Hrozí českým vlkům odstřel? První bariéra padla v Královehradeckém kraji kvůli „bold“ jedincům

Na Královehradecku se připravují na možnost prvního odlovu vlka v moderní historii. Souhlasné rozhodnutí o budoucích výjimkách vydal dnes Krajský úřad.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vydal rozhodnutí o výjimce dle zákona o myslivosti k odlovu vlka obecného v 17 honitbách na jeho území. Nejedná se o obecnou výjimku k odstřelu vlka, ale o administrativní rámec, který umožní jednat v případě potřeby eliminace problematického jedince. Rozhodnutí by mohlo nabýt platnost nejdříve v polovině srpna.

„Situací kolem výskytu vlka obecného v Královéhradeckého kraje se dlouhodobě zabýváme. V našem regionu se vyskytují jedinci, kteří jsou méně plaší, a proto je nutné, aby krajská samospráva byla připravena na situaci, kdy veškeré snahy o zaplašení daného jedince nebudou mít účinek. Případný odstřel bude možný až jako poslední z řady opatření a týká se jen problematických jedinců,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v tiskové zprávě.

„Rozhodnutím ještě není povolen přímo odstřel, dá se jen říci, že se jedná o formální záležitost,“ vysvětlil zoolog z Mendelovy univerzity Martin Duľa pro Obnovitelně.cz.

„Aby žadatelé získali rozhodnutí o odstřelu, musí si o něj žádat zvlášť Agenturu ochrany krajiny a přírody České republiky i kraj ještě jednou. A to se bavíme jen o územích mimo národní parky a chráněné krajinné oblasti, kde je to složitější,“ říká.

Důvodem, proč si Královehradecký kraj zažádal o rozhodnutí případného odstřelu mezi prvními, byl výskyt takzvaných „bold“ jedinců, vysvětloval Duľa. Na jaře pro Obnovitelně.cz popisoval bold vlka jako zvědavého, často mladého a čerstvě osamoceného jedince, který právě odešel od smečky a hledá si své vlastní teritorium.

„Takto chovající se vlk není nebezpečný. Pokud se k člověku přiblíží blízko, může to být také třeba kvůli jeho psovi. Vlk se zajímá spíše o něj, než o člověka, ale z přítomnosti člověka mu ještě chybí přirozený strach. Nezaútočí, jen je zvědavý,“ vysvětloval Duľa v rozhovoru. Jak takový vlk zestárne a získá zkušenosti, k lidem se dále obvykle nepřibližuje.

Přesto se jejich nízká plachost jeví některým lidem jako problém a riziko, i proto vznikla v Programu péče o vlka možnost jejich odstřelu. Jedinec bude jako problematický vyhodnocen v souladu s postupem uvedeným v Pohotovostním plánu, který společně vydalo Ministerstvo životního prostřední ČR a Ministerstvo zemědělství ČR.

Rozhodnotí je jen jednou z bariér k odstřelu

Na problematického jedince vlka budou nejprve použity operativní metody plašení, uspání jedince pomocí narkotizační látky, nasazení telemetrického obojku, transport mimo problémovou lokalitu. „Odstřel stejně proběhne vždy až jako poslední možnost,“ říká Duľa.

Problémový jedinec bude muset být posouzen na základě specifické výjimky ze zákona o myslivosti a jeho identifikaci budou mít na starost odborníci vybraní AOPK ČR. „Takto, v dohodě s uživatelem honitby, je možné zajistit lov (popř. odchyt) problematických jedinců vlka prostřednictvím osob disponujících pro tyto účely potřebnou odborností a zkušeností, případně splňujících specifické právní podmínky dle výjimky vydané na základě Zákona o ochraně přírody a krajiny," ukládá Program péče o vlka.

Krajem vydané rozhodnutí umožňuje odstřel problematického jedince vlka v 17 honitbách na Trutnovsku, a to pouze uživatelům daných honiteb a pouze v součinnosti s Výzkumným institutem ochrany genofondů nebo Mendelovou univerzitou v Brně, kteří jsou držiteli uvedené výjimky ze zákazu u zvláště chráněných druhů dle zákona na ochranu přírody a krajiny.

Okamžitý odstřel odborníci povolí v případě útoku na člověka nebo při absolutní ztrátě plachosti

Mezi chování, které zvíře musí vykazovat, aby bylo označeno za problémové, spadá například opakované vyhledávání lidí na krátkou vzdálenost, opakovaný pohyb v lidských sídlech či pravidelné útoky na domácí psy. Za rizikové jsou považovány i časté útoky na zabezpečená hospodářská zvířata a záměrný lov na pastvinách jako hlavní složky své potravy a nebo přílišnou plachost do 30 metrů od člověka.

Podle pohotovostního plánu péče o vlka jsou čtyři znaky chování, které vlk musí splňovat, aby byl nařízen jeho okamžitý odstřel bez pokusů o odchyt. Jedná se o pokus o následování člověka bez reakce na plašení, agresivní chování či přímé napadení člověka bez zjevné příčiny a bránění své kořisti v blízkosti lidských sídel okamžitým útokem vůči lidem.

„Rozhodnutí kraje není paušální povolenka k lovu v uvedených honitbách,“ uvedla Lenka Tomášková z Oddělení druhové ochrany živočichů Agentury ochrany krajiny a přírody České republiky.

„Jedná se pouze o jeden řady z nebytných kroků pro budoucí operativní řešení krizových situací v případě, že se někde vyskytne vlk, který bude označen (na základě důkladné analýzy jeho chování) jako problematický v souladu s Pohotovostním plánem a bude třeba ho odchytit anebo dokonce odstranit z volné přírody a nebude možné čekat měsíc a víc až se ve správním řízení povolí potřebné výjimky na konkrétního jedince,“ říká.

Podobná povolení, jako právě získal Královehradecký kraj, budou muset úřady vydat i v ostatních krajích České republiky, aby bylo možné v daných případech jednat co nejrychleji a flexibilně.

Foto: Freepik, Vladimir Čech