Česko potřebuje energetiku bez dodávek od Putina. Společně se můžeme závislosti zbavit

Topná sezóna pomalu končí, a proto je třeba se připravit na novou. Česko musí podniknout kroky, které nám pomohou zvýšit nezávislost na dodávkách plynu a ropy z Ruska. Vyšší energetická bezpečnost s sebou přinese i fakt, že přestaneme posílat do ruské ekonomiky peníze, které přispívají na tamní zbrojní výrobu. Proto tento týden Svaz moderní energetiky s dalšími partnery (CZ BIOM, Solární asociace, Aliance pro energetickou soběstačnost a konzultační společnost Budovy21) spouští výzvu: www.bezputina.cz / www.energetickasvoboda.cz.

Jana Pikardová

24. 3. 2022

„Bezprecedentní útok ruských vojsk na svobodnou Ukrajinu a navazující události poukázaly na potřebu urychlení proměny české energetiky. Je nutné hledat řešení, díky kterým budeme nezávislí na dovozu zemního plynu a ropy z Východu,“ uvedl Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky a dodal: „Věříme, že rozvoj obnovitelných zdrojů energie a renovace budov patří mezi opatření, která během následujících let posílí energetickou bezpečnost Česka a současně pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti, obce a firmy.“

Výzva, pod kterou se mohou přihlásit jednotlivci, firmy či obce, je adresovaná předsedovi vlády Petru Fialovi a obsahuje 12 impulsů, kterými lze urychlit renovaci budov, výrobu domácího zeleného plynu, osazení střech solárními panely či usnadnit rozvoj větších projektů obnovitelných zdrojů energie, mezi nimi i agrivoltaiky. Druhá část výzvy pak míří přímo k domácnostem, firmám a obcím. Již se současnými možnostmi se může každý zamyslet, co lze udělat pro zlepšení jeho energetické bezpečnosti. Svaz moderní energetiky spolu se svými partnery proto nabízí vstupní konzultaci na základě, které půjde vybrat dostupná řešení.

Výzva pro vládu

Svaz moderní energetiky spolu s dalšími partnery věří, že rozvoj obnovitelných zdrojů energie a renovace budov patří mezi opatření, která během následujících let posílí energetickou bezpečnost Česka a současně pomohou zajistit dostupné ceny energie pro domácnosti, obce a firmy. Abychom dokázali vytěžit výhody, které přinášejí jedinečné spojení ve zvyšování energetické účinnosti a místních obnovitelných zdrojů, musí vláda:

 • Okamžitě vyřadit podporu zdrojů na plyn z kotlíkových dotací
 • Posílit úspěšný program Nová zelená úsporám
 • Nízkopříjmovým domácnostem nabídnout investiční komponentu sociálních dávek
 • Spustit podporu projektové přípravy bez tvrdého závazku investice
 • Doplnit programové prohlášení vlády o závazek vybudování 200 tisíc tepelných čerpadel do roku 2025 a 60 tisíc kotlů na biomasu
 • Zvýšit podíl výroby domácího zeleného plynu
 • Nastavit prostředí pro nové investice do obnovitelných zdrojů
 • Odstranit bariéry pro rozvoj chytrých projektů v energetice
 • Odstranit administrativní bariéry pro rozvoj obnovitelných zdrojů
 • Spustit vládní informační kampaň na podporu využití potenciálu renovace budov a místních obnovitelných zdrojů energie
 • Nastartovat Česko k jízdě s čistou stopou
 • Otevřít Česko inovacím

Detailní popis výše uvedených kroků najdete na https://www.energetickasvoboda.cz/cs/vyzva.

„Ze série promyšlených kroků, které spolu dávají smysl, může těžit celá společnost: od zaměstnanosti přes prostý fakt, že peníze zůstanou v lokální ekonomice a nebude si za ně někdo kupovat tanky. Společně můžeme dát vzkaz vládě, jaké kroky je třeba udělat, abychom posílili naši energetickou bezpečnost, ale také společně můžeme využít dostupná řešení již teď,“ dodává na závěr Martin Sedlák.

Na webu bezputina.cz / energetickasvoboda.cz si mohou firmy, obce či domácnosti objednat bezplatnou konzultaci nebo vyzvat vládu, aby udělala maximum pro energetickou nezávislost. Není na co čekat. Je to na nás.

Na výzvě spolupracovali Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky, Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, Petr Holub, zakladatel a ředitel Budovy21 a Jan Habart, předseda CZ BIOM – Českého sdružení pro biomasu.Autorka: Jana Pikardová, Svaz moderní energetiky

FOTO: Svaz moderní energetiky