Jana Bábiková | 24. 3. 2018

Česká firma Nano Energies zkoumá, jak vytvořit Airbnb pro sdílení elektřiny

V kapse nosíme chytré telefony, které nám nabízí spoustu aplikací pro ovládání naší domácnosti. Pomocí telefonu si také můžeme objednat na dálku sdílené bydlení při cestě do zahraničí nebo půjčit vůz. Co kdyby však šlo také sdílet elektřinu?

Představte si, že máte dům a na něm solární panel. Ten vyrábí elektřinu, kterou svítíte, topíte, nabíjíte auto či počítač. A dělá to, i když jste v práci nebo na dovolené, takže váš proud, který nespotřebujete, končí v celorepublikové síti nebo v domovní baterii.  

Sdílení snadno a rychle

Využití energie však může rozšířit chytrá aplikace, která oznámí, že zítra vyrobíte dostatek energie i pro další zájemce. Jednoduše pomocí ní pošlete elektřinu konkrétní osobě a transakci potvrdíte přes blockchain (zjednodušeně řečeno decentralizované řešení pro digitální „účetní“ operace). 

Podobný systém však nemusí fungovat pouze u domácností, ale může nabídnout energii i pro velké firmy. Velcí odběratelé elektřiny by pak mohli plánovat svoji spotřebu podle toho, kdy jsou právě v síti přebytky. Vyrovnávali by tak výkyvy v přenosové soustavě a celý systém by byl stabilnější. 

Stejné řešení mohou využít také města a obce. V rámci městských budov budou moci využít elektřinu ze solární elektrárny na střeše školy. Ta bude vyrábět hlavně v létě, kdy se v ní neučí. Sdílením elektřiny v rámci budov města budeme moct v létě napájet sluneční energií ze škol například historickou budovu pošty. 

Flexibilita spotřeby přinese nižší účty za elektřinu 

„Podobný systém peer-to-peer sdílení elektřiny je pořád ještě hudba budoucnosti. Mohlo by z něj vzniknout jakési Airbnb pro elektřinu, které pomáhá uživatelům i přenosové soustavě. Sdílení má obrovský potenciál, a proto v Nano Energies investujeme 10 procent zisku do vývoje propojení výrobců a spotřebitelů elektřiny,“ říká Petr Rokůsek, zakladatel a CEO Nano Energies. 

První kroky ke sdílené energii činí společnost už teď skrze chytré řízení výroby a spotřeby elektřiny. Když právě fouká vítr nebo svítí slunce, elektřina je levná, ale nemáme pro ni vždy využití. Naopak, když vítr zrovna nefouká, ale my chceme energii spotřebovat, je drahá. Řešením je využívat elektřinu tehdy, když je levná, a vyrábět, když je drahá.  

Podmínkou tohoto modelu je disponovat určitou flexibilitou. To znamená, že spotřebitelům a výrobcům vlastně nezáleží na tom, zda elektřinu odeberou nebo vyrobí o hodinu dřív nebo později. Typicky se jedná o kogenerační jednotky, bazény, chladírny nebo mrazírny. Služby chytrého řízení společnost Nano Energies také nabízí, více informací je k tispozici na tomto odkazu. 

Klíč je v matematice 

Předností Nano Energies je tým špičkových matematiků a analytiků, kteří vytvořili predikční matematický model pro odhad situace v elektrických sítích. Díky detailní znalosti trhu s elektřinou tým „traderů“ úspěšně obchoduje na energetických burzách v Čechách, Belgii, Holandsku, Francii, Velké Británií a na Slovensku. 

Zahraniční zkušenosti z Belgie jsou pro Nano Energies neocenitelné. Tamní operátor trhu s elektřinou podporuje inovace a chytrá řešení a inovativním společnostem vytváří otevřené podnikatelské prostředí. Právě v Belgii získali analytici Nano Energies inspiraci soustředit se na flexibilitu v přenosové soustavě a vytvořili z ní samostatnou tržní komoditu. 

Kromě investic do chytrých technologií je Nano Energies známá i jako první dodavatel české elektřiny z obnovitelných zdrojů a zelenou elektřinu může poslat i do vaší zásuvky.