Vyděláte, když ušetříte: pomůže vám k tomu moderátor chytrých technologií v budovách

Moderátorem se dá s nadsázkou označit aktivní energetický management. Ten patří mezi důležité nástroje Amper Savings, jedné z největších českých energetických společností. Ta u svých zákazníků kombinuje instalaci a provoz moderních úsporných technologií, a třeba i nákup energií, s technicko-administrativními postupy, které optimalizují spotřebu. Tak aby dosáhla co nejnižších provozních nákladů.

Martin Zika

22. 10. 2020

„Původně jsme byli energetičtí auditoři. Jenže v určité chvíli jsme věci začali chtít dělat komplexně, a to, co jsme doporučovali, jsme chtěli i zprovoznit,“ říká Radek Vrána, generální ředitel Amper Savings, která je součástí Amper Holdingu, za nímž stojí úspěšný podnikatel v oblasti energetiky Jan Palaščák.

Energetika se zárukou úspor

Důležitou a specifickou součástí jsou projekty postavené na tzv. EPC, podle anglického Energy Performance Contracting, v ČR bývá označováno jako metoda energetických služeb se zárukou úspor. Ta se v ČR používá už dvacet pět let. Dodnes takhle vzniklo víc než 250 projektů za 3,6 miliard korun, které zákazníkům ušetřily energii v hodnotě 4,1 miliardy Kč. A do vzduchu bylo díky tomu vypuštěno o 820 000 tun emisí CO2, což se rovná zhruba tomu, co za rok vyprodukuje jedna větší uhelná elektrárna.

Projekty Amper Savings obvykle představují kombinaci jednak instalace moderních úsporných technologií v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení objektů, a zároveň technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu. A taky nákup energií tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů. U některých subjektů společnost realizuje pouze dílčí nebo vybrané činnosti, třeba energetický management, ale taky provoz energetických zařízení v průmyslových podnicích. Klienti firmy jsou z veřejné i soukromé sféry v ČR, a má za sebou pilotní realizace i v rámci Slovenska.

Specifikem Amper Savings je podle Radka Vrány „aktivní energetický management“, jenž je jejím základem pro možnou garanci, optimalizaci a dohled. „Řada potenciálu a úspor vzniká až v případě detailní znalosti toho, jak technická zařízení budov a vlastních provozů fungují,“ vysvětluje ředitel. „Proto podporujeme dispečerský dohled napříč našimi projekty, a tímto způsobem vytváříme mezi námi, klientem a energetickými zařízeními jasnou linku pro komunikaci a optimalizaci.“ Například v průmyslových areálech firma sleduje energetické náročnosti v různých podmínkách na produkt typu tuna páry či metr krychlový stlačeného vzduchu. Výsledky pak porovnává mezi subjekty a na základě optimalizovaných řešení je schopna definovat potenciál úspor, čímž zakládá příležitosti pro nové projekty.

Marže ne

S výše zmíněnou rolí aktivního energetického managementu úzce souvisí fakt, že každý EPC projekt je navržený tak, aby zákazník všechny investice a ostatní související náklady splatil za předem známou dobu z úspor generovaných projektem. A dodavatele v těchto projektech nemotivuje přiměřená marže, jak to obvykle bývá. Naopak si na sebe vydělá tím, že najde v systému úspory. Radek Vrána k tomu podotýká, že v současnosti se v energetických projektech určitý prostor pro vylepšení najde prakticky pokaždé. Dodavatel tedy navrhne technické řešení a k tomu označí investice, která by se postupně měla pomocí úspor splatit.

„Nové budovy sice bývají naplněné chytrými technologiemi, ale ty jsou často špatně vyprojektované,“ popisuje Radek Vrána. „Mnohdy chladí i topí zároveň, takže potřebují vyladit. Proto se nezřídka ujímáme moderátorské role už během přípravy projektu a později i u zprovoznění, poté vykonáváme třeba i dozor.“ V některých areálech se tedy Amper Savings stará i o energetický provoz, jinde metodicky vede zaměstnance klienta, kteří mají na starosti energetiku, a někde má pod palcem celý „balíček“ ve městě, například sportovní zařízení, školy a další. V takových projektech pak typicky zajišťuje zateplovací systém, zdroj tepla, osvětlení, regulaci, stará se o využití odpadového tepla u zimního stadionu atd.

Snaha o dosahování (nejen) energetických úspor je v současnosti celosvětově velkým tématem a Jan Palaščák ho před dvěma lety překvapivým prodejem úspěšného dodavatele elektřiny, firmy Amper Market, potvrdil. Mimo jiné tehdy prohlásil: „Nyní se chci zaměřit na to, co má největší perspektivu – na energetické služby a úspory. Na rozdíl od situace před sedmi lety si už nemyslím, že být licencovaným dodavatelem energií je nejlepší možnost, jak se prosadit a změnit poměry v energetice.“

Čisté zdroje to samy nezvládnou

A poptávka po úsporách opravdu roste, trend je v tomto zcela zřejmý. Evropská společnost obecně si začíná nastavovat vysoké cíle. Například města se stávají součástí dohod o snižování své energetické náročnosti a zároveň emisí, a to mnohdy o 30 až 40 procent. Toho podle Radka Vrány jen pomocí obnovitelných zdrojů dosáhnout nelze. „Nepodporujeme pouze čisté zdroje, jsme zastánci komplexního přístupu,“ zdůrazňuje. „Proto považujeme za důležité na vymezeném území maximálně snížit energetickou náročnost a tím zvýšit energetickou účinnost, od výroby přes místní distribuci až po užití energie. Tuto optimalizovanou spotřebu energie pak v ideálním případě maximálně nahradit čistými a lokálními zdroji, jež nejsou zátěží pro distribuční sítě a regulaci nad rámec hranic vymezeného období.“

Radek Vrána je přesvědčený, že jeho firma provozuje byznys, který je smysluplný a zároveň ohleduplný k životnímu prostředí. „Snažíme se tímto způsobem ladit moderní technologie, aby pomáhaly. A to jednak k úsporám a zároveň k ohleduplnosti. Je skvělé, že to jde ruku v ruce,“ uzavírá.

Zlepšit energetickou koncepci

Amper Holding patří mezi podporovatele letos v létě vzniklé iniciativy Změna k lepšímu, která se nedávno přeměnila ve spolek. Jan Palaščák k tomu říká: „Dlouhodobě kritizujeme státní energetickou koncepci, s malým i velkým S. V Amperu k tomu předkládáme alternativy a od Změny k lepšímu očekávám komunikaci a tvorbu společných pozic ze strany všech, kteří mají na českou klimatickou a energetickou politiku názor a nebojí se ho říci.“

FOTO: Amper Savings, a.s.

Zdroj: Martin Zika