci v širším regionu. Právě takový decentralizovaný systém spojuje výhody výroby čisté energie ze slunečních a větrných elektráren a je přitom odolný vůči změnám výroby podle počasí. Výstavba akumulačních zařízení umožňuje tyto výkyvy zmírňovat a snižuje zároveň potřebu výstavby nových vedení. Data získaná z provozu zásobníků v SolWo Königsparku budou proto sloužit pro další projekty energeticky soběstačných lokalit.

Výstavba sídliště začala loni a potrvá do roku 2020. V současné době se staví 215 bytových jednotek, mateřská školka a prostory pro dvě menší firmy. Autorem projektu je berlínské projekční studio eZeit Ingenieure, které se na výstavbu ekologických a energeticky inovativních budov specializuje.