V zahraničí, ale už také v České republice padají žaloby, jejichž cílem je lepší ochrana klimatu. Mají ale proti státním úřadům či firmám s armádou právníkům vůbec šanci? „Obecně si myslím, že záleží i na štěstí. Aby soudce rozhodl ve prospěch klimatu, musí být mnohdy poměrně inovativní a odvážný,“ říká v rozhovoru pro Obnovitelně.cz právnička Eva Balounová, která se zabývá právě klimatickým právem a právem životního prostředí.

Co byste mi jako právnička doporučila, pokud bych chtěl coby řadový občan právní cestou pomoci k tomu, aby se aspoň zpomalila klimatická změna?

Existuje několik různých cest, jak se vydat cestou žaloby a následného soudního sporu. Je však potřeba upozornit, že občan, který se touto cestou vydá a nespokojí se třeba jen s rozhodnutím prvostupňového soudu, nastupuje na dlouhou a trnitou pouť s nejistým výsledkem. I přesto jsou klimatické žaloby podávány. Po celém světě už byly podány stovky takových žalob a v Česku jen několik jednotek, takže určitě je stále možné čerpat inspiraci v zahraničí. Zkušenost ze Spojených států amerických ukazuje, že úspěšnější bývají žaloby vyznívající „pozitivně“ – požadující třeba větší podporu obnovitelných zdrojů energie nebo větší energetickou účinnost než ty, které chtějí třeba uzavření uhelných elektráren.

EVA BALOUNOVÁ po obhájení disertační práce věnující se Pařížské dohodě a navazující klimatické politice EU začala pracovat jako výzkumnice Centra pro klimatické právo a udržitelnost v Ústavu státu a práva Akademie věd ČR. Působí také jako odborná konzultantka v Parlamentním institutu. V současnosti se zajímá zejména o klimatickou litigaci (rozhodčí a soudní řízení) a postavení žen a dětí v ochraně klimatu.
FOTO: se souhlasem E. Balounové

Ví vůbec široká veřejnost o možnostech, které jí dává právní systém při ochraně klimatu?

Přínos klimatických žalob vidím právě i v tom, že ačkoliv nejsou vždy úspěšné, přitáhnou pozornost k tématu ochrany klimatu a k otázce, jak se občané mohou domáhat svých práv a zda státy plní svoje závazky. Nicméně možnosti, které dává právní systém při ochraně klimatu, teprve objevují, myslím si, i právníci po celém světě.

Ochrana klimatu je možná pro mnohé lidi příliš vzdálené téma, spíš je trápí stav životního prostředí ve svém nejbližším okolí. Jaká je vaše zkušenost s tím, jak se občané brání žalobami či trestnými oznámeními například znečišťování ovzduší, kácení stromů nebo záboru zelených ploch? Přibývá takových případů?

Takových případů je v České republice více než čistě klimatických sporů. Také si myslím, že u soudů, ale i politiků a široké veřejnosti mají takové žaloby a požadavky větší šanci a jsou lépe přijímány než ty čistě klimatické. Příkladem je třeba ochrana ovzduší, to je oblast, kde asi existuje shoda na tom, že chceme dýchat čistý vzduch. Veřejnost si ale možná stále ještě neuvědomuje, kolik předčasných úmrtí má znečištěné ovzduší na svědomí, a to i u nás. Ta čísla jsou alarmující. Jedním z faktorů je také automobilová doprava, ale nevím, jaká je ochota Čechů s tím něco udělat.

Jaká je vlastně šance lidí takové spory vyhrát, když proti nim například stojí velké firmy s armádou zkušených právníků nebo státní instituce?

Šance tady určitě jsou, jak ukazují také úspěchy ze zahraničí. Obecně si ale myslím, že záleží i na štěstí. Aby soudce rozhodl ve prospěch klimatu, musí být mnohdy poměrně inovativní a odvážný. Na druhou stranu, fosilní společnosti mají velký nejen mediální vliv. Je zajímavé se podívat na to, že docela malý počet producentů je odpovědných za opravdu velký podíl celosvětových emisí.

Jak by podle vás měl takový občan postupovat, aby měl šanci na úspěch? Měl by například požádat o pomoc nevládní organizaci s ekologickými právníky?

Pokud občan plánuje podat žalobu, asi je možné mu doporučit využít služeb advokáta. V České republice existují advokátní kanceláře, které se ochraně životního prostředí systematicky věnují.

