Tomáš Vondra | 28. 1. 2018

Donald Trump schválil obří clo na dovoz solárních panelů

Americký prezident Donald Trump schválil v úterý 23. ledna vysoká cla na dovoz solárních panelů – přidal k němu i clo na dovoz velkých praček.

Zavedení těchto cel by podle jeho mínění mělo podpořit americké výrobce – jenže to může dopadnout přesně naopak. Kritici tohoto kroku se domnívají, že to může mít drastický dopad na celý americký solární průmysl. A v důsledku i na celou americkou energetiku.

Rozhodnutí o zavedení cel vychází z nálezu, že oba dovážené výrobky výrazně poškozují domácí výrobce, uvedl obchodní zmocněnec Robert Lighthizer. Cla na pračky překračují i nejvyšší doporučení členů ITC, zatímco cla na solární panely jsou nižší, než domácí producenti doufali.

V prvním roce budou cla na prvních 1,2 milionu dovezených praček činit 20 procent, na další pračky pak 50 procent. Od třetího roku od zavedení cla klesnou na 16 procent a 40 procent. Cla na solární články a panely v prvním roce budou 30 procent, od čtvrtého roku klesnou na 15 procent. Nařízení umožňuje, aby 2,5 gigawattu nesmontovaných solárních článků bylo každoročně dovezeno bez cla.

Americký prezident může taková nařízení vydávat sám, nepotřebuje jejich schvalování Kongresem. Navíc jde jen o první z celé řady dalších plánovaných cel, o nichž už Donald Trump údajně uvažuje – ta další se mají týkat například dovozu hliníku a oceli. Státy, kterých se to dotkne (v tomto případě především Jižní Korea a Čína) se ještě mohou pokusit odvolat k Světové obchodní organizaci WTO.

Zástupci amerického solárního byznysu projevují vůči tomuto kroku velmi odlišné postoje. Zatímco výrobci solárních panelů neskrývají nadšení, protože se tak jejich výrobky stanou cenově konkurenceschopnými, provozovatelé solárních farem jsou zklamaní. Podle nich to v důsledku výrazně zvýší ceny panelů – což zase znamená vyšší ceny pro koncové spotřebitele a také menší peníze do investic do dalších solárních projektů.

Američtí výrobci navíc nebudou mít takovou nutnost přicházet s inovacemi, což se může po několika letech také v nižších investicích do vědy a výzkumu tohoto perspektivního oboru. V důsledku je velmi pravděpodobné, že američtí výrobci ukrytí v bezpečí za hradbou cla přestanou stíhat zbytek světa, který se bude pohybovat rychle vpřed a celý americký sluneční průmysl začne zastarávat.

Podle svazu zastupujícího tyto firmy budou kvůli tomuto rozhodnutí zrušené nebo odložené investice za miliardy dolarů a ještě letos může kvůli tomu zaniknout až 23 000 míst.

Proč jsou čínské panely tak levné?

Podobně jako USA dopadly i mnohé jiné země, které vyráběly solární panely. Ještě před několika lety byly leadrem na tomto poli Německo a Japonsko, pak ale nastoupili Číňané se levnějšími cenami a srovnatelnou kvalitou.

Experti se obávají, že americké clo může vést čínské výrobce k ještě většímu tlaku na ceny – ty by mohly klesat jako díky stále lepším technologiím, tak díky tomu, jak masově v současné době Čína do solární energie investuje. Potvrzují to i čísla: Roku 2016 měly Spojené státy celkovou kapacitu solárních elektráren 40300 MW, Čína 78 070 MW. Ještě důležitější ale je, že během toho roku postavila Čína 35 540 MW nových kapacit – což je v podstatě celá americká kapacita. Očekává se, že údaje za rok 2017 tento trend jen potvrdí...