tisková zpráva | 23. 5. 2017

V první německé aukci nových větrných elektráren zvítězily občanské projekty

Přes 90 % úspěšných projektů v rámci první aukce nových kapacit větrných elektráren připadá na občanská energetická družstva. Německo tak po úspěšném zavedení aukcí u nových projektů solární energetiky podpořilo tržní mechanismy pro podporu větrné energetiky.

Vedle úspěchu občanských projektů se aukce vyplatila i ekonomicky. Nejnižší podaná nabídka dostala cenu za budování nových větrných turbín na 5,25 eurocentů za kilowatthodinu větrné elektřiny (v přepočtu 1,39 Kč/kWh). Předchozí podpora dosáhla až na 8 eurocentů za kilowatthodinu v počátečním období projektu.

Celkem se soutěžilo o 800 megawattů projektů na využití větrné energie. Spolková agentura pro sítě (Die Bundesnetzagentur) obdržela celkem 70 nabídek, které poptávaný výkon překročily 2,5krát. 65 projektů bylo od komunitních energetických společností. Další dvě aukce nových větrných kapacit jsou v Německu plánovány na srpen (1000 MW) a listopad (1000 MW).

Jako vůbec první stát v Evropě vyzkoušelo Německo aukce pro nové kapacity v roce 2015 v solární energetice. Pomocí soutěže snížilo výši podpory nových fotovoltaických projektů z 9,17 eurocentů za kilowatthodinu v roce 2015 na současných 6,58 eurocentů na kilowatthodinu v únoru 2017 (1,75 Kč/kWh).

„Díky vzájemné konkurenci projektů se podařilo Německu udržet vysoký zájem občanských nabídek i po zavedení tržních mechanismů podpory. Jako bonus se opět podařilo snížit náklady za nově vznikající větrné parky. Úspěch první německé větrné aukce by měl být impulsem také pro českou debatu o větrné energetice. Za poslední dva roky nebyla v Česku zprovozněna ani jedna nová větrná turbína,“ komentuje výsledky německé aukce větrných kapacit Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Český Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, kterým se má řídit výstavba nových projektů větrných, solárních nebo bioplynových elektráren do roku 2020, v případě větrné energieodhaduje prostor pro nárůst na téměř dvojnásobek současného stavu, tedy na 525 megawattů. „K opětovnému nastartování rozvoje větrné energetiky by pomohlo právě zavedení tržních mechanismů na bázi aukcí nových kapacit. Ačkoliv Ministerstvo průmyslu oficiálně deklaruje zájem o nové větrné elektrárny, žádné reálné kroky pro obnovení podpory bohužel nepodniklo,“ dodává Martin Sedlák.

Zdroj: bmwi.de, tisková zpráva