Čistá mobilita poháněná elektřinou skokově roste. Počet vozů, které jezdí na energii uloženou v bateriích, se v Česku blíží ke čtyřem tisícům. Jedním z premiantů ve využití elektromobilů je Ústecký kraj.

V barvách Ústeckého kraje jezdí celkem 65 elektromobilů. V rámci potřeb kraje nebo jeho příspěvkových organizací slouží například k přepravě klientů i dětí do zdravotnických zařízení, k zajištění zásobování či převozu klientů a dětí na různé akce a soutěže.

“Elektromobily využívají pro služební cesty zaměstnanci krajského úřadu již několik let. Kraj dlouhodobě podporuje také vznik nových dobíjecích stanic. Již dva roky mohou výhody elektromobilů využít pro svou náročnou práci i pracovníci v sociálních službách a ve školských zařízeních. Všechna auta byla vybrána tak, aby maximálně vyhovovala jejich potřebám,“ popsal přínosy čisté mobility pro chod kraje hejtman Jan Schiller (Hnutí ANO).

Všech 65 elektromobilů získal kraj v rámci spolupráce se skupinou ČEZ. Ústeckému kraji slouží elektromobily již osm let. Vůbec prvním elektromobilem byl Peugeot iOn, který mohli využívat zaměstnanci krajského úřadu pro své pracovní účely. „V Ústeckém kraji jde o první vlaštovku, která může ukázat směr nejen institucím a firmám, ale všem občanům,“ uvedl tehdy při předání klíčů od vozu generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Na začátku letošního roku předal ČEZ vedení kraje 24 nových elektromobilů. “Těší mě, že tato čistá forma dopravy nachází symbolicky své užití právě v tomto kraji, kde byla a je vysoká poptávka po řešeních vstřícných k životnímu prostředí. Elektromobilita má totiž potenciál právě v městských aglomeracích nebo zalidněných regionech s hustou sítí komunikací, kde je prostor pro elektrický pohon jak v individuální, tak i ve veřejné dopravě,“ zhodnotil Daniel Beneš výhody čisté mobility pro kraj.

Slouží potřebným

Pracovníkům v dětských domovech i v sociálních službách slouží elektromobily především k přepravě dětí a klientů do lékařských zařízení po městě, rozvozu stravy, zásobování a zajištění další nezbytné agendy.

Jedna z elektrických dodávek jezdí v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Ústí nad Labem. Ředitel domova Pavel Dobiš si Nissan e-NV200 pochvaluje. Ročně s ním řidiči najedou okolo 25 tisíc kilometrů a díky výhodné ceně za dobíjení se dostanou na cenu 0,6 korun za kilometr.

Spokojená s provozem elektrododávky stejného typu je i ředitelka Dětského domova v Ústí nad Labem Hana Melzerová. Ta chválí spolehlivost a jednoduchost provozu. Elektrovozy využívá dětský domov například k cestám na nákupy nebo k zajištění výletů dětí.

Zkušenosti s čistou mobilitou v Ústeckém kraji představuje krátká reportáž:

Video: se souhlasem Svazu moderní energetiky

Další se přidávají

Ústecký kraj nezůstává v nástupu čisté mobility osamocen. Mezi městy v regionu vedou Litoměřice. Městský úřad a jeho příspěvkové organizace provozují deset elektromobilů od roku 2016, čtyři plug-in hybridní automobily od roku 2017, dále dva elektrické skútry a úklidový elektromobil. Dva elektromobily má i tamní Farní charita. Využívá je pro terénní pečovatelskou službu.

Elektrické vozy pronikly i do služeb státního podniku Palivový kombinát Ústí. Ten si loni v srpnu pořídil dva vozy s elektrickým pohonem od českého výrobce TPC Industry. Jsou určeny pro práci při správě jezera Milada u Ústí nad Labem a jezera Most. „Jsme rádi, že se nám podařilo získat část prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na nákup vozidel, která nebudou rušit návštěvníky našich jezer. Jedná se o ekologická bezemisní užitková vozidla, která využijeme při práci na rozsáhlých územích kolem obou našich rekultivovaných jezer,“ uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí.

Autor: Martin Prax

FOTO: se souhlasem ČEZ (elektromobily, které získal Ústecký kraj začátkem letošního roku)