Česko spouští revoluční etapu nové energetiky. Obce mají šanci zvýšit svou nezávislost

Poslední červnový den byl zásadním okamžikem pro posílení energetické bezpečnosti měst a obcí. Ministerstvo životního prostředí představilo vůbec první výzvu na podporu investic do obecních solárních elektráren. Takové projekty mají šanci v budoucnu stát se základem energetických společenství, tedy komunitní energetiky, která umožňuje sdílení zelené energie mezi budovami a šetří peníze za nákup elektřiny ze sítě.

Martin Prax

1. 7. 2022

Samotné Ministerstvo životního prostředí označilo vyhlášení výzvy za "revoluční šanci" k posílení energetické soběstačnosti. „Obce se ocitly v komplikované situaci, kdy ceny energií stouply mnohdy až o stovky procent a tak hledají cesty, jak snížit svou energetickou závislost na dodávkách energie ze sítě. My jim jdeme naproti. Malým obcím do 3 000 obyvatel nabídneme dotace na pořízení FV systémů na střechy nekomerčních objektů, větší obcím a veřejným subjektům navíc zafinancujeme potřebnou infrastrukturu, a tím podpoříme vznik energetických společenství,“ představila výzvu ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Malé obce budou moci čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

„Dotace se bude vztahovat na individuální instalace i sdružené projekty, kde budou fotovoltaické elektrárny umístěny například na střechách obecního úřadu, základní i mateřské školy - a nespotřebovaná energie se bude ukládat v bateriovém úložišti. Chceme tak podpořit zařízení především pro vlastní spotřebu obcí, proto jsme do výzvy dali podmínku, že vlastní spotřeba musí tvořit min. 80 % produkce elektrické energie,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace z Modernizačního fondu administruje a proplácí.

Větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem využijí dotace na podporu komunální energetické infrastruktury. Ta se týká stejně jako u malých obcí pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

„Zcela nově zafinancujeme také pořízení elektrolyzéru na výrobu zeleného vodíku, ten mohou města následně uplatnit při přechodu na čistou mobilitu. Pro obě výzvy bude navíc zřízen tzv. zásobník projektů, které pokryjí případný zvýšený zájem ze strany municipalit,“ dodává Petr Valdman.

Jak na komunitní energetiku

Svaz moderní energetiky ve spolupráci s výzkumnou organizací BIC Brno připravil pro města a obce praktický manuál, jak postupovat při přípravě projektů komunitní energetiky krok za krokem. Reaguje tím na právě zveřejněnou výzvu Modernizačního fondu, která obcím nabízí dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren, instalaci akumulačních baterií, ale také na pokrytí nákladů na posílení konstrukcí střech pro solární panely, rekonstrukci elektrorozvodů a nákup chytrých elektroměrů. Financovat z ní lze i přípravu potřebných projektových dokumentací.

Manuál vysvětluje příležitosti a shrnuje přínosy komunitní energetiky pro obec i její občany – posílení energetické nezávislosti a přístup k levnější elektřině. Popisuje také základní typy projektů, které mohou obce pro posílení své energetické nezávislosti využít. Např. solární elektrárny na budovách města a jeho firem nebo solární přístřešky na parkovištích. Především však uvádí, jak postupovat krok za krokem v přípravě kvalitních projektů. Zdůrazňuje potřebu dobrého plánu postaveného na reálných ekonomických základech a vize komplexní sítě místních obnovitelných zdrojů, která po novelizaci české energetické legislativy umožní lidem odebírat levnější proud.

Martin Ander, autor manuálu ze Svazu moderní energetiky, k návodu uvedl: „V manuálu nezapomínáme ani na aktuální téma rostoucí energetické chudoby. Doporučujeme obcím poskytovat cílené energetické poradenství ohroženým domácnostem a nastavit programy bezúročných půjček pro pomoc s výstavbou vlastních zdrojů solární elektřiny na střechách domů.“

Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, k tomu doplňuje: „Díky nové výzvě Modernizačního fondu mají teď obce možnost položit základy komunitní energetiky, která zajistí levnější elektřinu místním domácnostem. Pomocí dobré volby vlastních zdrojů například v podobě solárních elektráren na střechách veřejných budov či brownfieldech budou moci výhledově založit místní energetická společenství pro vlastní obyvatele. Pak dosáhnou domácnosti na místní obnovitelnou elektřinu za nižší cenu, než nyní nakupují od obchodníků.“

Cesta ke sdílení energie

Investice do solárních elektráren v majetku obcí a měst se mohou v budoucnu stát základem energetických společenství. Při dobře nastavené legislativě se do podobných projektů mohou zapojit obyvatelé nebo firmy. Sdílení společné energie je pak chrání před růstem cen energie na trhu. “Česko mělo mít už legislativní úkoly hotové. Fakt, že nemáme pravidla pro vznik společenství, brání například obyvatelům bytových domů ke společné investici do vlastní fotovoltaiky,” dodává Martin Sedlák.

Za ideální řešení považuje Svaz moderní energetiky rakouský model, který platí od loňského roku. Tamní zákon přinesl zásadní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky – tedy způsobu, jak se na výrobě, skladování a spotřebě čisté elektřiny bude moci podílet prakticky každý. Nastavil podmínky pro tzv. energetická společenství obnovitelných zdrojů v souladu s evropskou legislativou. Nové podmínky umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Navíc k předávání elektřiny mohou využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, tzv. místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny.

Manuál najdete na webových stránkách Svazu moderní energetiky: Komunální energetika: krok za krokem k energetickým společenstvím. Manuál vznikl v rámci projektu "Energeticky aktivní spotřebitelé" spolufinancovaného Technologickou agenturou ČR.

Autor: Martin Prax

FOTO: Pixabay