Tomáš Vondra | 15. 12. 2017

Globální oteplování sníží rychlost větru. Vyplatí se větrné elektrárny?

Přechod na obnovitelné zdroje energie je klíčovou změnou v nutnosti zpomalit oteplování planety. Nyní se ale ukazuje, že to nebude tak snadné...

Podle nové vědecké studie je velmi pravděpodobné, že na řadě míst planety zpomalí síla větrů – a to v důsledku probíhajících změn klimatu. Na větrnou energii se tedy budou moci méně spoléhat například v USA nebo ve Velké Británii, naopak na jiných místech planety se síla větru zvýší – profitovat z toho budou zejména v Austrálii.

Během posledních deseti let se počet větrných elektráren zvýšil na více než desetinásobek a jejich klesající cena z nich udělala jednoho z klíčových hráčů v boji proti emisím. Problém je, že třeba v centrální části Spojených států amerických klesne síla větru až o pětinu.

„Našli jsme podstatné změny ve větrné energii,“ popsal problém Kristopher Karnaukas z University of Coloradu v Boulderu. „To ale neznamená, že bychom do větru neměli investovat. Znamená to spíše, že bychom měli přemýšlet více o tom, jak výstavbu větrných elektráren v budoucnu lépe plánovat,“ vysvětluje vědec.

Nejde jen o povrchní pokus o vysvětlení extrémně složitého vědu – výsledky tohoto počítačového modelu zveřejnil jeden z nejprestižnějších odborných časopisů světa, americký Nature Geoscience. Vědci při jeho výpočtu vycházeli ze stejných údajů, které používají Mezinárodní klimatický panel při Organizaci spojených národů. Ztráty vyrobené větrné energie se v ně, objevují v pásu od USA, přes Velkou Británii, Rusko až po Japonsko. A to bohužel v obou scénářích, které Klimatický panel popsal.

Zdaleka nejhůře dopadlo Japonsko, kde se vlastně s větrnou energií teprve začíná – tam by průměrně měla energie vyrobená z větru klesnout asi o 10 procent, a centrální část USA, kde by mělo dojít dokonce k 17 % snížení síly větru. Naopak ve Velké Británii by se mělo podle tohoto modelu jednat pouze o pětiprocentní pokles.

Naopak, jižní části Afriky, Brazílie a také většina Austrálie by měly z klimatických změn profitovat, tam se očekává zvýšení síly větru o 23-15 procent. Oblast kontinentální Evropy a severního Německa by neměla být nijak zásadněji postižená.

Kdo může za změny větru?

Tyto změny jsou způsobené tím, že na severní polokouli jsou větry způsobené rozdílem mezi arktickými a tropickými teplotami – a protože se tyto teploty budou kvůli globální změně klimatu vyrovnávat, může dojít k poklesu rychlosti větrů.

Naopak na jižní polokouli bude silnější efekt rychlejšího oteplování pevniny než oceánu – bude tedy docházet k dynamičtějším změnám v teplotách vzduchu a důsledkem budou silnější větry.

Autoři studie rozhodně nedoporučují, aby se větrné farmy nestavěly, naopak, zdůrazňují jejich prospěšnost a také cenu energií, které se tam vyrábí. Ale ukazují také, že bude potřeba tyto systémy lépe promýšlet s ohledem na to, jak se bude vyvíjet světové klima.

Zdroj: Nature Geoscience