Zelený vodík bude klíčový pro dopravu i průmysl. Stát s jeho podporou zatím váhá

Technologie na výrobu zeleného vodíku výrazně přispějí ke stabilizaci naší elektrizační soustavy v době nadvýroby obnovitelných zdrojů, říká Darina Merdassi ze skupiny Decci.

Pavel Baroch

30. 9. 2023

Energetická skupina Decci zahájila na jaře u Vraňan na Mělnicku stavbu moderního zdroje podpůrných služeb výkonové rovnováhy o celkovém výstupním výkonu 30 megawattů. Zařízení má název Energy nest.

Součástí projektu za stovky milionů korun bude největší bateriové úložiště v Česku a spalovací turbíny, což zajistí vysokou úroveň flexibility při minimálních provozních nákladech. Technologické řešení je navrženo tak, aby v budoucnu umožnilo využívání zeleného vodíku, který by se mohl vyrábět pomocí tamní fotovoltaické elektrárny Vepřek.

„Vodík z obnovitelných zdrojů bude mít klíčový význam pro nahrazení zemního plynu, uhlí a ropy v odvětvích, která lze obtížně dekarbonizovat, a rovněž v dopravě,“ říká v rozhovoru s Obnovitelně.cz Darina Merdassi, členka představenstva E.nest Energy, která patří do skupiny Decci.

O roli zeleného vodíku a akumulaci energie v budoucí energetické transformaci bude Merdassi podrobně hovořit na konferenci Nová energie Česka: zelený vodík & biometan, která se pod záštitou předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) koná 4. října v Litomyšli.

Spuštění hybridního zdroje u Vraňan chystáte v květnu 2024. Kdy by se tam podle vašeho odhadu mohl začít využít zelený vodík?

Technicky je možné spalovat v turbínách třicet procent vodíku již nyní. Projekt Energy nest je situován do bodu vyvedení výkonu fotovoltaické elektrárny Vepřek a funkčně je připraven na možnost propojení a výroby zeleného vodíku z této elektrárny. Rozšíření hybridního zdroje o elektrolyzér se plánuje nejdříve v roce 2026.

Nicméně bude záležet také na tom, v jaké výši a jakou formou bude podpořena výroba „zeleného vodíku“ do doby, než se vytvoří přirozené tržní prostředí pro toto palivo. Velkou úlohu bude hrát i legislativa, zda bude spíše bránit, nebo naopak napomáhat rozvoji této nové technologii. Elektrolyzér by se měl aktivně zapojit do poskytování služeb výkonové rovnováhy společně s hybridním zdrojem.

Plánujete vybudovat rovněž další podobná zařízení s využitím zeleného vodíku?

Skupina DECCI plánuje výstavbu nových obnovitelných zdrojů společně s další technologickou nadstavbou v podobě akumulace, ať již do bateriových systémů pro akumulaci energie nebo vodíku. Výstavba nových obnovitelných zdrojů bez návazné infrastruktury zajišťující uskladnění a odbyt elektrické energie představuje nekoncepční řešení.

Nicméně výstavba těchto hybridních projektů je velmi náročná – vysoké investiční náklady s nejistou výší výnosů. Obchody na denních trzích a krátkodobé PPA (power purchase agreement – smlouvy o nákupu energií za pevně danou cenu, pozn. red.) představují značnou volatilitu v přípravě obchodních modelů.

V čem vidíte největší přednosti zeleného vodíku?

Vodík z obnovitelných zdrojů bude mít klíčový význam pro nahrazení zemního plynu, uhlí a ropy v odvětvích, která lze obtížně dekarbonizovat, a rovněž v dopravě. Při jeho výrobě a využití pro energetické účely nevznikají žádné emise skleníkových plynů. Vodíkové hospodářství tak výrazně přispěje ke snížení dopadu globálního oteplování ve srovnání s využíváním fosilních paliv.

Další předností je, že z něj lze vyrábět jiná plynná nebo kapalná paliva nebo jiné chemické látky. Jeho vysoká energetická hustota, která je výrazně vyšší než u baterií, bude výhodná například u dálkové nebo nákladní dopravy. Technologie na výrobu zeleného vodíku výrazně přispějí ke stabilizaci naší elektrizační soustavy v době nadvýroby obnovitelných zdrojů energie.

