Vědci z americké koleje MIT podnikli první kroky k tomu, abychom mohli svítit rostlinami. Enzym, který normálně rozsvěcí světlušky, naimplementovali do potočnice.

Princip je vlastně zcela jednoduchý. Enzym luciferáza, který způsobuje světélkování světlušek, ale i dalších živých organismů, je třeba vpravit do rostliny. Zde se to podařilo tím, že luciferázu vědci vyseparovali jako nanočástice, které následně implementovali do rostliny. Inženýři z technického institutu v Massachusetts (MIT) vytvořili rostliny, které mohou svítit téměř čtyři hodiny.

Světlo samo o sobě

K čemu je taková věc dobrá? „Rostliny se mohou samy opravit, mají vlastní energii a jsou již přizpůsobeny venkovnímu prostředí. Myslíme si, že na tuto myšlenku ještě přijde čas, kdy se ukáže jako dokonalé řešení nanobioniky rostlin,” řekl Michael Strano, hlavní autor studie a profesor chemického inženýrství Carbon P Dubbs v MIT. "Vize je vytvořit zařízení, které bude fungovat jako stolní lampa - lampa, kterou nemusíte připojovat.“

Řešení ale samozřejmě nemusí být realizováno pouze v malém měřítku. Představte si ulice, kde svítí stromy a rostliny. Jsou to samoopravitelné lampy, které nepotřebují žádnou elektřinu, žádnou zvláštní péči. Samozřejmě, že by se nedaly využívat jako hlavní zdroje osvětlení, ale dokázaly by výrazně změnit energetické toky proudící do dnešního městského osvětlení.

Monitoring kvality ovzduší i detektor na výbušniny

Technický institut nyní pracuje na další optimalizaci a jemném vyladění koncentrace a rychlosti uvolňování částic tak, aby se zvýšil jas a délka svícení. Vědci se domnívají, že přidáním nanočástic nesoucích inhibitor luciferázy bude možné vypnout světlo. To by mohlo vést k vytvoření zařízení, jež budou reagovat na podmínky prostředí, jako je sluneční světlo, a zastavit emise světla.

Ale představte si, že nanočástice vpravené do rostlin s nimi mohou udělat i jiné věci. Například mohou být citlivé na výbušniny nebo mohou monitorovat kvalitu ovzduší. Možnosti jsou neomezené, vše je předmětem výzkumu.