tisková zpráva | 22. 1. 2018

Konference ODPAD ZDROJEM se zaměří na ucelenou vizi chytrých měst a obcí

Program konference nabídne prezentace konkrétních technologií i přístupů, které mohou zlepšit městský ekosystém a hospodaření se zdroji. Akce proběhne 8.–9. března 2018 v Hotelu Na Farmě v Choťovicích.

Fenomén chytrých měst se v posledních letech rozšířil neuvěřitelnou rychlostí. Firmy poskytující služby pro města a obce do svých portfolií zařadily slovo „chytrý“ před velkou část svých produktů. Chytrá města by ale měla zejména umět hospodařit se svými zdroji – ať už se jedná o finance, materiály, vodu či energie. Na březnové konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 vám nabídneme náš pohled na opravdu chytrá řešení, která lze spojit pod konceptem cirkulární ekonomiky.

„Chytré technologie mohou pomoci městům a obcím uspořit prostředky i zlepšit kvalitu života jejich obyvatel. Zavádění inovací bez komplexní vize se však může minout účinkem. Na konferenci ODPAD ZDROJEM 2018 proto chceme ukázat dobře fungující koncepty a promyšlené kroky, které dají rámcový impuls ke správnému zasazení inovativních přístupů do nového ekosystému města či obce,” představuje vizi připravované konference Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Konference ODPAD ZDROJEM 2018 proběhne v prostorách energeticky soběstačného Hotelu Na Farmě v Choťovicích. Akce je určena především zastupitelům měst a obcí, ale také zástupcům progresivních firem, které hledají správné uplatnění jejich udržitelných technologií. Program se zaměří především na hledání souladu pro nastavení dlouhodobé vize měst a obcí, která vytváří půdu pro aplikaci konkrétních, skutečně potřebných technologií pro zefektivnění celého ekosystému a hospodaření se zdroji. Jedním z hlavních pilířů konference bude efektivní odpadové hospodářství měst a obcí, které v tomto bloku naváže na úspěšné předchozí ročníky konference ODPAD ZDROJEM.

Účastníci se během dvou dnů konference seznámí jak s vizemi chytrých a cirkulárních měst, tak i s příklady dobré praxe správného umístění ekoinovativních technologií do praxe. „Naším cílem je zastupitelům nabídnout ucelený pohled na zavádění inovativních řešení v jejich městě či obci tak, aby vyvolaly reálné úspory veřejných prostředků, materiálů, vody či energie,” dodává Soňa Jonášová

Vystřídají chytrá města chytré obce?

Koncepty chytrých řešení již pronikají do českých a moravských měst. Nově však začínají rezonovat také u obcí a menších měst. Zaměřit se právě na obce dává smysl, neboť ve městech a obcích do 10 000 obyvatel žije půlka české populace. Zlepšení životní úrovně v menších sídlech pak může jít ruku v ruce s regionálním rozvojem mikroregionů a krajských samospráv.

Martin Sedlák, ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost, který na akci představí možnosti zvýšení energetické soběstačnosti měst a obcí s příklady využití obnovitelných lokálních zdrojů energie, k připravovanému programu dodává: „Stále cenově dostupnější řešení, jakými jsou lokální instalace obnovitelných zdrojů energie a baterií, umožňují také obcím zvýšit svoji energetickou nezávislost. Normou se postupně začnou stávat pasivní kancelářské nebo školní budovy využívající solární energii z panelů umístěných na střeše nebo fasádě.“ Na konferenci se představí zajímavé příklady nejlepších realizací téměř energeticky soběstačných budov realizovaných v Česku i zahraničí. Sekce ENERGIE bude doplněna i o efektivní využívání odpadních materiálů, využívání energetického potenciálu odpadních vod či správně fungující spolupráce mezi obcemi a stávajícími bioplynovými stanicemi v jejich okolí.

Tradičně, a jak z názvu samotné konference vyplývá, se bude velká část programu věnovat hlavně tématům efektivního využívání odpadů v cirkulární ekonomice. Účastníci se seznámí s nejaktuálnějšími legislativními výhledy, které za oblast odpadového hospodářství představí ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pan Jaromír Manhart. I přes neúspěch schválení připravovaného Zákona o odpadech totiž platí zákaz skládkování recyklovatelných či biologicky rozložitelných odpadů po roce 2024 a obce se na tyto změny musí začít připravovat i nyní. Akci tak doplní série praktických workshopů, kde se účastníci seznámí s inovacemi v odpadovém hospodářství, nejzajímavějšími projekty realizovanými v roce 2017 či s technologickými aplikacemi, které pomáhají rozvíjet odpadářskou osvětu i mezi obyvatele.

V sekcích VODA a STAVBY jsou připraveny například návody na správné nastavení komplexních systémů vodního hospodářství na úrovni obcí a praktické návody na zelené veřejné zadávání. Soutěžení na nejnižší cenu se totiž stává přežitkem a nově mohou zastupitelé obcí požadovat například využití druhotných surovin při stavbách či recyklaci vzniklých odpadů oproti stále častému skládkování.

Konference probíhá pod laskavou záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací o akci naleznete na webových stránkách www.odpadzdrojem.cz.