tisková zpráva | 1. 3. 2018

Uber, ofo a další startupy podepsaly Principy sdílené mobility pro obyvatelná města

Patnáct celosvětově působících dopravních a technologických společností podepsalo dokument nazvaný Principy sdílené mobility pro obyvatelná města (Shared Mobility Principles for Livable Cities).

Společnosti se zavázaly podpisem, že budou upřednostňovat lidi před automobily a mimo jiné chtějí přispívat ke snižování emisí a podporovat sdílení dat. Dokument podepsaly tyto společnosti: BlaBlaCar, Citymapper, Didi, Keolis, LimeBike, Lyft, Mobike, Motivate, ofo, Ola, Scoot Networks, Transit, Uber, Via a Zipcar.

“Cílem ofo je vytvářet spravedlivější a propojenější svět. Víme, že naše ekologická a cenově dostupná platforma pro sdílení kol může mít výrazný a dlouhodobý pozitivní dopad na města. Jako celosvětový leader v oblasti bezstanicového půjčování kol jsme rádi, že jsme se k této iniciativě mohli připojit a že můžeme společně s dalšími partnery přispívat ke zlepšování životů lidí a komunit po celém světě,” říká Chris Taylor, šéf ofo v Severní Americe.

Ulice měst jsou čím dál tím více ucpané a znečištěné. Patnáct společností, které se pod tyto principy podepsalo, má výrazný vliv na to, jakým způsobem lidé žijí a pracují ve městech po celém světě. Dohromady se přes tyto služby uskuteční 77 milionů jízd denně a každý den je používá 10 milionů lidí.

Nové technologie a způsoby přepravy už nyní narušují status quo a mění způsob, jakým se lidé pohybují. Tempo inovací je rychlé. Vedle nových příležitostí však přináší také rizika - dnes přijatá rozhodnutí ovlivní dopravní infrastrukturu, která se bude používat po desetiletí. Principy sdílené mobility představují jasnou vizi pro budoucnost měst a propojují představitele měst, soukromé společnosti a neziskové organizace, které se snaží o zlepšení kvality života ve městech.

Principy sdílené mobility pro obyvatelná města jsou tyto:

1. Společně plánujeme města a mobilitu v nich.

2. Upřednostňujeme lidi před auty.

3. Podporujeme sdílení a efektivní využívání vozidel, silničních pruhů a chodníků.

4. Jednáme s dotčenými aktéry.

5. Podporujeme spravedlnost.

6. Stojíme v čele transformace k budoucnosti s nulovými emisemi a obnovitelnou energií.

7. Podporujeme přiměřené poplatky za využívání všech služeb.

8. Chceme, aby měla veřejnost užitek z otevřených dat.

9. Snažíme se o vzájemnou propojenost služeb.

10. Zastáváme názor, že autonomní vozidla v hustě osídlených oblastech by měla být provozována pouze ve flotilách.

Zdroj: tisková zpráva