Chytrá řešení přispějí k efektivnímu řízení soustavy. Firmy se spojují, aby usnadnily jejich nástup

Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT je aktivní nejen na poli ukládání energie, ale dlouhodobě reaguje na změny a inovace v energetickém prostředí. Řady jejích členů nedávno rozšířila i česká technologická společnost Nano Energies, která je významným hráčem na energetickém trhu a zajišťuje funkci agregátora flexibility na trhu s elektřinou. Právě agregace a flexibilita je oblast, kterou hodlá AKU-BAT dále posilovat. Asociace se tak stává prvním českým oborovým sdružením, které subjekty aktivní v této oblasti sdružuje.

Karolína Jelínková

8. 3. 2021

Využívání a agregace flexibility pomáhá optimalizovat spotřebu a výrobu elektřiny. Záměrem tohoto moderního odvětví energetiky je cíleně řídit a plánovat dodávky nebo odběr elektřiny od většího počtu výrobců či spotřebitelů a přeměnit je na standardní produkty, které pak nabízí na trzích s elektřinou. Díky chytrému řízení lze využívat či nakupovat elektřinu tehdy, když je levná, a vyrábět si vlastní, když je dražší. Optimalizace spotřeby a výroba elektřiny maximalizuje výnosy firem a spotřebitelům snižuje náklady. Agregovaná flexibilita může být uplatněna na velkoobchodních trzích, trzích s podpůrnými službami a pro řízení přetížení, pro obchodníky při řízení odchylky a jako podpůrná služba pro provozovatele přenosové soustavy.

Na progresivní vývoj nových trendů v energetice zareagoval i provozovatel přenosové soustavy ČR, společnost ČEPS, když upravila svůj Kodex. Tato pravidla provozování přenosové soustavy od 1. ledna letošního roku nově umožňují při stabilizaci sítě nejen zapojení bateriových úložišť, což od počátku asociace velmi oceňuje, ale i o tzv. integrovaného agregátora. Tyto úpravy mají přispět k rozšíření portfolia dodavatelů služeb výkonové rovnováhy, což by mělo mít do budoucna pozitivní dopad na celý energetický trh a na spotřebitele elektřiny.

S agregací flexibility počítá také nový energetický zákon, který ji dosud jako činnost neznal. Nově je definována i v rámci novely energetického zákona, kterou se nyní zabývá sněmovna. Jako nová činnost v energetice bude funkčně a legislativně integrována do trhu s elektřinou.

Cílem je podpořit rozvoj nových služeb v oblasti řízení spotřeby elektřiny, flexibility a dalších produktů. „S rozvojem technologií, ať už jde o ukládání energie, decentralizovanou výrobu nebo elektromobilitu, očekáváme růst potenciálu flexibility. Bez efektivní agregace by nebyl tento potenciál dostatečně využit,“ vysvětluje za asociaci výkonný ředitel Jan Fousek, proč AKU-BAT podporuje spojení a spolupráci subjektů aktivních v akumulaci energie, výstavbě dobíjecí infrastruktury pro e-mobilitu, chytrém řízení sítí, agregaci flexibility a tvorbě softwarových řešení pro tyto sektory.

V rámci asociace proto vznikla specializovaná pracovní skupina pro agregaci flexibility pod vedením právě společnosti Nano Energies. Jednou z prvních aktivit skupiny bude dubnový webinář, který se na téma zaměří. „Flexibilitou se zabýváme již mnoho let a za tu dobu jsme si připravili silné zázemí v analytice, monitoringu, IT a softwarovém vývoji. Vidíme v tomto odvětví příležitost a chceme být i nadále aktivní inovátoři v jeho rozvoji v Česku i na dalších středoevropských trzích. Pokud budeme výrobní i spotřební zdroje v naší soustavě chytře a efektivně řídit, dosáhneme spolehlivosti a bezpečného provozu. Bateriové systémy jsou nedílnou součástí efektivního využívání flexibility,“ říká výkonný ředitel Nano Energies Stanislav Chvála a dodává, že v západních zemích agregátoři flexibility nahrazují fosilní nebo jaderné elektrárny a umožňují přechod k udržitelné energetice.

Daniel Ševčík, obchodní ředitel energetické divize společnosti Unicorn, která je rovněž členem asociace AKU-BAT a stávajícím i budoucím poskytovatelům služeb výkonové rovnováhy poskytuje softwarová řešení, doplňuje: „Rozšíření aktivit asociace o toto důležité téma velmi vítáme. Vývoj energetiky přináší potřebu reagovat na měnící se prostředí a technologicky chytrá řešení přispějí k efektivnímu řízení soustavy. V rámci naší společnosti jsme již vyvinuli softwarová řešení pro všechny druhy účastníků trhu v ČR i zahraničí. Díky širokému záběru a kontextu našich SW řešení pro evropskou energetiku věříme, že dokážeme přinést zajímavé zkušenosti ze zahraničí i v oblasti flexibility a integrace trhů. To je důvod, proč se i my chceme v této nové pracovní skupině aktivně angažovat.“

Zdroj: Asociace pro akumulaci - AKU BAT CZ

FOTO: se souhlasem Solar Global (ilunstrační foto: velkokapacitní baterie u solární elektrárny)