Ondřej Šumavský | 20. 12. 2017

Udržitelné vize a šetrné trendy ve stavebnictví ovládly mezinárodní konferenci v Praze

Celý řetězec od stavby až po správu budov se nyní zaměřuje na ekologičtější zpracování a využívání materiálů. Ukazuje se totiž, že lidé chtějí energii Země využívat na maximum a současné technologie jim to do velké míry umožňují.

Právě udržitelnost bydlení byla tématem, které se prolínalo konferencí Šetrné budovy 2017, jež se konala v listopadu v Praze. Stavebnictví již není pouze o postavení domu. Širší perspektivu mu dává zájem zákazníků o zdravé bydlení, kvalitní pracovní prostředí a možnost využít obnovitelné zdroje energie pro elektrospotřebiče nebo vytápění. 

Kvalitní bydlení s nízkými provozními náklady

Společnost SKANSKA například představila nový typ pasivních domů, které staví ve Švédsku. Jejich dům je schopný ušetřit v přepočtu přes čtvrt milionu korun ročně za energie s pouze o 11 % vyššími vstupními náklady oproti běžnému domu. Tento švédský developer se navíc zavázal k uhlíkové neutralitě u veškerých svých aktivit do roku 2050. Poukazuje i na to, že zhruba polovinu emisí spojenou s jeho činností je firma schopna snížit využitím současných technologií. 

Cirkulární ekonomika vstupuje i do stavebnictví

Na konferenci také zazněla zajímavá čísla ohledně skládkování stavebního materiálu, kterého se v EU ročně vyprodukuje na 800 tisíc tun. Pouhá polovina z tohoto množství je recyklována. Přicházející trendy a výhody cirkulární ekonomiky nebo evropská regulace v oblasti skládkování tak momentálně vytvářejí ideální prostředí pro inovace a nové technologie v oblasti recyklace stavebního materiálu. Ředitel firmy LIKO-S, která postavila ve svém sídle u Brna udržitelnou kancelář pro svoje zaměstnance, zase zdůraznil, že v důsledku rozpínající se betonové zástavby na perifériích měst přicházíme o zhruba 10 hektarů orné půdy denně. Možnosti rozšiřování a zkvalitňování lidských obydlí se ale nabízí i v centrech měst, a to na místech bývalých průmyslových podniků či továren – tzv. brownfieldů.

Dobré místo pro práci

Výzva pro developery kancelářských budov jsou narůstající nároky na kvalitu pracovního prostředí. Tento aspekt se dnes kvantifikuje pomocí světového certifikátu WELL, který obsahuje aspekty jako kvalitu vzduchu, vody, stravování, světla, sportovních aktivit v místě pracoviště nebo duševní pohody a propojení s přírodou. Každý z těchto aspektů zvyšuje podle studie poradenské společnosti CBRE produktivitu zaměstnanců o desítky procent. Jsou to například obnovitelné zdroje, energetická účinnost a moderní systémy řízení budov, které pomáhají zvyšovat kvalitu pracovních prostředí v moderních kancelářských budovách.

Pasivní budovy s aktivními zdroji energie

Na konferenci vystoupila i firma IKEA, která se může pyšnit tím, že ještě nezavřela ani jeden obchod na celém světě a její budovy jsou na špici ve využití obnovitelných zdrojů a moderních materiálů. Firma má za cíl být do roku 2020 uhlíkově neutrální, k čemuž jí pomůže i její nejmodernější prodejna v německém Kaarstu, o které jsme psali začátkem listopadu zde. Energetická náročnost této budovy je 70 killowatthodin na čtvereční metr.

Budovy se podílejí zhruba 40 % na celkové spotřebě energie v zemích EU a jejich podíl na emisích CO2 dosahuje 35 %. Lidé navíc tráví v budovách na 90 % svého času. Konference Šetrné budovy 2017 napověděla, jakým směrem se bude tento trh vyvíjet, a poukázala na příležitosti progresivních firem využívajících obnovitelné zdroje a nízkouhlíkové technologie.