Lukáš Bašta | 29. 1. 2018

Může se vás týkat překompenzace podpory pro obnovitelné zdroje? Obraťte se na experty ze Solární asociace

Ministerstvo průmyslu oslovilo provozovatele obnovitelných zdrojů s žádostí o vyplnění formuláře pro posouzení přiměřenosti podpory. Nejde o jednoduchý proces, proto Solární asociace sestavila expertní tým, který zdarma pomůže majitelům solárních elektráren dotazníky vyplnit.

Tento týden se Ministerstvo průmyslu a obchodu obrátilo na provozovatele obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu v letech 2006 až 2008 s žádostí o vyplnění formuláře pro posouzení přiměřenosti podpory, k čemuž se ČR zavázala v rámci notifikačního rozhodnutí Evropské komise o souladu podpory s pravidly EU. Osloveni takto byli provozovatelé solárních elektráren nad hranicí „de minimis“, tedy příjemci podpory ve výši nad 200 tis. EUR v průběhu 3 po sobě jdoucích let.

Dotčení provozovatelé solárních elektráren byli požádáni o vyplnění finančního modelu ve formátu excelu a o jeho zaslání nejpozději do 14. 2. 2018 na adresu echo@mpo.cz. Výsledkem tohoto šetření bude vyhodnocení výše vnitřního výnosového procenta pro výrobny uvedené v daném roce do provozu (tzv. IRR, které by nemělo přesáhnout 8,4 %) a následně rozhodnutí o dalším postupu.

S ohledem na komplexnost i závažnost této problematiky sestavila Solární asociace k této věci expertní skupinu, která s jednotlivými provozovateli solárních elektráren ZDARMA konzultuje dotazy k vyplnění finančního modelu.

Solární asociace vyzývá všechny dotčené provozovatele, aby kontaktovali její expertní skupinu na adrese prekompenzace@solarniasociace.cz a využili zdarma nabízené konzultační služby. Tuto nabídka platí pro všechny provozovatele, bez ohledu na členství v Solární asociaci.

Oficiální finanční model MPO určený pro provozovatele elektráren uvedených do provozu 2006 až 2008 si mohou členové Solární asociace stáhnout v členské sekci, ostatním může být zaslán v rámci našich konzultací zdarma.

Kontroly provozovatelů elektráren uvedených do provozu v roce 2009 a později budou dle informací Ministerstva průmyslu a obchodu prováděny následně a Solární asociace k nim bude opět nabízet konzultační podporu.