Martin Sedlák | 14. 11. 2017

Pavel Cyrani (ČEZ): Investice do solární baterie je výhodnější než nechat ležet peníze v bance

S Pavlem Cyranim, členem představenstva a ředitelem divize obchod a strategie Skupiny ČEZ, jsme hovořili o možnostech v moderní energetice.

ČEZ již dávno není energetická společnosti opírající se jen o velké elektrárny a doly. Stále častěji můžeme vidět jejich nabídku na solární baterii nebo číst o nákupu nového startupu. I na to došlo během našeho rozhovoru.

V České republice se stále více otvírají příležitosti pro rozvoj malých zdrojů energie, například solárních elektráren na střechách domů. Jakou výzvu decentralizace energetiky vytváří?

Decentrální energetika výrazně roste díky technologickému pokroku a zájmu zákazníků. Velkou energetiku v řadě míst vhodně doplňuje, někde i nahrazuje. Je dobře, že už dávno není hlavním hybatelem regulace, ale zájem zákazníků o finanční úsporu, životní prostředí či moderní technologie.

I tak nás ale v následujících letech čeká řada úkolů, které se týkají přenastavení celého energetického trhu. Máme za sebou nedokončenou zkušenost s přípravou nového tarifního systému a k této diskusi bychom se měli vrátit. Nové tarify by měly přinést nové možnosti, jako obchodování P2P mezi zákazníky, tedy vzájemné sdílení energie z baterií a solárních elektráren. To se promítne zpětně i do fungování energetických burz, podpůrných služeb a dalších oblastí, které se budou muset přizpůsobit.

Decentrální energetika určitě poroste dvoucifernými čísly příští rok i bez ohledu na řešení výše zmíněných témat. Pokud však má Evropa dostát svým plánům, kdy se budou decentrální zdroje blížit k pomyslné metě 50 procent, pak je nevyhnutelné, aby se ruku v ruce s tím rozvíjela i pravidla pro fungování celé energetiky.

Fotovoltaika od ČEZ ESCO na střeše Národního divadla.

ČEZ prostřednictvím ČEZ ESCO vstoupil také do projektů malé solární energetiky. S jakou odezvou se na vaše nabídky setkáváte?

Zájem je doslova ohromný. Dostali jsme desítky tisíc dotazů na možnosti střešních solárních elektráren. Na reakcích je vidět, že lidé mají zájem zkoušet technologické novinky. Líbí se jim například princip, že pokud je elektrárna správně realizována, tak instalace může fungovat také v ostrovním provozu. Důležitý je také fakt, že mohou pomoci životnímu prostředí. Pochopitelně jde také o zajímavý způsob, jak zhodnotit peníze. Vzhledem k nynějším nízkým úrokovým sazbám má investice do vlastní solární elektrárny na střeše lepší výnos, než kolik by člověk dostal, pokud by peníze nechal ležet na běžném účtu v bance.

Dotazy tedy ukazují zájem domácností o moderní řešení částečné energetické soběstačnosti. Z kolika zájemců se však stanou majitelé solárních panelů na střeše?

Zájem části domácností samozřejmě zůstává v rovině dotazů, ale přesto instalujeme několik set kusů fotovoltaických elektráren ročně, přičemž roste podíl těch s bateriemi. Podobně vidíme i růst poptávky od firemních zákazníků. Myslím si, že tempo růstu zakázek bude nadále zrychlovat. Malé solární elektrárny se stanou technologií, kterou budou mít desítky tisíc lidí v Česku.

Jaké další nástroje a opatření by pomohly rozvoji právě těchto řešení pro částečnou energetickou soběstačnost domácností nebo i firem?

Dobrou zprávou je rozšíření možností podpory. Původně jsme měli pouze Novou zelenou úsporám pro domácnosti. Nyní je k dispozici i program pro firmy v rámci výzvy Operačního programu podnikání a inovace, který spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dnes roste počet poptávek také od firem, které mají zájem o vlastní zdroje energie například na výrobních halách nebo kancelářských budovách.

