Komerční sdělení | 12. 5. 2017

Photon Energy vyplatil už 5. kupón - dluhopisy lze stále upsat

Photon Energy vyplatila investorům už pátý měsíční kupón svého 6% dluhopisu, který lze upsat ještě do konce listopadu. Díky minimální investici ve výši 30.000 Kč je dluhopis dostupný i pro drobné investory. Tento týden Photon Energy zveřejnila své Q1 výsledky, nejlepší v dějinách společnosti.

Mezinárodní solární společnost s českými kořeny Photon Energy vydala dluhopisy vloni v listopadu. S měsíční výplatou kuponů představují dluhopisy zcela inovativní investiční příležitost pro drobné investory v době výnosů bankovních vkladů blízko nule, navíc s výhodou denní likvidity. Dluhopis je obchodován na trhu Free Market Burzy cenných papírů Praha a v RM-Sýstemu, což investorům umožní nakupovat či prodávat dluhopis každý pracovní den.

„Po důkladné analýze českého dluhopisového trhu věříme, že přicházíme s inovativním investičním nástrojem s atraktivním výnosem, měsíční výplatou úroku a denní likviditou. Získané prostředky z emise dluhopisu jsme schopni výhodně investovat na nejslunečnějším kontinentu světa – v Austrálii, kde působíme od roku 2011 a kde je solární energie dnes již konkurenceschopná bez státní podpory," uvedl k emisi Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy.

Photon Energy má za sebou zatím nejlepší první kvartál vůbec. Obrat rostl o 40,5 % na 75,28 mil. CZK, což vedlo k nárůstu EBITDA o 55,3 % na 28,998 mil. CZK. Photon Energy tím dosáhla pozitivního EBIT ve výši 7,142 mil. CZK (ve srovnání s EBIT ztrátou -2,720 mil. CZK v prvním kvartálu předchozího roku). Photon Energy také výrazně snížila ztrátu před zdaněním z -35,633 mil. CZK na -5,916 mil. CZK a celkovou ztrátu snížila o 92 procenta na -3,544 mil. CZK.

V současné době plánuje Photon Energy výstavbu dvou velkých fotovoltaických elektráren o velikosti 19 MWp a 22 MWp. Austrálie klade velký důraz na rozšíření svého energetického mixu a pokrytí nárůstu spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Photon Energy je etablovaným hráčem na australském trhu solárních elektráren. "Naše zkušenosti při výstavbě elektráren v Evropě a Austrálii nám umožňují realizovat velké projekty v náročných australských podmínkách. Emise dluhopisů dá českým investorům šanci participovat na exportu českého know-how na současně nejatraktivnější solární trh světa," vysvětlil CEO Hotar.

Photon Energy již v roce 2013 úspěšně vydala 5letý, v eurech denominovaný dluhopis v Německu, který je obchodován na frankfurtské a vídeňské burze. Trend posilující finanční výkonnosti společnosti a historie již 16 vyplacených kvartálních kuponů přispěly k vysoké cenové stabilitě tohoto dluhopisu, který se nyní obchoduje nad svou nominální hodnotou.

Úpis dluhopisu probíhá prostřednictvím online formuláře přímo na webu společnosti.

Zdroj: tisková zpráva, Pixabay (obrázek)