Pavel Baroch | 2. 8. 2021

V Česku ožívá plán na nový národní park. Křivoklátsko může získat nejvyšší stupeň ochrany

Po několika letech opět ožívá plán na vyhlášení nového Národního parku Křivoklátsko. Jeho vznik podpořilo zastupitelstvo Středočeského kraje. Pokud by se podařilo záměr dotáhnout až do konce, stalo by se Křivoklátsko pátým českým národním parkem – po Krkonoších, Šumavě, Českém Švýcarsku a Podyjí. A současně prvním vnitrozemským parkem, ostatní se nacházejí na hranicích.

Křivoklátsko patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Kaňon řeky Berounky, skály a suťoviska, stepi, lesy i neprostupná údolí. Domov zde mají desítky ohrožených rostlin a živočichů: vzácný čáp černý, mlok skvrnitý, po sto letech se zde objevil dravec luňák červený. V suťových lesích roste ohrožený tis červený, v teplomilných doubravách mochna bílá.

Mimořádnou hodnotu mají zdejší lesy jako celek – tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí České republiky s nebývale pestrým složením stromů a velkým podílem přírodních porostů. Na území Křivoklátska se vyskytuje více než 1 800 druhů cévnatých rostlin, 84 původních druhů dřevin a 155 druhů ptáků, z nichž 120 druhů zde také hnízdí.

Pro své mimořádné přírodní hodnoty bylo toto území už v roce 1977 vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO, která chrání místa s nejcennější přírodou celé Evropské unie. O rok později zde vznikla také chráněná krajinná oblast. A na části území by mohl být vyhlášen i národní park, jak si aktuálně přeje středočeské zastupitelstvo. Návrh počítá s rozlohou 102 kilometrů čtverečních, což je přibližně 16 procent území dnešní chráněné krajinné oblasti.

„Z rozhodnutí zastupitelů mám opravdu radost, jde totiž o opravdu důležitý krok, který by mohl přispět nejen k ochraně přírody, ale také rozvoji území kraje,“ konstatovala Jana Skopalíková, radní Středočeského kraje pro životní prostředí a zemědělství (Piráti). Krajský úřad dodal, že „vlivem globálních civilizačních vlivů a urbanizace krajiny dochází z dlouhodobého hlediska ke stále vyššímu stupni ohrožení řady druhů a společenstev, a tím i k poklesu biodiverzity“, a proto má nejvyšší stupeň ochrany – národní park – především „zachovat existenci území s vysokou biodiverzitou“.

Nápad ze sedmdesátých let

První odborné diskuse, jestli si mimořádně cenná křivoklátská příroda nezaslouží ochranu národním parkem, vedly už od sedmdesátých letech minulého století. V roce 1998 se pak usnesla vláda, aby se tato možnost řádně prověřila. V novém tisíciletí se vyhlášení parku začalo reálně připravovat, ale žádnému ministrovi životního prostředí se nepodařilo tento záměr dotáhnout do konce – byť se k této myšlence přihlásilo několik z nich.

Současný ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) sice iniciativu Středočeského kraje uvítal, současně dodal, že nechce jít proti vůli místních obyvatel. „Podpora Středočeského kraje je z pohledu Ministerstva životního prostředí velmi vítaná. Podporu hejtmanů Středočeského kraje jsme zaznamenali již i v minulosti a znamená pro nás naději, že toto téma je pro region opět aktuální,“ napsal Brabec pro ČTK. „Co ale léta zdůrazňujeme a považujeme za naprosto klíčové, je podpora obcí, které jsou stěžejním partnerem na cestě k vyhlášení národního parku. Pokud bychom zaznamenali pozitivní zájem většiny obcí, dopředu ujišťujeme, že jsme připraveni odstartovat jednání k přípravám na vyhlášení,“ dodal ministr.

Navrhované území je přitom z 96 procent tvořeno lesní půdou. Uvnitř parku by se měla nacházet pouze jedna obec – Karlova Ves. Petici proti vzniku Národního parku Křivoklátsko před jedenácti lety podepsalo téměř 14 tisíc lidí z Karlovy Vsi a dalších okolních měst a vsí. Starostka Karlovy Vsi Iveta Kohoutová nevylučuje, že se mezi místními znovu objeví podobný odpor. Bojí se například toho, že bude zásadně omezen jejich pohyb po křivoklátských lesích, což ovšem úřady opakovaně vyloučily. „Návrh nepočítá s rozšiřováním ploch se zákazem vstupu mimo značené cesty,“ uvedl teď také Středočeský kraj. Připomněl, že už dnes se na Křivoklátsku nacházejí tři národní přírodní rezervace, do nichž je povolen vstup pouze po značených cestách.

Středočeská radní Jana Skopalíková přislíbila, že s místními obyvateli i firmami bude kraj o chystaném parku jednat, nabízí i roli jakéhosi koordinátora při vypořádávání požadavků samospráv. „Samozřejmě bych chtěla ujistit občany i organizace v dotčené oblasti, že o záměru s nimi budeme otevřeně diskutovat,“ sdělila Skopalíková. Vyhlášení národního parku podle kraje rovněž zvýší mezinárodní prestiž a kulturní povědomí veřejnosti. „Vyhlášení národního parku samo o sobě vytváří i růst příležitostí pro místní obyvatelstvo žijící v okolí parku nabízet služby návštěvníkům národního parku,“ uvedl kraj.

S národním parkem nesouhlasí lesníci a myslivci, kteří na jeho plánovaném území před lety vyhlásili takzvaný Lesnický park Křivoklátsko. Tvrdí, že současná ochrana přírody je dostatečná. Podle ochránců přírody má ale s režimem národního parku společné jen druhé slovo v názvu – park. V Lesnickém parku tak vidí spíše snahu zamezit vzniku národního parku. Tamní honitby jsou vyhledávaným loveckým revírem, který je zdrojem nemalých příjmů. Jenže na území národního parku je komerční, tedy poplatkový lov zakázán. I tak jsou v křivoklátských lesích přemnožené populace jelenů či srnců, které devastují místní porosty.

Za dva až tři roky

Jelikož ke vzniku národního parku je zapotřebí zákon, reálně by NP Křivoklátsko mohla vyhlásit až vláda, respektive parlament po podzimních sněmovních volbách. Místopředseda výboru pro životní prostředí a krajský zastupitel Dan Jiránek (ODS) už dříve odhadl, že na samotné vyhlášení by mohlo dojít přibližně za dva tři roky.

Ostatně koalice SPOLU, jejíž je ODS součástí, ve svém volebním programu s vyhlášením Národního parku Křivoklátsko počítá. K tomuto záměru se přihlásila rovněž ČSSD nebo Strana zelených, která ale podle předvolebních průzkumů nemá zatím šanci dostat se do sněmovny. Koalice Pirátů a Starostů zase v programu slibuje: „Vyhlásíme nová chráněná území podle doporučení odborníků.“ Dosud dominantní hnutí ANO zatím předvolební program nezveřejnilo a Andrej Babiš se ve své poslední knize „Sdílejte, než to zakážou“ o Křivoklátsku nezmiňuje. Stejně tak SPD nebo hnutí Přísaha. Za KSČM se ke Křivoklátsku v rozhovoru pro Haló noviny vyjádřil Zdeněk Štefek, vedoucí odborného zázemí strany ve Středočeském kraji a stínový ministr kultury: „Do hry se vrací třeba zřízení zbytečného Národního parku Křivoklátsko, proti čemuž dlouhodobě ve shodě s místními občany vystupujeme.“

Autor: Pavel Baroch

Foto: Pavel Baroch (kaňon Berounky na Křivoklátsku)