Pohon na elektřinu uloženou v bateriích není řešením jen pro dekarbonizaci silniční dopravy. Vlaky s bateriemi nahrazují diesel lokomotivy na kolejích.

Koncem roku 2021 vybraly pro železniční dopravu ve východním Braniborsku řešení, které je postaveno na nízkouhlíkové technologii a snížení znečištění životního prostředí. Cílem bylo nahradit spalovacími dieselovými motory, které zajišťovaly pohon vlaků ve spolkových zemích Berlín a Braniborsko. Výběr padl na řešení od společnosti Siemens, které je postaveno na hybridním pohonu: pokud je trať elektrifikovaná, vlak se připojí k síti a čerpá energii z "drátů". V případě, že je úsek bez elektrického vedené, přepne na baterie s uloženou elektřinou. Akumulátory se nabijí právě během jízdy na elektrifikovaných úsecích.

V metropolitní oblast Berlín-Braniborsko začně první jednotka jezdit koncem roku 2024. Současně se zvýší komfort pro cestující a posílí se četnost spojů. Vlaky bude provozovat společnost Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), která trať obsluhuje od začátkem června 2021. NEB si objednala 31 dvouvozových bateriových jednotek Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility.

"Nová platforma je vybavena pokročilými technologiemi pro snížení spotřeby energie trakčního pohonu, vytápění prostoru pro cestující a optimalizací jízdy a brzdění vlaku. Mireo Plus je vybaveno účinnou elektrodynamickou rekuperační brzdou, která umožňuje využití brzdné energie k rekuperaci do napájecí sítě nebo k nabíjení trakční baterie. To je výhodné zejména při jízdě na neelektrifikovaných tratích, kde se rekuperovaná brzdná energie využívá k pohonu vozidla a současně je významně sníženo opotřebení brzdového obložení a s tím spojené emise prachových částic," představuje Siemens další vychytávky svého řešení.

Využití dvouzdrojových elektrických jednotek trolej/akumulátor typu Mireo Plus B přinese železnici ve Východním Braniborsku sníží spotřeba nafty o 4,4 milionu litrů ročně. Nová vozidla zcela odstraní lokální emise oxidu uhličitého a, v závislosti na skladbě elektrické energie, sníží emise napříč regiony o přibližně 11 500 tun ročně a zároveň dojde k významnému snížení emisí pevných částic.

Dvouvozové bateriové jednotky Mireo Plus B od společnosti Siemens Mobility
FOTO: Siemens Mobility

"Nová vozidla objednaná pro regionální dopravu přispějí k ochraně životního prostředí dvojnásobně: k dispozici je více vlakových spojů a zároveň dochází ke snížení emisí. Díky většímu prostoru, lepšímu vybavení a vyšší frekvenci spojů se regionální vlaky stávají stále atraktivnějším prostředkem pro každodenní dojíždění a skutečnou alternativou k osobnímu automobilu," uvedla k výměně vlaků Regine Günther, senátorka pro životní prostředí, dopravu a ochranu klimatu spolkové země Berlín.

"Se sítí Východní Braniborsko a jejím zaměřením na alternativní pohony jsme nastavili nová měřítka. Nabídka služeb pro cestující se výrazně rozšíří díky novým vozidlům a vyšší frekvenci spojů. Ve skutečnosti není jiná možnost: ekologicky šetrná železnice musí být dále podporována a rozšiřována. Nejvíce mě těší, že na mnoha linkách budou nyní jezdit dvouzdrojová elektrická vozidla s vestavěným bateriovým úložištěm vhodná pro provoz na neelektrifikovaných tratích. Změna v dopravě a ochrana klimatu v jednom kroku: to je skvělý den pro veřejnou dopravu v Berlíně a Braniborsku," dodává Susanne Henckel, výkonná ředitelka Dopravního svazu Berlín-Braniborsko (VBB).

Více služeb a větší pohodlí pro cestující

Nová vozidla disponují trojími dveřmi na každé straně, což umožňuje snadný nástup a výstup i pro cestující na invalidních vozících nebo s kočárky, a to i v zastávkách s nižšími nástupišti. Troje dveře na každé straně vozidla a nový typ informačního systému pro cestující ve vozidle zajišťují rychlou a především bezbariérovou výměnu cestujících v zastávkách.

V nových vozidlech budou mít cestující na dotčených tratích v budoucnu k dispozici nejméně 128 míst k sezení a prostor pro přepravu invalidních vozíků a dětských kočárků a až dvanácti jízdních kol. Dvě a více vlakových jednotek lze spřáhnout dohromady do tzv. dvojitých a vícenásobných hnacích jednotek a rozšířit tak přepravní kapacitu.

V budoucnu budou moci cestující využívat také bezplatnou síť WLAN, dynamický informační systém a speciálně vyhrazený prostor pro rodiny. Ve dvouvozovém vlaku je rovnoměrně rozmístěno přibližně 60 elektrických zásuvek. K dispozici jsou také nabíjecí zásuvky USB a indukční nabíjení.

Siemens myslel na životní prostředí i při návrhu konstrukce vlaku. Byl například minimalizován počet komponentů, druhů materiálů a dílů podléhajících opotřebení i množství obalového materiálu a byly odstraněny některé pevné spoje, aby bylo dosaženo maximální recyklovatelnosti. Takový přístup umožňuje téměř úplně oddělit a recyklovat velké hlavní a rozšiřující části, jako jsou vozová skříň, podvozky nebo skleněné tabule, od těch nerecyklovatelných.

"Udržitelnost je pro Siemens Mobility prioritou, a proto jsme potěšeni druhou objednávkou na naše bateriová vozidla Mireo Plus B. Jednotka Mireo je u zákazníků i cestujících velmi oblíbená. Prodali jsme jich již více než 240. Toto moderní vozidlo kombinuje pohodlí cestujících, spolehlivost a dostupnost s ochranou klimatu. Díky použití akumulátorů v železniční dopravě mohou naše dvouzdrojové regionální elektrické jednotky jezdit na neelektrifikovaných železničních tratích a nahradit tak dieselové vlaky, čímž významně přispějí ke snížení emisí CO2," uzavírá Dr. Elmar Zeiler, vedoucí oddělení příměstských a regionálních vlaků společnosti Siemens Mobility.

Autor: Marti Prax

FOTO: Siemens Mobility