Zelený vodík je ale v Česku na úplném začátku, je vůbec tuzemský trh na jeho využívání připraven? Mají o něj například samosprávy, ale i průmyslové podniky zájem?

V České republice jsme skutečně na úplném začátku a stojíme před četnými výzvami: technické výzvy v podobě návazných infrastruktur, ekonomické výzvy, tedy cena výroby jednoho kilogramu zeleného vodíku, která bude značně odvislá od takzvaného load factor elektrolyzéru a dostatečné výrobní základny obnovitelných zdrojů.

Samosprávy zatím o „zelený“ obnovitelný vodík zájem nemají. Na využívání obnovitelného vodíku se připravuje zejména průmysl, kde v současnosti vodík využívají. Do roku 2030 by mělo 42 procent vodíku používaného v průmyslu pocházet z obnovitelného vodíku.

Prvním krokem je výstavba obnovitelných zdrojů jako zdrojové základny zajišťující stabilní výrobu zelného vodíku v průběhu celého roku. Bohužel výstavba nových zelených elektráren se neodehrává v takové míře a čase, jak se původně myslelo. Místní samosprávy nejsou nakloněny k výstavbě nových obnovitelných zdrojů na volné ploše.

V čem jsou tedy podle vás největší bariéry pro větší využívání zeleného vodíku? Nechybí například i odpovídající legislativa?

Bude u nás chybět zdrojová základna obnovitelných zdrojů pro výrobu zeleného vodíku. Nicméně v tomto ohledu narážíme také na klimatické podmínky vnitrozemského státu. Zvýhodněny jsou regiony přímořské a regiony s vysokým podílem offshore větru.

Stávající legislativní návrh Evropské unie tomu nepomáhá, v tuto chvíli není možné využívat dotované obnovitelné zdroje pro výrobu zeleného vodíku. Je zapotřebí dojednat pro státy, jako je právě Česká republika, výjimku a brát v potaz klimatické podmínky dané země. Důležité je zapojit do výroby „staré“ i „nové“ obnovitelné zdroje a tím posílit zdrojovou základnu pro výrobu obnovitelného vodíku. Cílem státu by měla být alespoň částečná soběstačnost při výrobě obnovitelného vodíku.

Není problém také v tom, že je zelený vodík zatím příliš drahý, a tudíž málo konkurenceschopný? Myslíte, že se to v blízké budoucnosti změní?

Pro překlenutí propasti mezi současnou cenou obnovitelného a fosilního vodíku vznikla Evropská vodíková banka. V čase bude cena zeleného vodíku postupně klesat, ale především v zahraničí.

Zásadní vliv na cenu vodíku bude mít dostatečné množství zdrojové základny obnovitelných zdrojů a rozvoj příslušné infrastruktury včetně skladování. CAPEX na bateriový systém či elektrolyzér jsou velmi obdobné.

Jak se díváte na státní podporu výroby a využívání zeleného vodíku, je dostatečná?

Zajímavým finanční nástrojem jsou aukce pod záštitou Evropské vodíkové banky. První se uskuteční již 23. listopadu a mezi projekty s nejmenší finanční náročností se rozdělí celkem 800 milionů eur. Maximální výše podpory je 4,5 eur na kilogram vodíku, provozní podpora je na deset let.

Jelikož je aukce celoevropská, bude velmi složité konkurovat evropským projektům, kde mají lepší podmínky pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Na tuto skutečnost Evropská unie myslela a každý stát má tedy možnost vložit do Evropské vodíkové banky vlastní finanční prostředky.

Zda to udělá i Česká republika, se zatím nerozhodlo. Tento mechanismus má za cíl překlenout propast mezi obnovitelným a fosilním vodíkem a ustálit tržní cenu obnovitelného vodíku. Ještě dodám, že současná podpora státu zatím výrazněji nepomohla k rozvoji investic do vodíkových technologií.

Úvodní foto: Decci