Pavel Baroch | 8. 1. 2022

Rekordní solární rok: přibylo více než 9 tisíc elektráren, zájem je stále obrovský

V Česku bylo v uplynulém roce podle aktuálních údajů Solární asociace připojeno 9 321 fotovoltaických elektráren, což je o 3 028 více než v roce 2020. Významný byl rovněž nárůst instalovaného výkonu: přibylo celkem 62 megawattů, o zhruba pětinu více než v roce předchozím.

Důvodem výrazného nárůstu zájmu o vlastní elektrárnu je zdražování energií v kombinaci s dostupnými dotacemi pro rodiny a firmy. Zatím vedou malé střešní instalace, průměrná velikost nové elektrárny se loni dokonce snížila na 6,7 kWp. I proto nárůst počtu zprovozněných elektráren téměř o polovinu zvýšil meziročně nově nainstalovaný výkon „pouze“ o 20,6 procent.

Podle Solární asociace se však v budoucích letech hlavní trend obrátí směrem k velkým střešním a pozemním elektrárnám. Ostatně pokud chce Česká republika splnit své dekarbonizační cíle, musí vzniknout rovněž rozsáhlejší solární parky – ty už například plánuje na místech bývalé povrchové těžby společnost ČEZ.

Experti ze Solární asociace upozornili na to, že současná poptávka po střešních instalacích už naráží na strop kapacit instalačních firem. Problémem může být také nedostatek solárních panelů kvůli dopadům koronavirové pandemie na celosvětovou ekonomiku.

Dvaapůlkrát více střešních instalací

Ohromný zájem o pořízení vlastní malé elektrárny potvrzují i elektrárenské společnosti a další firmy na trhu. Jen ČEZ loni instaloval 1 514 střešních fotovoltaik, téměř dvaapůlkrát tolik, co v roce 2020. Celkový výkon těchto instalací dosáhl 7,4 megawattů.

Zákazníci mají zájem zejména o solární elektrárny doplněné bateriovými systémy. Baterií ČEZ Prodej loni u zákazníků instaloval 939, tedy dvojnásobek. Stoupl také zájem o tepelná čerpadla, kterých loni technici ČEZ v českých domácnostech zapojili 1 118, oproti 514 v roce 2020.

„Zájem o naše služby v oblasti moderní energetiky rychle roste. Prakticky každý už dnes při stavbě nového domu nebo při rekonstrukci střechy přemýšlí o tom, zda si pořídit také fotovoltaiku. Solární elektrárny se už stávají v Česku standardem a zájem výrazně zvýšila i rostoucí cena energií. Jsme rádi, že se zákazníci obracejí právě na nás. S vlastní fotovoltaikou zákazníci šetří jak životní prostředí, tak rodinné rozpočty,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Střešní solární elektrárna, realizace ČEZ Prodej
FOTO: ČEZ

Značný zájem eviduje rovněž společnost E.ON, která se v uplynulém roce domluvila například s obchodním řetězcem Penny Market na instalaci fotovoltaických elektráren na střechy jejich prodejen po celém Česku. E.ON vloni evidoval dvojnásobek požadavků na pořízení solárních panelů a poptávka nadále roste.

„Nejde jen o ekonomické úspory. Jde nám také o to, že se chceme odpovědně chovat k naší planetě. Solární energie je přirozený a obnovitelný zdroj energie,“ řekl Mathias Mentrop, jednatel společnosti PENNY. Díky jedné prodejně s fotovoltaikou sníží obchodní řetězec emise oxidu uhličitého až o 117 tun ročně. Pro představu: takové množství se dostane do ovzduší při spálení 32 356 litrů nafty. Celkem by fotovoltaické elektrárny měly být instalovány na až 35 prodejen. „Spolupráce s Penny je významná svým rozsahem, kdy zákazník umisťuje elektrárny na velkou část prodejen ze svého řetězce,“ konstatoval Jiří Kropš, projektový manažer E.ON Energie.

Nejde jen o solární panely. „Nejenže dodáme fotovoltaické elektrárny na tři desítky jejich prodejen, ale u dalších padesáti vybudujeme dobíjecí stanice pro elektromobily a jednu dobíjecí stanici s fotovoltaickými panely s bateriovým úložištěm,“ oznámil v létě Jan Zápotočný, člen představenstva E.ON Energie.

