Společnosti Lidl a Kaufland informovaly ve společné tiskové zprávě, že podniknou další důležité kroky ve svém úsilí o ochraně klimatu. Významně tak přispívají k dosažení cíle Pařížské dohody o klimatu, a to na omezení globálního oteplování na 1,5 stupně Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

Kroky obou společnosti přitom vychází z vědeckých poznatků. Jejich vlastní klimatické strategie a stanovení konkrétních klimatických cílů vychází z metodiky iniciativy Science Based Targets. Skupina Schwarz, která vlastní oba obchodní řetězce, se připojila k iniciativě Science Based Targets v srpnu minulého roku. Vlastní cíle jsou zaměřeny na plynulé snižování emisí oxidu uhličitého ve svých provozních činnostech a dodavatelském řetězci.

„Toto téma je pro nás naprosto klíčové a chceme jít našimi aktivitami příkladem, protože boj proti klimatické změně je společnou odpovědností nás všech. Již dlouhodobě přebíráme odpovědnost za naše jednání všude tam, kde má naše podnikání vliv na životní prostředí. Odpovědné podnikání pro nás totiž znamená nabízet zákazníkům zboží nejvyšší kvality a zároveň se chovat k našemu okolí tak, aby naše činnost byla dlouhodobě udržitelná,“ uvádí mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

„Jako velký obchodní řetězec si uvědomujeme zodpovědnost za ochranu klimatu. Důležitou součástí péče o životní prostředí a smysluplné snahy o zachování naší planety v co nejlepší kondici pro příští generace je omezování emisí skleníkových plynů. Kaufland se této oblasti intenzivně věnuje a daří se mu v ní dosahovat hmatatelných výsledků. Transparentně jsme zveřejnili úspory emisí v našem Reportu o udržitelnosti. Díky souboru opatření napříč naší společností se nám mezi lety 2018 až 2019 podařilo meziročně snížit objem emisí CO2 o 8,62 %,“ doplňuje Renata Maierl, tisková mluvčí Kaufland ČR. Bližní informace naleznete na www.rozhodujiciny.cz.

Na emise musí myslet i dodavatelé

Do roku 2030 je společným cílem společnosti Lidl a Kaufland snížit ve srovnání s rokem 2019 své provozní emise ve všech zemích o 80 %. K dosažení cílů zpracovali společnosti jako součást svých strategií v oblasti ochrany klimatu svůj akční plán, jenž se zaměřuje na snižování nepřímých emisí, které vznikají v dodavatelském řetězci, ale také na přímé emise produkované ve vlastních provozech. Kromě toho budou obě společnosti nabádat své dodavatele k tomu, aby i oni snižovali produkci svých emisí. Podle analýz společností je totiž až 75 % emisí způsobených právě výrobou produktů.

Opatření, která snižují emise skleníkových plynů realizují Lidl a Kaufland dlouhodobě. V prodejnách obou řetězců je využíváno úsporné energeticky úsporné LED osvětlení. Na parkovištích vybraných prodejen jsou pro zákazníky zdarma k dispozici dobíjecí stanice pro auta a elektrokola.Další tisíce tun skleníkových plynů šetříme společně díky propracovanému systému sběru a následné recyklaci obalových odpadů. V roce 2019 pak Lidl na střechách svých prodejen začala s instalací fotovoltaických systémů. Fotovoltaicka pokrývá část spotřeby elektřiny například na prodejnách Lidl v Hradci Králové, Mladé Boleslavi, Mostě, Neratovicích, Průhonicích, Strakonicích, Zdibech a Zlíně. Vyrobená elektrická energie slouží pro vlastní spotřebu prodejen a pokryje zhruba 20 procent jejich roční spotřeby.

Lidl a Kaufland ve své zprávě také deklarují, že usilují o rozšiřování sortimentu s klimaticky neutrální výrobky. Snaží se také o spolupráci s lokálními dodavateli a tím snižujeme uhlíkovou stopu při distribuci výrobků.

Autor: Martin Prax (s využitím tiskové zprávy Lidl, redakčně doplněno)

FOTO: společnost Lidl (fotovoltaika na prodejně)