Martin Sedlák | 4. 12. 2017

2000 farmářských rodin vítězí na americkém trhu s jídlem bez chemie. Nově přejdou na obnovitelnou energii

Síť rodinných farem působících ve Spojených státech pod značkou Organic Valley ukazuje, jak mohou malí zemědělci odolávat tlaku průmyslového chovu nebo pěstování plodin. Letos si dali navíc nový cíl: jejich farmy pojedou čistě na obnovitelné zdroje energie.

Ke kořenům ekologického zemědělství

Organic Valley je již dnes největší americké družstvo farmářů, kteří se orientují na ekologické zemědělství a produkci organických potravin. Jde o jeden z tradičních ekologických podniků ve Spojených státech. Síť vznikla v roce 1988 spojením sedmi farmářských rodin ve Wisconsinu. Dnes myšlenka ekologického zemědělství propojuje více než dva tisíce farmářských rodin napříč Spojenými státy. Hlavním mottem Organic Valley je, že firmu vlastní přímo farmáři, nikoliv ona je. Proto jsou také na obalech mléka nebo jogurtů tváře konkrétních zemědělců.

Smyslem působení Organic Valley je právě podpora či přímo záchrana rodinného farmaření pomocí přechodu na ekologickou produkci. Pomocí udržitelného zemědělství a spojením pod jednou značkou se farmářům podařilo ubránit tlaku průmyslového zemědělství tlačícího na masivní nasazení chemie. Zakladatelé Organic Valley takový přístup, který podle nich hazarduje se zdravím lidí i zvířat a stavem životního prostředí, odmítli.

Ekologičtí farmáři pod značkou Organic Valley obhospodařují enviromentálně šetrným způsobem celkově přes 40 tisíc hektarů půdy. Na organické produkty pod značkou Organic Valley lze narazit v supermarketech i lokálních obchodech s bioprodukty.

Přechod na zemědělství bez chemie tak umožnil úsporu 140 milionů kilogramů pesticidů a syntetických hnojiv. Zkušenosti s ekologickým zemědělstvím využili také zástupci Organic Valley při vytváření národních ekologických norem například při specifikaci chovu dobytka na pastvinách.

Napájeno dobrem – zelená energie pro zemědělce

Farmáři z Organic Valley se do projektů obnovitelných zdrojů pustili již před pěti lety. V roce 2012 postavili větrnou farmu skládající se ze dvou turbín s celkovým výkonem 5 megawattů. Šlo o vůbec první větrný projekt v americkém Wisconsinu, který vyrobí tolik energie, jako spotřebuje tisícovka domácností. Zpracovatelská a distribuční centra farmářské sítě jsou osazeny solárními nebo fototermickými panely. Nejnovější kancelářská budova je pak postavena s důrazem na energetické úspory. Spotřebuje o 55 procent energie méně než běžné kanceláře a vedle toho využívá geotermální energii a energii slunce. Současný mix energie z větru a slunce tak pokrývá 60 procent spotřeby elektřiny Organic Valley. Vedle elektřiny z obnovitelných zdrojů pak farmáři experimentují také s bionaftou.

Od letošního roku však chtějí jít organičtí zemědělci v dodávkách elektřiny příznivé pro životní prostředí ještě dál. Dali si totiž nedávno nový cíl: do roku 2019 se stanou díky zajištění dodávek z obnovitelných zdrojů největším zemědělským podnikem na světě, který bude 100 % uhlíkově neutrální.

„Naše družstvo se rozhodlo přejít na 100% obnovitelný systém energetiky. Pomohou nám k tomu také venkovské komunity z oblastí, ve kterých naše zemědělské podniky působí,“ uvedl při představení plánu George Siemon, generální ředitel a zakladatel Organic Valley. „Pro zemědělce není nic přirozenějšího než využívat energii slunce a větru,“ dodal.

Růst bilance čisté elektřiny ve spotřebě Organic Valley zajistí solární projekty o celkovém výkonu 12 megawattů, které farmáři vybudují ve Wisconsinu, Iowě a Minnesotě v partnerství s firmou OneEnergy Renewables a městskou energetickou společností Upper Midwest Municipal Energy Group. Právě s nimi podepíše společnost smlouvy na odběry elektřiny po dobu 25 let.

Tyto solární elektrárny po jejich dokončení doplní již realizované fotovoltaické instalace na budovách farem a elektřinu z výše zmíněné větrné farmy. Společně pak zajistí rodinným farmám, místním komunitám i obchodům po značkou Organic Valley dostatek energie pro přechod na obnovitelné zdroje. Vedle snížení podílu fosilních zdrojů všem účastníkům projektu solární elektrárny přinesou levnější elektřinu. Navíc je plánován další rozvoj čisté energetiky: po první fázi by mělo vyrůst dalších 17 megawattů solárních elektráren.

Vzhledem k tomu, že má Organic Valley přísná kritéria produkce potravin bez použití chemie, přijalo vedení společnosti také dobrovolné závazky vysokých standardů pro solární parky. Plochy, na kterých budou umístěny fotovoltaické panely, budou splňovat kritéria biodiverzity a kvetoucí louky nabídnou dostatek příležitostí pro opylování.

Příběh rodinných farem Organic Valley ukazuje, jak se lze pomocí fungující komunity bránit masivní průmyslové výrobě, a přesto nabízet na trhu kvalitní produkty bez chemie. Po naplnění navýšení podílu energie z čistých zdrojů pak budou navíc s bonusem zelené energie.

Zdroj: OrganicValley.coop