Martin Prax | 8. 6. 2021

Stovky miliard pro zelená města a firmy. Jak využít šanci udržitelného rozvoje poradí experti

Do Česka míří stovky miliard korun, které nabídnou příležitost k investicím do nových projektů obnovitelných zdrojů, renovace budov nebo zvýšení odolnosti měst a krajiny vůči změnám klimatu. Vlastní vyrobená energie uspoří peníze a zajistí čistou energii pro budoucnost. Domy lze postupně renovovat do podoby zdravých budov doplněných o zelené střechy či vodní prvky.

Možnosti moderních projektů pro města, obce a firmy představí série konferencí Svazu moderní energetiky. První proběhne online 11. června 2021 od 10:00. O svůj pohled na zdravý rozvoj měst se podělí Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro školství, Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO, Jan Palaščák, zakladatel Skupiny Amper, a Jan Řežáb, zakladatel JRD Development. Dále zazní zkušenosti s plánováním energeticky nezávislé čtvrti nebo s dekarbonizací výroby automobilů ve Škoda AUTO. Bude se také debatovat o možnostech příprav našich měst a obcí na horko a sucho. Více informací o akci a registrace na www.modernienergetika.cz.

„Právě s rozvojem obnovitelných zdrojů je spojena moderní etapa růstu měst. Čistá energie z fotovoltaiky sníží znečištění ovzduší a výdaje za energii. Navíc bude zásadním benefitem pro místní ekonomiku,” představuje příležitost Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

Proto Svaz moderní energetiky nabízí městům a firmám konzultace, jak najít příležitosti pro nové investice do obnovitelných zdrojů nebo řešení, která sníží uhlíkovou stopu. Start nové etapy české zelené ekonomiky představí konference Moderní města a regiony: plné nové energie a připravené na změnu klimatu. Diskuze a přednášky lze zdarma sledovat online 11. června 2021 od 10:00 po předchozí registraci.

Martin Sedlák ze Svazu moderní energetiky představí příklady dobré praxe rozvoje obnovitelných zdrojů ve městech
FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Vize 2030: čistá energie

Debaty o možnostech a přínosech projektů zeleného oživení se zúčastní také Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. A o čem bude hovořit? „Jsme připraveni městům a obcím v kraji pomáhat na jejich cestě k moderní nízkoemisní energetice. Rozumíme, že se města a obce nachází po pandemii COVID-19 v obtížné situaci, a to nejen finanční, proto přicházíme s novými obchodními modely, jak pomoci realizovat energetické úspory a chránit životní prostředí bez vstupních investičních nákladů.” Nedávno Skupina ČEZ oznámila svou novou strategii nazvanou Vize 2030: Čistá energie zítřka. Součástí plánu je například budování nové kapacity obnovitelných zdrojů. Do čtyř let by chtěl ČEZ vybudovat 1 500 megawattů nových zelených projektů.

Mezi další hosty konference patří Jan Palaščák, zakladatel Skupiny Amper. Podle něj patří moderní energetika do balíčku řešení, které pomohou rozběhnout naši ekonomiku: „Investice do moderní energetiky jsou optimální nástroj oživení ekonomiky po pandemii. A nemusí to zdaleka být jen díky finančním zdrojům z EU nebo od vlády, ale může to být i cesta, jak udržet a rozhýbat oběh peněz v rámci regionů a podpořit lokální zaměstnavatele a ekonomiku.”

V diskuzi se můžete těšit také na Jana Řežába, který je majitelem developerské skupiny JRD. Ta je v České republice jedničkou v oblasti energeticky úsporného a environmentálně šetrného bydlení a aktuálně se komplexně zaměřuje na zdravé bydlení. Jan Řežáb nabídne svůj pohled na očekávanou proměnu energetiky: „Velkou výzvou se stává decentralizace energetiky, tj. maximalizace výroby v místě spotřeby ideálně z obnovitelných zdrojů energie. Druhým velkým tématem je nástup elektromobility a její pozitivní integrace do současné energetické infrastruktury, zejména v bytových a kancelářských objektech.“

Jan Řežáb, zakladatel JRD Group, bude hovořit o zdravých budovách i zkušenostech s výstavbou a provozem větrných či solárních elektráren
FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Zelené miliardy jsou tady, pojďme je využít

Z několika zdrojů včetně strukturálních fondů se bude rozdělovat téměř bilion korun, z toho 150 miliard korun půjde na dekarbonizaci a zelené projekty v oblasti úspor energie. Příležitosti, které tak vzniknou pro regiony, města a firmy, představí během konference Petr Mierva, manažer EU centra ČSOB a garant pro dotační tituly zabývající se úsporami energií. Petr je v EU centru ČSOB zároveň Regionálním manažerem pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj, takže přinese vhled také do dotací mířících do strukturálně postižených regionů, mezi které má být rozděleno 68 miliard korun.