Soudní dvůr EU zkraje roku rozhodl, že Maďarsko porušilo své povinnosti vyplývající z práva Evropské unie, protože dlouhodobě v některých regionech nedodržovalo limity pro čistotu ovzduší. Nehrozí něco obdobného také České republice vzhledem třeba k znečištěnému ovzduší na Ostravsku, které dlouhodobě patří k nejšpinavějším v Evropě?

Česká republika patří k evropským zemím s největším znečištěním ovzduší a je proti ní vedeno takzvané infringementové řízení ze strany Evropské komise kvůli nedodržování povinností. Evropská komise České republice vyčítá konkrétně například to, že v Praze dochází k překračování limitů oxidu dusičitého, přitom Praha ani nemá platný plán zlepšování kvality ovzduší.

Co takový rozsudek Soudního dvoru EU konkrétně znamená? Vysokou pokutu pro danou zemi, nebo jinou sankci?

Pokud daný členský stát nerespektuje rozhodnutí Soudního dvora EU a stále porušuje například povolené hodnoty znečištění ovzduší, tedy nezjedná nápravu, může se Evropská komise znovu obrátit na Soudní dvůr a ten poté rozhodne o finanční sankci, která může mít povahu paušální částky nebo penále. Ale členský stát samozřejmě také platí náklady řízení, takže už ten samotný proces daňové poplatníky něco stojí.

V poslední době se zabýváte postavením žen a dětí v ochraně klimatu. Proč zrovna žen a dětí?

Právě děti a případně i ještě nenarozené generace budou nejvíce zasaženy dopady změny klimatu a možná doplatí i na naši nepříliš ambiciózní klimatickou politiku. A přitom nemají např. volební právo. Kromě toho, v poslední době jsou klimatické žaloby často podávány i dětmi a mladými lidmi. Když se nad tím zamyslíme, je to smutné. Místo aby si hrály a učily se, tak se děti strachují o svoji budoucnost. Ohledně žen mě obecně zajímá jejich postavení ve společnosti. Pokud se podíváme na změnu klimatu, existují studie, které tvrdí, že ženy jsou dopady klimatu více zasaženy. Například jsou častějšími obětmi různých extrémních povětrnostních vlivů. V některých zemích se totiž třeba neučí plavat, nebo nosí oblečení, které se na plavání naprosto nehodí. Kromě toho jsou ženy také více ohroženy chudobou, a tím pádem třeba i energetickou chudobou. Ženy jsou také méně zastoupeny ve vedoucích pozicích a třeba v energetice to platí ještě více. Navíc v průzkumech ženy fandí ekologii více než muži, také třeba více využívají veřejnou dopravu.

Jaký je váš názor na aktivity Grety Thunbergové?

Obecně mi jsou sympatické nenásilné aktivity, které chtějí přitáhnout pozornost k otázce změny klimatu a podpořit tak diskusi v této oblasti. Chápu, že mladší generace zejména v zemi, jako je Švédsko, má ze změny klimatu obavy a nebojí se s tím něco dělat. Bohužel jsem v české debatě zaznamenala i některé narážky na vzhled či oblečení Grety Thunbergové, a to mě mrzelo.

Vidíte u nás nějakou podobně výraznou osobnost, která by se třeba časem mohla - byť třeba jen v národním měřítku - stát českou Gretou?

V Česku je každoročně udělována cena Josefa Vavrouška, a to rovněž v kategorii do 33 let, její laureáti jsou určitě inspirující - například Limity jsme my nebo Fridays for Future. Také spolku Klimatická žaloba a jeho představitelům, kteří podali klimatickou žalobu na českou vládu, se nyní daří oživit veřejnou debatu o změně klimatu.

……………………………………………………………………………………………………………….

Eva Balounová patří mezi hlavní mluvčí prestižního setkání TEDxNárodní, které proběhne on-line ve dnech 19. a 20. června. Setkání je součástí globální iniciativy COUNTDOWN během které v Praze vystoupí čeští vizionáři, inovátoři a lidé, kteří svou prací soustavně dokazují, že existují cesty pro ochranu klimatu. TEDxNárodní přináší toto téma poprvé i do Česka. Spojujeme pět základních a vzájemně propojených oblastí, s cílem vytvořit plán pro čistší a udržitelnější budoucnost. Více o akci napoví přímo stránky iniciativy: tedxnarodni.cz.

Akce byla přesunuta z původního květnového termínu, aby umožnila také živé setkání, které nabízí oproti online přenosu možnost větší interakce a vytvoření aktivní mezioborové platformy. Akce zastřešená platformou TED se proto odehraje s prezenční účastí diváků v prostorách Veletržního paláce i v online přenosu.

……………………………………………………………………………………………………………….

Autor: Pavel Baroch

Foto: se souhlasem Evy Balounové