Pavel Baroch | 15. 12. 2021

Soutěž Chytrá města 2021 ocenila plán na snižování CO2 i chytré dopravní značení

Není to konečný stav, ale dlouhodobá cesta k udržitelnému rozvoji města a regionů. Díky moderním technologiím zlepšovat kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. Přinést obyvatelům kvalitnější život, energetické úspory, rychlejší a bezpečnější dopravu, více přírody nebo svižnější komunikaci s úřady. Nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut už popáté uspořádala soutěž Chytrá města 2021 a odborná porota mezi více než stovkou přihlášených obcí, měst, regionů, soukromých společností i fyzických osob vybrala jedenáct vítězů a udělila také čtyři zvláštní ceny. Mezi oceněnými jsou rovněž Brno a Praha.

Moravská metropole si ze soutěže Chytrá města 2021 odnesla hned tři zlaté medaile. Vítězství se dočkaly dotační tituly zelenějšího Brna, aktivita města v oblasti snižování oxidu uhličitého i jeden z modulů v e-shopu městských služeb.

V kategorii Projekt pro město s více než 200 tisíci obyvateli zvítězilo Brno s projektem Ekodotace. „Je to program dotačních titulů nabízených městem na podporu zelenějšího Brna,“ uvedl brněnský náměstek pro oblast životního prostředí Petr Hladík. Dodal, že město poskytuje celkem šest zelených dotací s různým zaměřením: budování zelených střech, hospodaření se srážkovou vodou, oživování nábřeží, ozeleňování vnitrobloků nebo podporu ekologické výchovy a využívání městské hromadné dopravy.

„Dostaňme společně více zeleně do města, hospodařme se srážkovou vodou, zlepšujme kvalitu ovzduší, šetřeme energií, šiřme osvětu. Zajímejme se o prostředí, ve kterém žijeme,“ uvádí na webu ekodotace.brno.cz Oddělení motivačních programů brněnského magistrátu. „Jsme oddělení relativně malé, ale snažíme se o velké věci,“ konstatuje toto oddělení. A připomíná například program Vnitroblok!, který podporuje zeleň v rámci sídelního bydlení.

Méně skleníkových emisí

Zvláštní cenu získalo Brno rovněž za Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku k adaptaci na klimatické změny, které město uzavírá s brněnskými firmami a institucemi. Ty chtějí společně s vedením města přispět ke snížení emisí CO2 v Brně nejméně o 40 procent do roku 2030. „Toto memorandum již podepsalo 55 subjektů,“ dodal náměstek Petr Hladík.

Obě oceněné aktivity jsou stěžejními pilíři kampaně Připrav Brno, která upozorňuje město na klimatickou změnu a zároveň se snaží ho na ni připravit. Město se už dříve zapojilo do Paktu starostů a primátorů se závazkem snížit emise CO2 na svém území nejméně o zmiňovaných 40 procent do roku 2030. V návaznosti na to vypracovalo město Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, takzvaný SECAP, s podrobnou bilancí emisí CO2 a návrhy na jejich snižování – například ve vlastních objektech nebo vozovém parku.

Další zvláštní cenu odborné poroty pak obdrželo město za přínos v boji proti pandemii covid-19, a to za rozšíření e-shopu městských služeb v modulu Zoo o projekt Nakrm zvíře. „V době pandemie byla vládním nařízením zoologická zahrada uzavřena a potýkala se tak s finančními problémy. Na našem e-shopu městských služeb Brno ID jsme v modulu Zoo, v němž lze mimo jiné online pořídit vstupenky, adoptovat zvíře nebo zakoupit zážitkový program, vytvořili pro veřejnost možnost nakrmit zvíře. Cílem tedy byla přímo mířená rychlá podpora konkrétního zvířete,“ řekl náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Výjimečnost modulu spočívá také v rekordním čase, kdy byl vytvořen – během jednoho týdne – a nedošlo tak ke zbytečným administrativním a technickým průtahům. „Aktuálně lze tímto způsobem podpořit 11 zvířat, a to třeba krajtu zelenou, tygra sumaterského nebo žirafu síťovanou,“ dodal Koláčný.