Není to však jen o podporách ze strany státu. Další impuls přichází ze strany dodavatelského řetězce. Ten musí být efektivnější a je to i výzva pro nás v ČEZ. Instalací se bude dělat více a více a mělo by to být impulsem k poklesu ceny. Současně budou zlevňovat baterie. Všechny tyto faktory budou přispívat k růstu zájmu o podobná řešení.

Takže myslíte, že to firmy zvládnou samy a nebude nutné rozšiřovat podporu?

Za sebe mohu říct, že bych systém podpory v tuto chvíli nerozšiřoval. Do budoucna tu vidím prostor pro tržní zvyšování efektivity řešení a snižování nákladů v rámci klasických úspor – a to jak na straně producentů moderních technologií, tak na straně nás, kteří nové zdroje domácnostem nebo firmám instalujeme.

Baterie Sonnenbatterie je konkurentem Tesla PowerWall.

Tím se tedy dostáváme také ke klíčovému tématu současné energetiky – inovacím. ČEZ je na poli zájmu o nová řešení velmi aktivní. Jak hodnotíte vstup ČEZ do těchto inovativních firem?

Jsme s těmito investicemi velmi spokojeni. Prostřednictvím investičního fondu Inven Capital nyní spoluvlastníme několik opravdu zajímavých startupů, nebo spíše scaleupů, protože se jedná o společnosti, které jsou sice ve fázi masivního růstu, ale mají už rozvinutý svůj byznys model. Jde například o německého výrobce baterií sonnen, který byl první naší takovou investicí. Sonnen má obrovskou dynamiku a slaví úspěchy v celosvětovém měřítku. Jsou evropskou jedničkou s dvouciferným růstem a významně posilují i ve Spojených státech, kde se stávají velkým konkurentem Tesly. Jejich posledním velkým projektem je solární město pro 3000 domácností v Arizoně.

Z dalších investic můžu uvést chytré termostaty tado nebo nejnovější – ekologický carsharing Vulog. Z výsledků je jasně vidět, že se našemu týmu velmi daří vyhledávat inovativní firmy, které nabízí nové technologie, umí inovace dostat k zákazníkům a rostou do celosvětových lídrů. Domácí trhy těchto firem jsou Německo nebo Francie, ale hned v druhém kroku míří na trhy v USA nebo Austrálii.

Občas se však můžeme setkat s kritikou, že jde o zahraniční projekty…

Jsme jedna z deseti největších energetik v Evropě, musíme mít globální rozhled. Naprostou většinu firem v sektoru ESCO jsme ale koupili v České republice a chceme je u nás i dále rozvíjet. I v oblasti startupů bedlivě sledujeme příležitosti v Česku a máme některé investice ve fázi jednání. Nezapomínejme ale, že i investice do zahraničních technologických firem je přínosem pro Českou republiku. Máme totiž možnost nabídnout tyto inovace také v Česku, které by jinak kvůli velikosti zdejšího trhu i jazykové bariéře nemuselo být mezi prvními trhy. Právě u baterií sonnen jsme pomohli vyvinout variantu pro zdejší trh tak, abychom zde mohli tyto systémy akumulace nabídnout i českým zákazníkům. A naše dceřiná společnost ČEZ Solární testuje řadu dalších opravdu inovativních řešení, se kterými chceme jít také brzy na trh.

Výhrady může vyvolat také fakt, že díky přístupu k inovacím vytváříte především technologie pro vaše instalace, jako je to v případě nového CES BATTERY BOX, který bude prodávat na českém trhu výhradně ČEZ.

Jde o zařízení od společnosti OIG Power plně adaptované pro české prostředí. Samozřejmě, že když investujeme do inovací, tak současně chceme být schopni na inovacích vydělat vložené prostředky zpět. Tak, abychom mohli přinášet zisk našemu akcionáři: to je naše povinnost. Investice do inovací ale přece podporuje konkurenční prostředí celkově. I přesto, že je ČEZ velká firma, drží s námi krok řada dalších konkurentů, kteří obdobně jako my nabízí řešení včetně baterií a pracují na vlastním vývoji. Takže spíše bude platit to, že naše investice do inovací postrčí další, aby šli stejnou cestou, a ve výsledku to bude dobrá zpráva pro celý trh.

Druhá část rozhovoru vyjde ve čtvrtek 16. listopadu!