Na 6,5 tisíc žádostí o dotace

Solární asociace rovněž uvedla, že v roce 2021 bylo proplaceno přibližně 6,5 tisíc žádostí o dotaci na výstavbu domácí solární elektrárny z programu Nová zelená úsporám, přičemž v roce 2020 to bylo něco přes 4,8 tisíce žádostí. Na 80 procent zájemců přitom vsadilo na pokročilý hybridní systém s ukládáním elektřiny do baterie, což je opět o něco více než v předchozím roce.

„Instalační firmy měly plné ruce práce hlavně v druhé polovině roku, kdy strmě stoupající ceny elektřiny a události jako krach Bohemia Energy probudily obrovský zájem o domácí fotovoltaiku,“ řekl výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář. Na druhé pololetí připadá celých 58,6 procent zprovozněných fotovoltaik.

Vývoj domácích fotovoltaik za rok 2021 v Česku
FOTO: Solární asociace

Snaha ušetřit na elektřině ze sítě ale není jediným argumentem pro pořízení vlastního solárního zdroje. Ukázal to výzkum Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, který se zabýval motivací soukromých investorů – domácností – pro pořízení vlastní elektrárny. Výraznou roli hraje zájem o životní prostředí (86 procent dotázaných) a osobní energetická bezpečnost (82 procent).

„Výzkum ukázal, že osobní benefity jsou hlavním důvodem pro pořízení fotovoltaiky, ale nefinanční benefity, rozdělené na společenské a osobní, jsou zvažovány ve stejné míře jako finanční přínosy. Investory také méně zajímá výše současné investice ve vztahu k budoucím úsporám nákladů a jsou ochotnější stát se aktivními zákazníky a podílet se na své spotřebě a výrobě energie,“ sdělila Michaela Makešová z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

S doporučením, aby se vláda začala intenzivně zajímat o možnost rozšíření podpory pro malé obnovitelné zdroje, přišel v reakci na roztoucí zájem domácnostní o tato řešení Svaz moderní energetiky. Ten ve spolupráci s konzultační společností Budovy21 připravil sadu kroků, kterými může stát otevřít přístup například k střešní fotovoltaice i pro nízkopříjmé domácnosti. "Právě projekty místních obnovitelných zdrojů a renovace budov jsou klíčovým nástrojem v boji proti energetické chudobě. Investiční podporu by měly doplnit státem garantované nízkoúročené půjčky, které zajistí, že na tato řešení dosáhnou i domácnosti, které nemají potřebný objem prostředků. Ke zvážení je i zavedení investiční složky dávek sociální pomoci, která by pomohla dofinancovat dotaci z programu Nová zelená úsporám. A podpora projektové přípravy doplní spektrum opatření pro zajištění kvality renovací,” říká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Delší čekací lhůty

Přestože zájem o vyšší energetickou soběstačnost v současnosti stoupá rovněž mezi podniky a obcemi, výstavba v tomto segmentu loni zpomalila. Na střechách firem a komerčních objektů vyrostlo necelých 400 instalací s celkovým výkonem 19,2 MWp. Co do počtu projektů je to 70procentní pokles oproti předloňsku. Jedním z důvodů dočasného ochlazení zájmu firemních investorů je složitá administrativa spojená s výstavbou a zdlouhavá realizace projektů.

„Máme samozřejmě velkou radost z rostoucího zájmu českých domácností o vlastní zdroj čisté elektřiny. Několik dalších desítek tisíc domácností a firem dnes už ale mohlo být připraveno na velké zdražování energií a mít dávno svou střešní elektrárnu nebýt dlouholeté antisolární kampaně. Nyní jsme v situaci, kdy projekční a instalační firmy nestíhají uspokojit poptávku a zájemci si letos na vlastní elektřinu počkají,“ upozornil Jan Krčmář ze Solární asociace.

V roce 2022 patrně začnou elektřinu do sítě dodávat první pozemní elektrárny podpořené prostředky z Modernizačního fondu a zároveň odstartuje nový program Národního plánu obnovy, který cílí na firemní střešní elektrárny. Zvýšená poptávka investorů po větších projektech v kombinaci s obecnými problémy postcovidové ekonomiky včetně zvyšování cen nebo nedostatkem surovin ovšem pravděpodobně ještě prodlouží čekací dobu pro instalace na rodinných a obytných domech.

„Očekáváme, že v reakci na nevídanou poptávku se na trhu objeví nové instalační firmy, které nebudou mít v oboru takové zkušenosti jako ty dlouhodobě zavedené,“ uvedl Krčmář.

Autor: Pavel Baroch

Ilustrační foto: Pixabay