Jsme v kritickém bodě, kdy potřebujeme urychlit globální přechod na klimatickou neutralitu

Společnost Philips dosáhla uhlíkové neutrality již v roce 2020. Poté, co se vypořádala se svou uhlíkovou stopou, chce nyní v boji s klimatickou změnou zapojit i své dodavatele a přichází s dalším ambiciózním krokem, který přinese pozitivní efekt na životní prostředí. Cílem společnosti je, aby do roku 2025 alespoň 50 % jejích partnerů v dodavatelském řetězci přijímalo klimatické kroky založené na vědeckých poznatcích, které povedou ke snížení emisí CO₂. Philips proto zvyšuje a zesiluje podporu svých dodavatelů a program motivačních pobídek.

Eva Kubů

12. 12. 2021

Společnost Philips, globální lídr v oblasti zdravotnických technologií, oznámila další ambiciózní krok, kterým chce bojovat s klimatickou změnou. Philips tak nadále zintenzivňuje svůj již nyní oceňovaný program udržitelnosti v dodavatelském řetězci a klade si za cíl, aby se minimálně 50 % dodavatelů (na základě výše výdajů), s nimiž společnost spolupracuje, zavázalo k dodržování klimatických kroků založených na vědeckém poznání (science-based targets), které povedou ke snížení emisí oxidu uhličitého. Pokud společnost uspěje, půjde o zásadní krok v dekarbonizaci jejího dodavatelského řetězce. Podpora dodavatelů a jejich pobídnutí k přijetí a implementaci klimatických cílů založených na vědeckém poznání bude mít až sedmkrát větší dopad na snížení emisí CO₂ než snížení emisí samotné společnosti Philips. O vývoji bude společnost každoročně informovat ve své výroční zprávě.

„Během posledních několika let jsme se výrazně posunuli ve snížení svých vlastních emisí skleníkových plynů. Naše aktivity jsou od roku 2020 z hlediska emisí uhlíku neutrální a elektřinu odebíráme výhradně z obnovitelných zdrojů,“ říká Frans van Houten, CEO společnosti Philips. „Nyní využíváme již nabytých zkušeností a snažíme se tento úspěch rozšířit i mezi partnery v našem dodavatelském řetězci, což může vyústit v ještě daleko výraznější pozitivní dopad na životní prostředí.“

Konference OSN o změně klimatu (COP26)

Philips zaměřuje své úsilí, co se redukce emisí CO₂ týče, do třech klíčových oblastí. Vedle byznysových a produktových inovací a uhlíkové neutrality svých aktivit, je snižování uhlíkové stopy jejího dodavatelského řetězce klíčem k naplnění závazku společnosti, kterým je dělat svou práci zodpovědně, udržitelně a v souladu s Pařížskou dohodou, jejímž cílem je dosáhnout omezení globálního oteplování do 1,5 °C. Vzhledem k naléhavosti dosažení dohody na Konferenci OSN o změně klimatu (COP26), je Philips odhodlán být průmyslovým lídrem, který urychluje přijetí kroků nutných k ochraně klimatu, a pracovat ve spolupráci se svými zákazníky a partnery napříč dodavatelským řetězcem na tvorbě odolného, pevného a udržitelného zdravotnictví.

„Nacházíme se v zásadním kritickém bodě, kdy potřebujeme urychlit globální přechod na klimatickou neutralitu a cirkulární a nákladově efektivní ekonomiku a společnost,“ říká Frans van Houten. „Jsme si vědomi své zodpovědnosti vůči společnosti a nastavili jsme jasné a ambiciózní environmentální, sociální a korporátní (ESG) závazky, abychom tuto změnu podpořili. Chceme povzbudit co nejvíce firem, zákazníků a partnerů v dodavatelském řetězci, aby přispěli i svými činy a zavázali se podniknout klimatické kroky, uskutečnili je a dokazovali pravidelným transparentním a hloubkovým reportingem.“

Na základě již existujícího rozsáhlého programu udržitelných dodavatelů, kterého se v současnosti účastní více než 200 partnerů, bude Philips hrát aktivní roli v podpoře a vybízení svých dodavatelů k nutným změnám a využití vědeckých poznatků ke snížení uhlíkové stopy uvnitř jejich organizací. Tento partnerský přístup se zaměří na strukturální zlepšení, která maximalizují dopad aktivit ke snížení emisí CO₂, a také na motivační pobídky, jako jsou přímá podpora pro nabytí potřebných schopností a znalostí, nebo speciální platební podmínky, což může pomoct urychlit mezi dodavateli adaptaci klimatických kroků založených na vědeckých poznatcích. Díky využití nejnovějších zjištění a strojovému učení bude Philips opakovaně optimalizovat program k dosažení co největší efektivity a rozšíření jeho dosahu a dopadu. Philips bude také aktivně prosazovat ustanovení Virtual Power Purchase Agreements (VPPAs). Ty budou podobné těm, které́ má́ Philips již̌ uzavřeny v rámci průmyslového sdružení́, a budou mít za cíl podpořit financování nových obnovitelných energetických projektů jako jsou větrné a solární elektrárny.

Nová studie na dopad britského zdravotního systému na životní prostřední

Systém zdravotní péče a zdravotnický průmysl globálně způsobuje přibližně 4 % emisí CO₂. V době před Konferencí OSN o změně klimatu (COP26) inicioval Philips jako klíčový partner britského národního systému zdravotní péče (NHS) ve spolupráci s University of Exeter, která je globálním lídrem mezi výzkumnými institucemi v oblasti cirkulární ekonomiky, výzkumný projekt, aby zjistil dopad na životní prostředí, který způsobuje britský zdravotní systém a zmapoval, jak by Philips a jeho produkty v oblasti zdravotní péče mohly přispět k redukci uhlíkové stopy systému.

Globální uznání a úspěchy

Philips byl první společností zabývající se technologiemi pro zdraví, která měla své cíle, co se týče emisí CO₂, pro dobu mezi lety 2020 a 2040 ohodnocené a schválené iniciativou Science-Based Targets. Philips získal i další uznání díky svým ESG aktivitám, umístění na předních pozicích Dow Jones Sustainability Indexu, žebříčku Sustainalytics a po dobu osmi let v řadě také na CDP Climate Change A-list. V březnu 2021 získala společnost ESG skóre 90 bodů ze 100 v rámci S&P Global Ratings, což bylo nejvyšší udělené skóre, které kdy tato organizace udělila. Philips také obsadil druhé místo za rok 2020 v žebříčku 100 nejvíce udržitelně vedených firem na světě Wall Street Journal.

Autorka: Eva Kubů (titulek redakční)

FOTO: Philips