Vláda ohrozila tisíce zelených projektů. Jde o firmy, domácnosti, ale i školy či obce

Vláda brojí proti fotovoltaice. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie jí stanovuje výnosnost jen 6,3 %, zdaleka nejnižší ze všech zdrojů. Dopady budou obrovské. Své o tom ví i Jaroslav Šefc, který vlastní solární elektrárnu na Broumovsku. Teď se obává, že bude muset skončit její provoz.

Lucie Schovancová

14. 3. 2021

Vyrábět v Česku solární energii není jednoduché. Stát proti provozovatelům fotovoltaických elektráren v minulosti zakročil už osmkrát. Nyní chystá další opatření. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) chce nově stanovit každému obnovitelnému zdroji maximální hranici výnosnosti, tzv. IRR. Nejnižší hodnotu dostala fotovoltaika, jen 6,3 %. Ostatní zdroje mají hodnotu vyšší - větrná a vodní energie 7 procent, biomasa 9,5 procenta a bioplyn 10,6 procenta. „Nerovný přístup ze strany státu je pro nás nepochopitelný. Nebavíme se o výši podpory, ale o výnosnosti. U bioplynu je to téměř dvakrát tolik než u slunce. To je jasně diskriminační. Kromě toho stát tuto hranici zavádí po deseti letech zpětně,” říká Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

Novela čelí tvrdé kritice nejen ze strany zástupců soukromých subjektů. Proti rozdílnému nastavení výnosnosti pro jednotlivé zdroje energie se vymezilo i vícero institucí v připomínkovém řízení včetně Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí nebo Hospodářské komory. Za diskriminační novelu označila i Legislativní rada vlády, která uvedla, že neodůvodněné rozlišování vnitřního výnosového procenta je diskriminací provozovatelů výroben elektřiny, kterým byla přiznána nižší výnosnost.

Stát už zase brojí proti fotovoltaice

Přes všechnu kritiku novela prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně a v současné době ji projednává Hospodářský výbor. Pokud by byla novela schválena v této podobě, dopady by byly obrovské.

Jedním z těch, které by novela zasáhla, je Jaroslav Šefc, rodák z Broumova ve Východních Čechách a majitel malé fotovoltaické elektrárny z roku 2008. Chtěl pomoci státu plnit jeho závazky v oblasti obnovitelných zdrojů, začátky pro Šefce ale byly náročné. „První problémy se objevily už při vyjednávání s bankou, když jsme zjistili, že nemáme dost peněz. V té době jsem vlastnil společně s partnerkou byt v Brně. I když to bylo velmi obtížné rozhodnutí, jediná možnost byla prodat ho, tak jsme to nakonec udělali,” říká Jaroslav Šefc.

Chybí stabilita investorského prostředí

Po vybudování elektrárny brzy však přišly další problémy. Ve veřejném prostoru se začaly ozývat hlasy brojící proti majitelům solárních elektráren. „Začal jsem v médiích zjišťovat, že jsem ten špatný. Skoro to vypadalo, jako bych někoho okradl. Stát mě pobídl, abych vložil své vydělané peníze do zelené energetiky. Když jsem to udělal a zastavil kvůli tomu veškerý svůj majetek, tak to najednou vypadalo, že bych se za to měl stydět,” vysvětluje rodák z Broumova.

Proti majitelům solárních elektráren brzy zakročil i stát. Postupně zavedl osm retroaktivních opatření, včetně 26% solární daně. Pak Šefc první dva roky provozování solární elektrárny bez problémů splácel úvěry bance, dobře totiž svítilo slunce. Třetí rok už takové štěstí neměl a musel do solární elektrárny vložit dodatečné finanční zdroje. „Co mi chybí, je stabilita investorského prostředí. Ani po deseti letech provozování totiž nevím, jak, kdy a kolik nám vlastně stát zaplatí za elektřinu, o kterou nás prosil, abychom ji vyráběli. A k tomu teď přichází vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie, která zase mění pravidla, jako už tolikrát v minulosti,” říká Šefc.

Kvůli novele mohou zkrachovat tisíce podnikatelů

Novela zákona o podporovaných zdrojích může ohrozit tisíce firem, domácností, ale i škol či obcí, které solární elektrárny vlastní. Maximální povolenou výnosnost pro solární energii nastavuje jen na takové úrovni, která spoustě provozovatelů nestačí ani na splácení úroků na úvěry bankám. To potvrzuje i Jaroslav Šefc. „Vnímám to ze strany státu jako diskriminaci. Provozování elektrárny mě sice neskutečně baví, ale mrzí mě, že se nemůžu spolehnout na protistranu, tedy na stát, v tom, že dodrží, co slíbila. Do fotovoltaiky jsem investoval nemalé prostředky a v případě schválení novely zvážím ukončení provozu elektrárny. Už to pro mě nebude finančně výhodné,” zakončuje.

FOTO: se souhlasem Solární asociace