Koalice demokratických opozičních stran SPOLU prosadila vznik parlamentní vyšetřovací komise k ekologické havárii Bečva. Důvodem je nespokojenost s průběhem vyšetřování, které ani dlouhé měsíce nevede k odhalení viníka.

Komise má za cíl shromáždit informace, předvolat zodpovědné osoby a zjistit, jak je možné, že ani po sedmi měsících není znám viník jedné z nejhorších ekologických katastrof v historii České republiky.

„Pro naši koalici SPOLU je opravdu jednou z velkých priorit ochrana životního prostředí. A když tady vidíme tuto situaci, kdy po sedmi měsících není vyšetřování ani o kousek posunuto, stále čekáme na klíčový posudek, nemáme ani nějaké významnější informace o tom, že by policie směřovala k nějakým závěrům, tak jsme museli přistoupit k tomu, aby byla zřízena sněmovní vyšetřovací komise," zdůvonil vznik komise Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL.

„Usnesení, které bylo přijato, proto jasně říká, že vyšetřovací komise má shromáždit důkazy, má vyhodnotit případnou trestnou činnost, má připravit návrhy, které by se týkaly změny úpravy legislativy tak, aby všechny kompetence byly zřejmé a jednou pro vždy vyjasněné plus má i další úkoly. My jako opoziční poslanci koalice SPOLU jsme tento návrh po dvou měsících dotáhli do konce. Je opravdu důležité, aby se dalo ukázat, kdo za tím byl, vyvodit zodpovědnost, aby byly jasné sankce, aby se udělaly kroky k tomu, aby se toto již v budoucnu nedělo,“ dodal předseda KDU-ČSL.​

Vedle KDU-ČSL se na tlaku podílely další dvě strany z předvolební koalice SPOLU, ODS a TOP09. „Ekologickou katastrofu na řece Bečvě napravit nelze. Musíme se však postarat, aby se vyšetřila a především, aby se už nikdy v budoucnu neopakovala. Nebudeme tak nadále přihlížet nekonečným odkladům a snaze nechat věc vyšumět. Věřím, že činností ve Sněmovně přispějeme k nalezení viníka. Na rozdíl od ministra Brabce chceme znát pravdu o katastrofě a dostat viníky před spravedlnost,“ uvedla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová a Stanislav Blaha při představení komise k havárii na Bečvě.
FOTO: se souhlasem KDU-ČSL

Návrhy senátorky Seitlové

Nejde o jediný krok pro nápravu ekologické katastrofy, který po havárii na Bečvě KDU podnikla. Expertní tým, který představil systémové návrhy na odstranění právních nedostatků v ochraně před ekologickými haváriemi, sestavila místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL), zvolená za Přerovsko. Vedla ji k tomu také dlouhodobá nespokojenost s fungováním klíčových úřadů v kauze Bečva. Mezi návrhy na zlepšení situace, které spolu s deseti experty senátorka Seitlová představila, patří potřeba vyjasnit kompetence České inspekce životního prostředí a vodoprávních úřadů nebo větší koordinaci krajských záchranných systémů. V zákoně o integrovaném záchranném systému chce Seitlová například změnit současné oprávnění k varování obyvatelstva o haváriích na vodách na povinnost.

„Analýza havárie odhalila slabiny v systému zvládání mimořádných událostí na vodách orgány státu. Stěžejní orgány státu nenaplnily zákonem stanovené kompetence a povinnosti,“ uvedla Seitlová. Pokud se nepodaří začlenit návrhy expertní komise do připravovaných vládních úprav, chce je Seitlová využít jako senátní předlohu. Vodoprávní úřady by podle návrhů měly mít primárně za úkol zneškodňování havárií a ukládání opatření, inspekce životního prostředí by měla šetřit zdroje a příčiny.

Experti Seitlové požadují také výslovné určení, kdo bude odpovědný za řádný průzkum havárie včetně odběru vzorků. Doporučují rovněž zpracování závazného metodického pokynu ke zjišťování příčin havárie. Složky krajského záchranného systému by měly mít povinnost se vzájemně informovat o opatřeních, pokud havárie přesáhne hranice krajů.

FOTO: se souhlasem Petra Novotného (uhynulé ryby na řece Bečvě)