Martin Kysly | 22. 12. 2021

První evropskou solární elektrárnu bez dotací postavila firma s českými kořeny

Photon Energy oznámila, že její maďarská dceřiná společnost uvedla do provozu fotovoltaickou elektrárnu s kapacitou 1,3 magawatty v blízkosti obce Tolna (Maďarsko). Tímto nejnovějším přírůstkem rozšiřuje své portfolio solárních instalací v Maďarsku na celkem 62 zařízení s celkovou kapacitou 50,4 magawattů. Celosvětově společnost nyní vlastní a provozuje 87 elektráren s celkovou kapacitou 90,6 MWp.

Nová elektrárna představuje první maďarskou fotovoltaickou elektrárnu v portfoliu skupiny Photon Energy Group jakožto nezávislého producenta elektrické energie (IPP), kterou bude společnost provozovat bez jakékoliv státní podpory. Celková roční výroba elektřiny by měla činit přibližně 2,1 GWh, což odpovídá očekávaným ročním příjmům ve výši 420 000 euro na základě současných forwardových cen základního zatížení elektrické energie v Maďarsku pro rok 2022. Vzhledem k způsobu výroby elektřiny elektrárnou existuje potenciál pro ještě vyšší příjmy v roce 2022. Celková investice do výstavby elektrárny činila 1,0 milionu euro a představuje první investici z výnosů z emise 6,50% zeleného dluhopisu skupiny Photon Energy Group 2021/27 s úspěšně umístěným objemem 55 milionů euro v listopadu 2021.

"Jsme velmi rádi, že můžeme uvést do provozu první elektrárnu v našem maďarském IPP portfoliu, kterou budeme provozovat bez jakékoliv státní podpory. Ještě více nás těší fakt, že elektrárna představuje naši evropskou prvotinu navrženou v souladu s naší novou tržní strategií developmentu a výstavby fotovoltaických elektráren způsobem, který jim umožňuje konkurenceschopný provoz na energetickém trhu. Současný vývoj trhu a výhled evropských cen energií potvrzuje náš obchodní přístup. Ekonomika naší první evropské obchodní elektrárny zdůrazňuje hodnotu našeho dynamicky rostoucího developmentu projektů v regionu střední a východní Evropy. Tuto hodnotu jsme motivováni vytříbit splněním našeho cíle přidat více než 500 MWp fotovoltaické výrobní kapacity do konce roku 2024,“ říká Georg Hotar, CEO společnosti Photon Energy Group.

Servis solární elektrárny (ilustrační foto)
FOTO: Skupina Photon Energy

Nová elektrárna se rozkládá na 2,2 hektaru a využívá bifaciální fotovoltaické moduly instalované na jednoosých trackerech. Očekává se, že zařízení, které je zapojeno do sítě společnosti E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., bude ročně vyrábět přibližně 2,1 GWh čisté elektřiny.

Společnost bude elektřinu prodávat na národním trhu s elektřinou na obchodní bázi, což znamená, že společnost neuzavřela žádné smlouvy o nákupu energie (PPA). Mohou však hrát roli v budoucí strategii řízení výnosů společnosti spolu s dalšími možnostmi zajištění.

Společnost vyvinula kompletní projekt interně a dodala inženýrské, obchodní a stavební služby prostřednictvím své dceřiné společnosti Photon Energy Solutions HU Kft. Další z dceřiných společností skupiny, Photon Energy Operations HU Kft., bude elektrárně dlouhodobě poskytovat monitorovací, provozní a údržbářské služby.

Autor: Martin Kysly, Skupina Photon Energy (titulek redakční)

FOTO: Skupina Photon Energy