Členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů z poslaneckých klubů Pirátů, ODS, Starostů a TOP 09 se tento týden obrátili na premiéra Andreje Babiše s žádostí o svolání výboru. Blíží se totiž finální hlasování sněmovny o jaderném zákonu, které má zajistit vypsání tendru pro nový reaktor v Dukovanech i přesto, že nejsou vyjasněny rizikové dopady na ekonomiku, spotřebitele a bezpečnost státu..

Jaderný zákon podle opozice obsahuje vypsání tendru na dodavatele jaderného bloku elektrárny Dukovany II, a to i přesto, že nejsou dořešeny základní otázky podoby tendru a hrozí, že se ho budou účastnit i společnosti států, jejichž působení může ohrozit bezpečnost ČR. Hrozí také, že případné finanční náklady se můžou negativně promítnout do státního rozpočtu a peněženek občanů.

„Ministr průmyslu Karel Havlíček na konci ledna veřejně prohlásil, že k tendru nebude přizvána společnost z Číny, ale účast ruské společnosti nevyloučil. Vyřešení této otázky stejně jako model financování jsme s vládou řešili již na konci minulého roku. Na prosincovém zasedání výboru jsem navrhoval usnesení, aby do tendru byly přizváni jen tři dodavatelé. Vláda však dosud nezaujala jasné stanovisko. A to ani na schůzce premiéra s předsedy politických stran 27. ledna,“ uvedl poslanec Pirátů a člen jaderného výboru Petr Třešňák.

Podepsaní poslanci uvedli, že je podle nich nepřípustné, aby ani předsedové sněmovních stran ani členové výboru pro jaderné zdroje nebyli seznámeni s dokumentem vycházejícím z usnesení vlády z dubna 2020. O poskytnutí tohoto materiálu tak opakovaně požádali. Ze všech dostupných podkladů vyplývá, že bezpečnostní zájmy našeho státu, které byly přímo stanovené vládou, nejsou stále naplňovány.

„Oslovení ruského dodavatele pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech představuje ohrožení bezpečnostních zájmů státu. Varují před ním tajné služby a je v rozporu s bezpečnostními požadavky stanovenými vládou samotnou. ČEZ měl povinnost tyto požadavky zapracovat do zadávací dokumentace, přesto tak údajně zatím neučinil. Proti tomu, aby elektrárnu stavělo Rusko, se navíc staví 72 procent občanů. Dlouhodobě upozorňujeme, že oslovení dodavatelů z Francie, Jižní Koreje a Spojených států je zcela dostačující,“ komentovala situaci Helena Langšádlová, členka jaderného výboru za TOP 09.

Kromě výše uvedených aspektů poukázali opoziční zástupci výboru na to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu pro účely tendru jednoznačně nedefinovalo pojem konsorcium. Ten je klíčový pro vyjasnění právních vztahů a odpovědnosti za plnění dodávek při výstavbě nového bloku.

„Na schůzce premiéra s předsedy parlamentních stran na konci ledna nebyl popsán přesný model financování. Právě cenu peněz, za které se bude stavět, a finální cenu projektu považujeme za klíčové v projektu takového rozsahu. Stejně tak samotný dopad na cenu energií pro občany. Vláda však doposud neřekla, zda bude projekt financovat ze 70 procent nebo ze 100 procent,“ informoval Třešňák.

Svolání výboru, na němž mají být projednány tři uvedené body – geopolitická bezpečnost, definice konsorcií a způsob financování – žádají zástupci uvedených klubů na nejbližší možný termín.

Kolik to bude nové jádro stát

Na sporné aspekty jaderného tendru upozornily také ekologické organizace. Ve společném prohlášení na začátku února uvedly, že o spornosti návrhu vládního zákona svědčí i fakt, že se Andrej Babiš a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš zásadně střetli o výši garantované výkupní ceny elektřiny ze zamýšleného reaktoru. Zatímco premiér na prosincovém jednání vládního výboru pro jadernou energetiku trval na zastropování ceny na 60 EUR/MWh přímo v zákoně, Daniel Beneš to odmítl. Ačkoli s touto cenou se jak ministr průmyslu Karel Havlíček, tak zástupci ČEZ pokoušejí přesvědčit poslance, že by dopady nového reaktoru na cenu elektřiny byly minimální, ani ministerstvo průmyslu nechce podpořit pozměňovací návrhy, které limitování ceny navrhují. Zátěž budoucích spotřebitelů elektřiny tak bude daleko větší, než dnes tvůrci zákona tvrdí.

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla k tomu uvedl: “Jestliže ministr Havlíček neustále opakuje, že vládou garantovaná cena elektřiny pro Dukovany bude v úrovni 50-60 eur/MWh, neměl by být pro vládní strany, které zákon navrhly, problém podpořit pozměňovací návrh, který ji bude limitovat na 60 eur/MWh. Tedy pokud nechtějí po poslancích vydat bianco šek, který budou splácet příští generace až dokonce století.”

Autor: Martin Prax

FOTO: se svolením Global2000