Pavel Baroch | 24. 1. 2022

Stát by měl odblokovat rozvoj nejlevnějších zdrojů. Mezi ty patří solární i větrné elektrárny

JRD Energo, divize skupiny JRD Group specializující se na výstavbu ekologického bydlení, navýšila instalovanou kapacitu svých fotovoltaických elektráren v Maďarsku z 12 na 30 megawatt-peaků (MWp). Nedávno totiž zprovoznila dva fotovoltaické parky o celkovém výkonu 18 MWp u obcí Komló a Mánfa na jihu země. Všechny její maďarské solární elektrárny ročně vyrobí až 36 tisíc megawatthodin elektrické energie, která pokryje spotřebu přibližně 14,4 tisíc domácností.

„Maďarsko zvolilo uvážlivější cestu a za podmínek, které neznamenají výraznou zátěž pro státní rozpočet, již několik let systematicky a úspěšně tyto instalace podporuje,“ vysvětluje v rozhovoru pro Obnovitelně.cz ředitel divize JRD Energo Marek Lang jeden z důvodů, proč firma dala přednost cizině před domácím prostředím.

V Maďarsku jste navýšili instalovanou kapacitu fotovoltaických elektráren o 150 procent. Skutečně poskytuje lepší podmínky než Česko?

V době, kdy jsme tuto investici začali připravovat, nabízelo Maďarsko na rozdíl od České republiky jasný legislativní rámec pro vznik a podporu fotovoltaických instalací. Kromě toho je na tom Maďarsko z hlediska osvitu zhruba o 20 procent lépe než Česko, což v dlouhodobém horizontu investice pomáhá při úvahách o přechodu na čistě tržní podmínky provozu.

V Česku ale provozujete fotovoltaické elektrárny s výkonem, který je více než čtyřikrát nižší než v Maďarsku. Proč tak zásadní rozdíl? Jsou v ČR legislativní a další podmínky opravdu natolik komplikovanější? Nebo v čem jsou zásadní rozdíly?

Česká republika poté, co nezvládla uřídit překotný rozvoj instalací v letech 2009 a 2010, zvolila opačný extrém a na dlouhých 10 let zarazila větší fotovoltaické instalace úplně. Slibně se rozvíjející obor, který se mezitím stal celosvětovým megatrendem nabízejícím nejlevnější zdroj elektřiny, tak v Česku postrádal jakoukoliv racionální koncepci. Maďarsko zvolilo uvážlivější cestu a za podmínek, které neznamenají výraznou zátěž pro státní rozpočet, již několik let systematicky a úspěšně tyto instalace podporuje. Jak víte, v poslední době se naštěstí také u nás situace konečně obrátila a stát přišel s určitými podpůrnými mechanismy. Takže snad jsou i v České republice před námi lepší časy.

Plánujete tedy navýšit svou kapacitu fotovoltaických elektráren v Česku? Máte třeba už vytipované vhodné lokality?

Ano, uvažujeme o tom a vhodné lokality již hledáme.

A co vaše aktivity v zahraničí? Zůstanete jen v Maďarsku, nebo chystáte expanzi do dalších zemí?

Monitorujeme příležitosti také v ostatních zemích kolem nás, a to nejen ve fotovoltaice. V rámci JRD Energo Group se vedle obnovitelných zdrojů věnujeme například i supermoderní metodě zpracování odpadu pomocí plazmového zplyňování a vitrifikace, a i pro tuto technologii registrujeme zájemce rovněž z okolních zemí, takže další expanze nás nepochybně čeká.

Plazmový hořák ve VT Dubá
FOTO: Millenium Technologies a.s.

Na Liberecku provozujete rovněž druhý největší větrný park v ČR vyrábějící až 69 tisíc megawatthodin elektrické energie ročně. Plánujete výstavbu dalších parků?

Rádi bychom realizovali rovněž další větrné parky, neboť jsme přesvědčeni, že tato technologie je spolu s fotovoltaikou momentálně nejperspektivnějším zdrojem energie. Vítr se navíc s fotovoltaikou skvěle sezónně doplňuje, takže při dalším rozvoji akumulace může být na těchto zdrojích postaven budoucí rozvoj moderní energetiky u nás i v okolních zemích. Většímu rozvoji v našich podmínkách zatím brání komplikované povolovací procesy a možná i nedostatečná osvěta, což je bohužel dluh minulých vlád, které měly k obnovitelným zdrojům energie až iracionální odpor.

Stavba větrného parku ve Václavicích v roce 2017
FOTO: JRD Group

Proč jste se vlastně rozhodli investovat do obnovitelných zdrojů, zejména solárních elektráren?

Pro nás je to otázka našeho přesvědčení a hodnot, které se prolínají celou skupinou JRD Group. Věříme v odpovědný přístup k životnímu prostředí i společnosti a v to, že nové myšlenky a technologické inovace nás mohou udržitelně posouvat vpřed. Fotovoltaika tyto hodnoty bezezbytku naplňuje.

Už jste mluvil o složitých podmínkách v Česku, jaké jsou tedy podle vás hlavní překážky k většímu rozvoji zelených energetických zdrojů?

Klíčovým předpokladem rozvoje je cílevědomý a zodpovědný přístup státu. Energetika je obecně regulovaným odvětvím, takže stát musí pro rozvoj zelených zdrojů buď systematicky vytvářet podmínky, nebo alespoň odstraňovat existující bariéry a nastavovat jasná očekávání a stabilní investiční prostředí. Fotovoltaika i vítr jsou dnes nejlevnějšími zdroji elektřiny, navíc čistými. Celosvětově zažívají obrovský rozvoj, který navíc vytváří další a další příležitosti v souvisejících oborech, což při správném přístupu státu může pro naše hospodářství znamenat velké přínosy a příležitosti pro rozvoj.

Marek Lang, ředitel divize JRD Energo
FOTO: JRD Group

Autor: Pavel Baroch

Foto: JRD Energo