Tomáš Vondra | 6. 10. 2017

ČEZ se budoucnosti nebojí. Vsadil na úspory i autonomní auta

Společnost ČEZ má většina obyvatel Česka spojenou s elektřinou z uhlí, případně z jádra. Jenže doba se mění a také tato firma se jí přizpůsobuje.

Asi každý ví, že skupina ČEZ plánuje postupně uzavírat uhelné elektrárny, které provozuje v České republice, a ponechat v provozu jen ty, které prošly komplexní modernizací. Důvodem jsou tenčící se zásoby hnědého uhlí, končící životnost starších uhelných elektráren a cíl dál snižovat emise skleníkových plynů. Na energetickém summitu v Paříži (Business & Climate Summit, květen 2015) generální ředitel Daniel Beneš prohlásil, že ČEZ plánuje do roku 2050 zredukovat své emise skleníkových plynů na nulu. „Uhlí bude mít své místo při výrobě elektřiny i v blízké budoucnosti, z dlouhodobého hlediska by ale jeho využívání mělo skončit,“ prohlásil Beneš.

ČEZ je natolik velká korporace, že si může dovolit experimentovat i s menšími projekty, které jsou sice slibné, ale mohou být také rizikové – současně však ukazují, jak by mohl vypadat svět budoucnosti. Mluví se o nich méně než o pomalu končících uhelných dolech nebo cenách elektřiny, jsou ale pro naši budoucnost přinejmenším stejně významné. Již nějakou dobu se věnuje mobilním technologiím, nyní se rozhodl vsadit také na carsharing – tedy sdílení automobilů.

Jednou z nejzajímavějších investic ČEZu v poslední době je investice do francouzské společnosti Vulog, globálního lídra v poskytování technologií pro sdílenou mobilitu (neboli carsharing) ekologických aut ve městech. ČEZ do ní vstoupil přes svůj specializovaný kapitálový fond Inven Capital, který má za úkol hledat a vytvářet investice do inovativních a rostoucích smart energy firem v Evropě.

Vulog je v tomto případě takřka sázkou na jistotu – jeho zákazníci působí na čtyřech kontinentech, kde jsou jedním z pilířů konceptu chytrých měst.Auto už není snem mladých lidí – je čas na změnu

Vulog sleduje nové trendy v individuální dopravě směřující nejen k požadavku na bezemisní provoz a efektivní vytížení aut, ale i související změny v chápání vlastnictví. „Vulog reaguje na rychle rostoucí poptávku po sdílení ekologických aut ve městech nabídkou technologického řešení pro provozovatele carsharingu, kteří cenově dostupný pronájem aut nabízí svým koncovým zákazníkům. Mladá generace lidí mezi 20–30 lety již nevidí ve vlastnictví aut společenskou hodnotu, ale raději je sdílí dle svých momentálních potřeb. Také rodiče s dětmi již stále častěji nejdou cestou nákupu druhého auta do rodiny, ale raději volí pronájem. Světový trh carsharingu roste a očekáváme, že  do roku 2020 vyroste na více než čtyřnásobek,“ vysvětluje Petr Míkovec, generální ředitel Inven Capital.

Sázka na energetické úspory

ČEZ si zjevně také uvědomuje, že jednou z nejlepších investic do budoucnosti je investice energetická. A nachází už i dostatek zákazníků, kteří jsou si toho vědomi. V budoucnosti totiž bude stejně důležité energii uspořit jako vyrobit – a obě strany této mince budou mít na starost energetické společnosti, jako je právě ČEZ.

Výsledkem jednoho takového procesu je energetická modernizace škol a dalších veřejných budov v Kolíně, kterou provede dceřiná společnost ČEZu ESCO. Má městu uspořit přes 2,5 milionu korun a 5 tisíc tun CO2 ročně. Tato zakázka se týká renovace vytápění, osvětlení a hospodaření s vodou ve 14 školách a dalších městských objektech. Velmi netradiční je především způsob investice – 30 milionů korun bude realizováno formou energetických úspor se zárukou (neboli EPC). To znamená, že se investice splácí přímo z úspor, jejichž výši má Kolín od ČEZu garantovanou ve smlouvě.

„Kolín je dalším z měst, které se rozhodlo šetřit veřejné prostředky formou energetických úspor se zárukou (EPC). Podobné projekty jsme realizovali také například v Písku, Klatovech, Zlíně, Mělníce nebo v řadě městských částí Prahy. Celkem nyní energeticky monitorujeme 297 objektů po celé České republice a navrhujeme v nich další úspory,“ komentoval generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Tento způsob projektu je velmi výhodný i pro město – typ investice totiž nemá přímo vliv na rozpočet města, protože se zaplatí z peněz ušetřených za smluvně garantovanou nižší spotřebu. „Město tak může uspořené prostředky úspěšně využít jinde,“ říká místostarosta Kolína Tomáš Růžička.

Co to znamená reálně? Především to přinese modernizaci otopné soustavy, spořiče vody a úsporná LED světla – tento energetický projekt ušetří Kolínu každoročně 1 olympijský bazén vody a energii pro 147 domácností. Město díky němu také vypustí o 5 300 tun CO2 ročně méně.