Snížení CO2 o 8,45 tun

Hlavní město Praha zvítězilo v pátém ročníku soutěže Chytrá města 2021 v kategorii Projekt. Vzdálená správa dopravního značení zaujala odbornou porotu především díky využití nejmodernějších postupů, konkrétně IoT technologie, které poskytují informace o GPS poloze, pozici vůči geomagnetickému poli Země nebo změně náklonu dopravních značek s nainstalovaným senzorem.

„Město má nyní nástroj, který bez nutnosti kontroly na místě umožňuje na dálku sledovat, v jakém stavu se dopravní značení nachází. Ať už jde o značky přenosné při blokovém čištění ulic, nebo o značky stálé v lokalitách, kde často dochází k vandalismu či nehodám. Projekt je skvělou ukázkou, jak mohou inovativní technologie zjednodušit procesy při správě města. Toto ocenění mě velmi potěšilo,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Typickým příkladem využití této technologie jsou značky blokového čištění. Pracovníci města musí denně kontrolovat několik stovek těchto mobilních značek, přičemž vozidla určená ke kontrole ročně najedou přibližně 56 tisíc kilometrů. Pokud se technologie osvědčí, kontrola se bude provádět pouze u dopravního značení, u kterého senzor zašle informaci o změně od původního stavu.

„Ocenění našeho projektu potvrzuje, že Praha je leaderem v oblasti zavádění a testování inovativních řešení v městském prostředí. Náš projekt vychází z koncepce Smart Prague 2030 a napomůže naplňování klimatického závazku hlavního města. Díky vzdálené správě značení může dojít k úspoře až 70 procent ročního nájezdu a snížení ekologické zátěže Prahy až o 8,45 tuny CO2. Mělo by také dojít k výraznému uvolnění kapacity zaměstnanců pověřených kontrolou,“ říká Matej Šandor, místopředseda představenstva městské společnosti Operátor ICT.

Celková finanční úspora je odhadována na milion korun ročně při minimální předpokládané životnosti technologie 5 let. Součástí projektu je rovněž testování značek s proměnnými údaji, které lze měnit skrze vzdálený přístup, kdykoli je potřeba. Vedle finančních úspor a snížení emisí CO2 chce projekt zvýšit i informovanost a bezpečnost Pražanů a účastníků silničního provozu.

Vítězové soutěže Chytrá města 2021:

𝗜𝗗𝗘𝗔: „Chytré Veselí nad Moravou“ (Město Veselí nad Moravou)

𝗠𝗢𝗗𝗘𝗟: „Fotovoltaika za korunu“ (ČEZ ESCO)

𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧 𝗣𝗥𝗢 𝗢𝗕𝗘𝗖 𝗗𝗢 𝟭𝟬 𝗧𝗜𝗦. 𝗢𝗕𝗬𝗩𝗔𝗧𝗘𝗟: Aplikace „Živé Milevsko“ (Město Milevsko)

𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧 𝗣𝗥𝗢 𝗠𝗘̌𝗦𝗧𝗢 𝗦 𝟭𝟬–𝟱𝟬 𝗧𝗜𝗦. 𝗢𝗕𝗬𝗩𝗔𝗧𝗘𝗟𝗜: „Přestupní terminál Šumperk“ (město Šumperk)

𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧 𝗣𝗥𝗢 𝗠𝗘̌𝗦𝗧𝗢 𝗦 𝟱𝟬–𝟮𝟬𝟬 𝗧𝗜𝗦. 𝗢𝗕𝗬𝗩𝗔𝗧𝗘𝗟𝗜: Webová aplikace „Traffic Modeller“ (město Plzeň a RoadTwin s.r.o.)