Jeho kolega z banky, expert na energetiku Alois Míka, pak doplní pohled zasazený do očekávané dekarbonizace ekonomiky. „Ti, kteří prosadí obnovitelný způsob svého podnikání a žití, kteří dokáží maximálně digitalizovat svoji práci a kteří uplatní v možné míře umělou inteligenci, budou vítězové se všemi důsledky z toho vyplývajícími,“ nabízí svou úvahu na přínosy Zelené dohody pro Evropu Alois Míka.

Alois Míka z ČSOB Advisory pohovoří i přínosy nízkouhlíkové energetiky pro ekonomiku firem
FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Na budoucnost bez uhlí se připravuje i jeden z největších zaměstnavatelů v Česku, Škoda AUTO. Jaromír Vorel, ředitel společnosti Ško-Energo, která zajišťuje dodávky energie pro Škodovku, představí, jak lze dekarbonizovat výrobu automobilů.

Z pohledu malých spotřebitelů pak představí projekt energeticky nezávislé čtvrti v Horních Počernicích Lukáš Ferkl, ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT. V druhém bloku věnovaném energetickým projektům vystoupí mimo jiné také Martin Schwarz, jednatel EBW Solution s.r.o. a vedoucí sekce biometan v CZ Biom. Martin se specializuje na cirkulární ekonomiku, udržitelné projekty odpadového hospodářství, obnovitelné energetiky a čisté mobility. V rámci svého vystoupení nám představí, jaký je maximální technický a reálný potenciál bioplynových stanic. Dozvíme se od něj, jaká by měla být úloha bioplynových stanic v cirkulární ekonomice venkova a města a jaký má biometan potenciál v systému moderních energetik.

Miroslav Marada, předseda Asociace poskytovatelů energetických služeb, pak představí pokročilou formu zadávání zakázek na energetické revitalizace existujících budov. Dozvíte se od něj mimo jiné víc informací o úplně prvním projektu EPC, který již dostal proplacenou dotaci, projektu v AVU v Praze nebo o patrně největším projektu EPC v celé domácí historii pro koleje a menzy ČVUT v Praze.

Jak přemýšlí o zelených zdrojích energie pro výrobu automobilů .ve Škodě Auto? Napoví prezentace Jaromíra Vorla, jednatele Ško Energo
FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Zelená krajina a města

Třetí blok akce bude patřit modro-zelené infrastruktuře. Dlouhodobé sucho, vlny veder či přívalové deště stále častěji ohrožují kvalitu života v českých městech. Řada z nich už proto začala realizovat své strategie vůči dopadům změny klimatu. Ty nejlepší příklady realizovaných projektů shrnuje databáze celonárodní soutěže Adapterra Awards. Inspiraci v ní najdou jak obce a města, tak i firemní investoři nebo soukromí vlastníci rodinných domů či bytů. V rámci prezentace Martina Andera, specialisty na komunitní projekty, který spolupracuje se Svazem moderní energetiky a Nadací Partnerství, se můžete nechat inspirovat i vy.

Právě na problém přehřívání měst, přívalových srážek a současný status quo, kdy má před člověkem a přírodou přednost technická a dopravní infrastruktura, upozorní expertka na krajinářskou infrastrukturu Jana Pyšková z České asociace pro krajinářskou architekturu. Jana dává rovnítko mezi krásu a ohleduplnost, projektuje malé i velké celky a snaží se uplatňovat prvky zelené infrastruktury.

Města se přehřívají, stávají se v létě neobyvatelnými - co s tím? napoví příspěvek Jany Pyškové, krajinářské architektky
FOTO: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Zvyšováním kvality života ve městě se pak bude zabývat prezentace Martiny Sýkorové z UCEEB ČVUT. V jejím příspěvku se dozvíte základní informace o metodice Voda ve městě, která podporuje udržitelné hospodaření s dešťovou vodou v kontextu celého města i jednotlivých veřejných prostranství. V prezentaci vám představí základní opatření pro hospodaření s dešťovými vodami, jejich funkce, potenciál začlenění do veřejných prostranství i jejich ekonomické a neekonomické benefity pro celou lokalitu.

Finále konference pak zajistí doslova pohled z vesmíru. „Bez pohledu z vesmíru dnes nejde udělat efektivní městskou adaptační strategii,“ říká Jan Labohý, spoluzakladatel a výkonný ředitel World from Space, který je současně spoluzakladatel společnosti ASITIS zaměřené na adaptaci a mitigaci změny klimatu. Jan je také hlavním autorem adaptačních strategií na změnu klimatu v Mladé Boleslavi, Přerova nebo Karviné. Usiluje o to, aby města využívala data z evropského programu Copernicus a amerických družic Landsat k přípravě strategií adaptace na změnu klimatu.

Zaujaly vás připravované příspěvky? Připomínáme, že konference proběhne 11. června od 10:00. Můžete ji sledovat zdarma online na platformě Zoom po předchozí registraci. Připojit se můžete také pomocí sociálních sítí (facebook) či webu ČTK.

Autor: Martin Prax

FOTO: Pixabay