Tomáš Vondra | 20. 4. 2018

Rok změny: V roce 2017 poprvé obnovitené zdroje překonaly uhlí

Zpráva institutu Agora uvádí, že rok 2017 se zapíše do dějin jako rok, kdy se ukázalo, že obnovitelným zdrojům energie patří budoucnost.

„Růst obnovitelných zdrojů energie je hnán vpřed německým, dánským a britským úspěchem ve větrné energii. Pokud by je následovaly i další evropské země, do roku 2030 by mohlo 35% energie být vyráběno z obnovitelných zdrojů. Překvapující je stále nízký podíl solárních elektráren, který by měl začít odrážet klesající ceny,” tvrdí Matthias Buck, ředitel institutu Agora Energiewende, jehož tým zprávu vytvořil. A jaké jsou její základní body?

1. Obnovitelné zdroje poprvé porazily uhlí

Roku 2017 došlo k prudkému rozvoji obnovitelných technologií. Potenciál vodní energie je už v Evropě v podstatě vyčerpaný, proto se na růstu nejvíce podílela energie z větru a biomasy. Ty rostly o neuvěřitelných 12 procent na 679 TWh, což znamená,že poprvé v dějinách bylo poraženo uhlí.Jen pro srovnání: ještě před pěti lety vyrábělo uhlí dvojnásobek elektřiny než obnovitelné zdroje energie.

2. Růst je značně nerovnoměrný

Bohužel růst těchto zdrojů energie je značně nerovnoměrný. Celých 56 procent ho za poslední tři roky připadá jen na pouhé dva státy - Německo a Velkou Británii. Extrémní růst zaznamenala energie z větru - jen za rok 2017 rostla o 17%. Hlavními příčinami byla kombinace vysokých investic do sektoru a také ideální větrné podmínky. Typickým příkladem země, kde stojí další rozvoj větrné energetiky, je Česko. Loni byl sice dokončen projekt 13 větrných turbín u Václavic na Liberecku, ale zdá se, že to byl na dlouhou dobu poslední nový větrný park u nás.

I přes stále klesající cenu solárních panelů se v Evropě nedaří akcelerovat růst nových projektů fotovoltaických elektráren. Za tři roky vyrostly „jen” o 14%. Naději může přinést rozšíření aukcí nových kapacit solárních projektů, které od roku 2015 s úspěchem využívá Německo, do dalších států EU.

3. Rostoucí ekonomika brzdí úspory energie

Přes neustálé snahy a výzvy energií šetřit se to nedaří. Už tři roky po sobě spotřeba elektrické energie v Evropě roste, vloni to bylo o 0,7%. Hlavním důvodem je silný ekonomický růst, který náš kontinent v současné době zažívá.

4. Množství CO2 neklesá

I přes rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v elektroenergetice se nedaří vytlačovat fosilní paliva z dalších součástí ekonomiky. Pokud se ale připočte zvýšené množství exhalací z automobilů, odhaduje se, že exhalace oxidu uhličitého dokonce o jedno procento za minulý rok vyrostly.

5. Západ se přiklání k obnovitelným zdrojům, východ zůstává u uhlí

Tohle je pro nás, obyvatele České republiky, výjimečně důležitý bod. Ukazuje se totiž, že zatímco západní Evropa míří jednoznačně směrem k obnovitelným a tedy udržitelným zdrojům energie, na východě se stále věří v budoucnost neobnovitelného uhlí.

Nizozemí, Itálie a Portugalsko vloni oznámily, že skončí se spalováním uhlí. Připojily se tak k Francii a Velké Británii, které stejný záměr oznámily již dříve. Východní Evropa o takových změnách ještě ani nezačala uvažovat. Nejdůležitější momentálně bude, jak se rozhodne Německo, které je v současné době největším evropským spotřebitelem uhlí - tam by měla debata proběhnout do konce roku 2019.