𝗣𝗥𝗢 𝗠𝗘̌𝗦𝗧𝗢 𝗡𝗔𝗗 𝟮𝟬𝟬 𝗧𝗜𝗦. 𝗢𝗕𝗬𝗩𝗔𝗧𝗘𝗟: „Ekodotace Brno.cz“ (přihlašovatel Magistrát města Brna), (Statutární město Brno)

𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧 𝗣𝗥𝗢 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗢𝗡: „Vzdálená správa dopravního značení“ (Smart Prague)

𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧 𝗣𝗥𝗢 𝗦𝗧𝗔́𝗧: „Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy“ (Jihomoravský kraj)

𝗠𝗘𝗭𝗜𝗡𝗔́𝗥𝗢𝗗𝗡𝗜́ 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧: „Fengoo IoT platforma“ (NetVoice s.r.o.)

𝗢𝗦𝗢𝗕𝗡𝗢𝗦𝗧 – 𝗩𝗘𝗥̌. 𝗦𝗘𝗞𝗧𝗢𝗥: David Škorňa, vedoucí mezinárodního projektu SPARCS (chytrá energetika) za město Kladno; expert pro smart cities a vedoucí projektu Financování chytrých řešení za Svaz měst a obcí ČR a poradce pro Národní centrum energetických úspor v oblasti energetiky

𝗢𝗦𝗢𝗕𝗡𝗢𝗦𝗧 – 𝗦𝗢𝗨𝗞𝗥. 𝗦𝗘𝗞𝗧𝗢𝗥: Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetikyZvláštní ceny poroty:

𝗭𝘃𝗹𝗮́𝘀̌𝘁𝗻𝗶́ 𝗰𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿𝗼𝘁𝘆 𝘇𝗮 𝗽𝗿̌𝗶́𝗻𝗼𝘀 𝘃 𝗼𝗯𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶 𝘇̌𝗶𝘃𝗼𝘁𝗻𝗶́𝗵𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘁𝗿̌𝗲𝗱𝗶́ 𝗮 𝘂𝗽𝗰𝘆𝗰𝗹𝗶𝗻𝗴𝘂: „Protihlukový transparentní panel v gumovém rámu“ (přihlašovatel REGUTEC.cz)

𝗭𝘃𝗹𝗮́𝘀̌𝘁𝗻𝗶́ 𝗰𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿𝗼𝘁𝘆 𝘇𝗮 𝗽𝗿̌𝗶́𝗻𝗼𝘀 𝘃 𝗼𝗯𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶 𝘀𝗻𝗶𝘇̌𝗼𝘃𝗮́𝗻𝗶́ 𝗖𝗢𝟮: „Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny“ (přihlašovatel Magistrát města Brna)

𝗭𝘃𝗹𝗮́𝘀̌𝘁𝗻𝗶́ 𝗰𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿𝗼𝘁𝘆 𝘇𝗮 𝗽𝗿̌𝗶́𝗻𝗼𝘀 𝘃 𝗼𝗯𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶 𝗯𝗼𝗷e 𝘀 𝗽𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶í 𝗰𝗼𝘃𝗶𝗱-𝟭𝟵: „E-shop městských služeb Brno ID, modul ZOO, rozšíření modulu ZOO o službu Nakrm zvíře“ (přihlašovatel Magistrát města Brna)

𝗭𝘃𝗹𝗮́𝘀̌𝘁𝗻𝗶́ 𝗰𝗲𝗻𝗮 𝗽𝗼𝗿𝗼𝘁𝘆 𝘇𝗮 𝗽𝗿̌𝗶́𝗻𝗼𝘀 𝘃 𝗼𝗯𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶 𝗵𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿̌𝗲𝗻𝗶́ 𝘀𝗲 𝘀𝗿𝗮́𝘇̌𝗸𝗼𝘃𝗼𝘂 𝗮 𝘀̌𝗲𝗱𝗼𝘂 𝘃𝗼𝗱𝗼𝘂: „Hospodaření s vodou v Libereckém kraji“ (přihlašovatelé Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. a Liberecký kraj)

autor: Pavel Baroch

Foto: Pixabay (Brno)