Pavel Baroch | 30. 9. 2021

Scény jako z hororu: Mrazáky byly plné upytlačených zvířat včetně šumavské rysice

Celé čtyři roky byla pomocí sítě fotopastí sledována v jižních Čechách rysice Michelle. Byla součástí dlouhodobého monitoringu izolované populace rysů na česko-rakousko-bavorském pohraničí. Pohybovala se v širším okolí Prachatic a od roku 2015 přivedla na svět jedno až dvě mláďata. Jenže na podzim 2018 tato samice zmizela a už se neobjevila. Našli ji až celníci v mrazáku jednoho pytláka. Nebyla jediná. Při rozsáhlé akci s názvem „Lovec“, na jejímž konci bylo obviněno dvanáct lidí, objevili celníci také zabité medvědy, vlky, tetřevy, lvy, pumy, levharty, losy nebo dravé ptáky. (Upozornění: článek obsahuje fotografie zastřelené rysice)

Byly jich patrně stovky a při domovních prohlídkách to podle celníků vypadalo jako v těch nejdrsnějších hororových filmech. „V jednom domě bylo nalezeno třináct velkých pultových mrazáků plných mrtvých zvířat včetně rysů ukrytých pod mraženým hráškem, stovky tlejících kůží, paroží, po zemi se povalovaly kosti a různé zbytky těl,“ uvedla Celní správa. Dodala, že mezi zajištěnými exempláři bylo rovněž medvědí maso označené nápisem „brum-brum“.

„Odhaduji, že jen v tomto baráku byly zbytky minimálně tisíce zvířat. Má to logiku či smysl?“ uvedla soudní znalkyně v oboru ochrany přírody Pavla Říhová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která se na operaci „Lovec“ podílela spolu se svým expertním týmem ještě jako tehdejší vedoucí CITES na České inspekci životního prostředí.

„Nevěřila bych, že se taková zvěrstva u nás dějí,“ uvedla Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví z Hnutí Duha.

Zastřelená rysice Michelle
FOTO: Celní správa

Škoda za 7,7 milionů

Celá operace „Lovec“, tedy odhalování celé nelegální skupiny, trvala dlouhé měsíce. Jak Obnovitelně.cz řekla Pavla Říhová, dokazování bylo složité i vzhledem k mezinárodnímu rozměru celé kauzy, takže se některé skutečnosti musely ověřovat v několika zemích. V létě 2020 se uskutečnila druhá fáze vyšetřování, kdy byly zajištěny další dermoplastické preparáty zvířat – například medvěda hnědého, vlka obecného nebo levharta skvrnitého.

S celníky spolupracoval rovněž patolog Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. U některých zajištěných exemplářů byly odebrány genetické vzorky, na jejichž základě Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR zjistil, že mrtví rysové pocházeli ze šumavské, karpatské i baltské populace.

Nakonec se podařilo shromáždit dostatek důkazů a předat je policejním vyšetřovatelům. Společenskou a kulturní hodnotu rysa ostrovida a ostatních zajištěných chráněných živočichů stanovili pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na částku 7 686 598 korun.

Slovenská stopa

Na počátku operace „Lovec“ byla vyšetřování skupiny lovců, pytláků a překupníků, která působila na Slovensku a v Česku. Podle zjištěných informací měla skupina slovenských lovců v blíže nespecifikované pronajaté honitbě na území České republiky zastřelit tři živé tygry. Zvířata měla být do honitby vypuštěna tajně.

Tygři patří k druhům nejpřísněji chráněným mezinárodní úmluvou CITES a jejich úmyslné zabíjení je v rozporu s mezinárodními předpisy, ale i národními zákony. Zároveň jde o vysoce nebezpečná zvířata, jejichž vypuštění do nijak neoplocené a nezabezpečené honitby znamená extrémní riziko pro veřejnost.

„Bylo velmi zarážející, že podle získaných operativních informací nešlo o první případ tohoto typu lovu exotických zvířat v prostředí české honitby a podobné zvrácené lovy byly v České republice uskutečňovány v minulosti již několikrát. Pro některé lovce bohužel znamená ulovení velké kočkovité šelmy významný zážitek, za nějž jsou ochotni zaplatit značnou částku,“ konstatovala Celní správa.

Organizátor, který měl zprostředkovat získání tygrů a zajistit bezproblémový průběh lovu, inkasoval zálohu 30 tisíc eur, tedy více než 750 tisíc korun. Dodavatel tygrů zase dostal zálohu 100 tisíc korun. Lov se měl uskutečnit na jaře 2018, ale dodavatel zvířat na poslední chvíli od dohody ustoupil a šelmy s větším ziskem legálně vyvezl do jiné země.

„Další činnost skupiny spočívala v dovozech ulovených chráněných zvířat z různých částí světa. Šlo o lovecké trofeje kočkovitých šelem, medvědů, vlků, rysů, levhartů, slonů, losů, tetřevů, tetřívků a dalších druhů,“ sdělili celníci. Část dovozů měla platná povolení, část byla ovšem nelegální. Dovezené trofeje zpracovával preparátor a poté je dodával klientům.

Zastřelená rysice Michelle
FOTO: Celní správa

Zastřelená rysice Michelle

Při odhalování struktury a činnosti této skupiny vyšly najevo informace o nelegálním lovu českých chráněných druhů zvířat. Tak vyšetřovatelé odhalili upytlačenou rysici Michelle, jejíž pohyb byl dlouhodobě sledován v rámci monitoringu, na němž se podílí sdružení ALKA Wildlife, Národní park Šumava, Hnutí Duha a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Počátkem listopadu 2018 Michelle zmizela a už se neobjevila. Následně jsme navázali spolupráci s Celní správou České republiky a zjistili jsme, že Michelle byla nelegálně ulovena organizovanou skupinou, sledovanou v rámci případu ‚Lovec‘. Díky společné databázi většiny jedinců populace rysa v jižních Čechách bylo možné upytlačeného rysa identifikovat,“ uvedlo sdružení ALKA Wildlife. Připomnělo, že takto z fotopastí „zmizelo“ už mnoho dalších rysů.

V době, kdy byla Michelle zastřelená, se starala o jedno půlroční mládě. V tomto věku ještě nejsou malí rysové soběstační, jsou závislí na matce. Mládě tedy pravděpodobně po zabití své matky zemřelo hlady. „Úmrtí dospělé rysice a zkušené matky, jakou byla kočka Michelle, navíc s kotětem, je těžkou ranou pro celou česko-bavorsko-rakouskou rysí populaci. Ta v současnosti čítá pouhých 33 rysích rodin na území všech tří států, každá rodina má tak velký význam pro přežití celé populace,“ řekla Tereza Mináriková z ALKA Wildlife.

Autor: Pavel Baroch

Foto: Pixabay (ilustrační foto)

Chcete se bránit růstu cen energie? Zjistěte, jak by vám mohla pomoci solární elektrárna na střeše vašeho domu