Mohou Počerady vypouštět více rtuti? O výjimce rozhodne soud

Spor o množství vypouštěné rtuti z uhelné elektrárny Počerady se z úřadu Ústeckého kraje a Ministerstva životního prostředí přenese do soudního sálu. Ekologické organizace Greenpeace a Hnutí Duha podali žalobu, kterou chtějí docílit, aby soud zrušil rtuťovou výjimku z emisních limitů pro tuto elektrárnu ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.

Pavel Baroch

11. 11. 2021

Výjimku napřed udělil Ústecký kraj a po odvolání rovněž Ministerstvo životního prostředí. Právě na něj žaloba míří. „Ministerstvo umožnilo vypouštět čtyřnásobně vyšší množství rtuti, než stanovuje nový limit na ochranu zdraví. Rozhodnutí bylo vydáno v době, kdy již elektrárna měla limit několik týdnů plnit nebo být odstavena,” uvedly ve společném prohlášení obě organizace.

Rtuť a její sloučeniny jsou velmi toxické pro všechny živé organismy včetně člověka, ekosystémy a přírodu. Rtuť je navíc velmi odolná látka a její emise se v ovzduší šíří globálně dálkovým atmosférickým přenosem. „Rtuť se ukládá a akumuluje v potravním řetězci, zejména v rybách, a to ve své nejtoxičtější formě. Rtuť a její sloučeniny poškozují zejména nervový a kardiovaskulární systém všech živých organismů. Je nebezpečná zvláště pro těhotné ženy (proniká přes placentární bariéru do organismu plodu) a malé děti, u kterých prokazatelně zpomaluje vývoj nervového systému,“ uvádí na svých stránkách Ministerstvo životního prostředí.

Kraj s dotacemi

Organizace Greenpeace a Hnutí Duha připomněly, že původní výjimku vydal úřad Ústeckého kraje, který od majitele Počerad dostával v minulých letech milionové dary a je tedy z jejich pohledu podjatý.

„Kraj se v minulosti zavázal k podpoře firmy a vytváření podmínek pro její projekty. Na oplátku kraj získal od roku 2014 již 44 milionů korun,“ uvedla nedávno obě ekologická sdružení. Dodala, že v minulém roce po podání žádosti o výjimku se přísun peněz znatelně zvýšil – z 2 až 3 milionů v předchozích letech na 8 milionů v loňském roce.

„Je zřejmé, že pravidelně se opakující dary v řádu milionů korun vytvářejí na straně obdarovaného vděčnost a pozitivní afinitu (blízký vztah – pozn. aut.) vůči darujícímu. Významný růst velikosti darů (na čtyřnásobek oproti předchozím rokům) v době průběhu správního řízení není nijak logicky vysvětlen a nabízí se podezření na souvislost těchto dvou procesů,“ sdělily organizace.

Udělení výjimky považují za nezákonné. Jde podle nich o naprosté selhání ministerstva v povinnosti chránit zdraví a životní prostředí před znečištěním z uhelných elektráren. Součástí správní žaloby je proto také návrh na udělení odkladného účinku, který by během soudního řízení zakázal elektrárně překračovat limit pro rtuť a zabránil tak škodám na životním prostředí a lidském zdraví. Pokud soud odkladný účinek žalobě udělí, výjimka pozbyde právní moci až do konečného rozhodnutí soudu.

„Domníváme se, že výjimka pro elektrárnu Počerady byla vydána v rozporu s požadavky zákona o integrované prevenci. Ten stanoví, že udělením výjimky nesmí dojít k závažnému znečištění životního prostředí. V projednávané věci však dojde ke znečištění životního prostředí o 1 250,8 kilogramů více rtuti, než kdyby provozovatel plnil nový emisní limit. Jde o významné množství rtuti, které z našeho pohledu definici závažného znečištění životního prostředí splňuje, a výjimka by proto měla být zrušena pro její nezákonnost,“ sdělila Eliška Beranová, právnička Frank Bold.

