Martin Prax | 31. 8. 2021

Praha sází na solární elektrárny. Mají zajistit levnou elektřinu nezatíženou emisemi

Rada hl. m. Prahy na zasedání koncem srpna schválila návrh na založení nové městské příspěvkové organizace, jejímž hlavním úkolem má být příprava, vybudování a provozování pražské sluneční elektrárny využívající zejména budovy v majetku hl. města.

Založení příspěvkové organizace Pražského společenství obnovitelné energie, je naplněním jednoho z bodů Klimatického plánu HMP, který schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy letos v květnu. V budoucnu se bude nová organizace věnovat i rozvoji výroby tepla a případně plynu obnovitelného původu.

Pražský Klimatický plán má vést ke snížení emisí oxidu uhličitého do roku 2030 o 45 %. Jedním z řešení, které má zajistit potřebné snížení znečištění ozvduší je instalaci střešních slunečních elektráren, ale také kogenerační jednotky na biometan. Celkem by tyto zdroje energie měly hlavnímu městu zajistit několik set megawatt zelené energie ročně.

Nově zřízená příspěvková organizace hl. m. Prahy má nejen připravit a realizovat výstavbu nových zdrojů energie a tepla, ale následně zdroje i provozovat. „Jednoduše řečeno, chceme na střechách městských budov, jako jsou školy, úřady nebo domovy sociálních služeb, vybudovat a provozovat pražskou sluneční elektrárnu, která bude dodávat Pražanům zelenou elektřinu, na jejíž cenu nebude takový tlak jako v případě elektřiny z uhlí,“ říká Petr Hlubuček náměstek primátora pro oblast životního prostředí. „Tato elektřina nebude navíc zatížena distribučními poplatky, které dnes činí přibližně 30 procent ceny, kterou Pražané za energie platí,“ dodává náměstek Hlubuček.

Praha plánuje zpočátku pro výstavbu pražské sluneční elektrárny využít objekty ve svém vlastnictví. Takových objektů je na území hl. m. Prahy více než 7 tisíc. Jsou jimi objekty sloužící pro vzdělávání (více než 1 tisíc budov), pro sociální účely (několik set objektů), pro nájemní bydlení (více než 1 tisíc budov) a další služby občanské vybavenosti (stovky budov). „Plán na rok 2022 počítá s výběrem zhotovitele a následnou realizací pilotního projektu souběžné výstavby celkem 40 slunečních elektráren na vybraných školách, sociálních a kulturních zařízeních,“ popisuje plány nové příspěvkové organizace na příští měsíce Petr Hlubuček. „Na tyto projekty jsme již podali žádost o podporu z Operačního programu životní prostředí,“ dodává Hlubuček.

Pražské společenství obnovitelné energie bude Praze pomáhat získat podporu pro nové projekty zelené energie. Praha v minulosti například uvedla, že se chce ucházet o financování z loni zřízeného Modernizačního fondu. Prahou nově zřízená organizace má také do budoucna nabídnout Pražanům přímo pomoci s přípravou nových projektů. Dá se čekat, že zájem domácností i firem bude postupně sílit. Ekonomická motivace pro přepnutí na obnovitelné zdroje, které jsou na ceně emisních povolenek nezávislé, chybět nebude. V den oznámení kroku Prahy dosáhla cena tuny CO2 na 61 euro.

Podle představeného záměru chce Praha sázet zejména na lokální výrobu a spotřebu čisté energie z obnovitelných zdrojů přímo v budově. Pražský plán se tak může lišit od záměru, který již dříve představilo Brno. To uvažuje o vzniku virtuální solární elektrárny. Ta má mít také podobu energetického společenství, ovšem umožňuje sdílení čisté energie napříč různými budovami ve městě. Brno však chce s projektem počkat na vznik nové legislativy, která má takové řešení umožnit.

Krok Prahy, ve kterém se hned v úvodu zaměřuje na využití potenciálu střech pro fotovoltaiku podporují i oslovení experti. "Solární panely na střechách rodinných a bytových domů v Praze a okolí mohou zásobovat nejméně 120 tisíc domácností. Právě na tento typ budov lze instalovat okolo 500 megawattů solárních elektráren. Vyplývá to z analýzy potenciálu střešní fotovoltaiky v Praze a okolí, kterou pro Alianci pro energetickou soběstačnost nedávno vypracovala společnost EkoWATT," připománá výsledky nedávného výzkumu například Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky. „Bilančně to pak vychází, že každá čtvrtá až pátá pražská domácnost může během roku spotřebovávat ‚jen‘ solární energii. Pražané tak mohou pomoci Praze naplnit klimatický závazek a jako bonus může každá domácnost s vlastní pomocí fotovotlaiky ušetřit ročně 8 až 12 tisíc korun na výdajích za energii.” dodává.Autor: Martin Prax

FOTO: Marie Bartošová/AliES (ilustrační foto - fotovoltaika na Ženských domovech v Praze)