Mluvčí české kanceláře Greenpeace Lukáš Hrábek doufá, že soud zakáže elektrárně vypouštět nadlimitní množství toxické rtuti už během samotného řízení. „Pokud uspějeme s naší žalobou, elektrárna bude muset buď zákonné limity splnit, nebo zavřít svůj provoz,“ uvedl Hrábek. Proti výjimce se staví také blízká obec Volevčice, jejíž obyvatelé si stěžují například na nadměrný hluk z provozu elektrárny.

„Ministerstvo životního prostředí se v případě udělení výjimky z emisního limitu pro toxickou rtuť uhelné elektrárně Počerady nezachovalo jako zastánce životního prostředí a zdraví občanů, ale jako zastánce zisků Pavla Tykače. Proto nezbývá, než toto zastání hledat u soudu,“ konstatoval Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Přísnější výjimka

Skupina Sev.en Energy uvedla, že v odvolacím řízení úředníci zkrátili lhůty pro splnění rtuťových limitů a celkově zpřísnili podmínky ekologického programu. Výjimka totiž měla původně platit plošně pro všech pět bloků Počerad po dobu čtyř let. Odvolací Ministerstvo životního prostředí ale platnost zkrátilo - u dvou bloků do poloviny roku 2024, u jednoho bloku do konce roku 2024 a u zbývajících dvou bloků do poloviny roku 2025. Ministerstvo současně uložilo elektrárně, aby do konce listopadu příštího roku vyhodnotila efekt technik ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého na emise rtuti a navrhla případnou úpravu limitu.

Sev.en Energy se tímto postupem cítí poškozená. Obrátila se na soud, aby přezkoumal proces rozhodnutí o emisní výjimce pro Elektrárnu Počerady. Podle Sev.en Energy došlo k neadekvátnímu zkrácení lhůt pro ekologizaci výrobních bloků, a to navíc v situaci krátce po změně vlastníka elektrárny. Firma upozornila, že jakékoliv administrativní omezení provozu stabilního a nezávislého zdroje může před nadcházející zimou prohloubit energetickou krizi v Evropě. Tvrdí, že „ministerstvo rozhodovalo v atmosféře permanentního nátlaku ze strany ekologických aktivistů, kteří volali po úplném zrušení výjimky“.

„V době, kdy se lidé bojí příštího vyúčtování za elektřinu a v celé Evropě se mluví čím dál hlasitěji o riziku blackoutu v nadcházející zimě, je potřeba každý stabilní zdroj s nízkými výrobními náklady. Pokud nevyrobíme elektřinu v Počeradech, v lepším případě ji vyrobí někdo jiný dráž a špinavěji, v horším případě ji nevyrobí nikdo. Až bude několik týdnů bezvětří, zamračeno a pod nulou, bude na tyto úvahy už bohužel pozdě,“ řekl Luboš Pavlas, prezident skupiny Sev.en Energy.

„Zkušenosti z obdobné ekologizace provozu v Elektrárně Chvaletice jasně potvrzují dva trendy, které by měly být zásadní pro každého, kdo chce skutečně chránit přírodu. Za prvé, každé snížení emisí je dnes už tak technologicky a investičně náročné, že to vyžaduje spoustu času. Za druhé, když provozovateli tento čas poskytneme, výsledkem je významné snížení dopadů na ovzduší. Vždyť emise Elektrárny Chvaletice od převzetí zdroje po bývalém majiteli klesly přibližně na polovinu. Zkrácení lhůt pro ekologizaci Počerad je pro nás nepřijatelné, protože absolutně pomíjí například dobu nutnou na testování a ladění nainstalovaných technologií,“ sdělil generální ředitel Elektrárny Počerady Stanislav Klanduch.

Autor: Pavel Baroch

FOTO: Palu / Creative Commons / CC BY-SA 4.0