František Marčík | 8. 10. 2020

Naděje české politiky: Adéla Šípová chce v Senátu hájit životní prostředí i důstojný život

O víkendu nás čeká druhé kolo voleb do Senátu. Rozhodnou o novém složení horní komory Poslanecké sněmovny. Mezi kandidáty, kteří se dostali do druhého kola, nás zaujala advokátka, liberální katolička, pirátka, cyklistka a matka pěti dětí, Adéla Šípová. Podle názoru naší redakce reprezentuje moderní pohled na politiku podobně tak, jak ho vidíme my.

Rádi bychom právě ji viděli v Senátu, aby dostala prostor ovlivnit zákony nejen blízké jejímu tématu ochrany slabých, ale také týkající se životního prostředí. Pokud nevolíte v kladenském obvodu, najdete na závěr komentáře další tipy, kam může směřovat váš hlas.

Adéla Šípová se stala tak trochu překvapením 1. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Ve svém volebním obvodě na Kladensku hravě převálcovala současného senátora Jiřího Diensbiera a ve druthém kole čelí dalšímu matadorovi české politiky, Petru Bendlovi z ODS. Pokud by uspěla i v 2. kole, horní komora by se kromě historicky nejmladší členky obohatila také o nový politický étos a silný hlas ve prospěch životního prostředí, transparentní státní správy a efektivního právního státu.

Kandidátku Pirátů lze bez nadsázky označit za talent české politiky. Přestože jí bylo čtyřicet teprve nedávno, stihla toho za svůj život už tolik, kolik někteří nestihnou ani za celý. Vystudovala práva, založila několik nevládních organizací, přivedla na svět pět dětí a nyní vede úspěšnou kampaň do Senátu. Kdo jí aspoň letmým okem v uplynulých měsících sledoval, nemohlo mu uniknout, s jakou vervou a elánem si čtyřicetiletá advokátka z Doks na Kladensku počíná.

Právě toto nasazení a entuziasmus je dost možná důvod, proč se stala překvapením 1. kola senátních voleb. Ale to samotná by bylo málo. Důležitý byl také lidský, solidární rozměr její kampaně. Jako vášnivá cyklistka, pro níž je, jak sama uvádí, kolo součástí životního stylu, objezdila většinu z přibližně padesátky obcí ve svém obvodě Kladno. S jízdou po svém "revíru" začala už v únoru, kdy přerušila výdělečné aktivity a začala se plně věnovat své kampani. Místo rozdávání letáků však nabízela materiální pomoci a ochranné pomůcky v čase tehdy začínající covidové krize. Ty poté vyměnila za potravinovou pomoc nabízenou lidem v nouzi.

Adéla Šípová, facebook

Pomoc lidem v nouzi

Adéla Šípová se profesně zatím věnovala advokacii. Nejprve sbírala zkušenosti v malé advokátní kanceláři na Kladně, poté v korporátním prostředí. Ale svět velkých korporací jí, jak říká, k srdci nikdy nepřirostl, protože je pro mě většinou příliš odosobněný. Nejvíce mě vždy zajímaly kauzy běžných občanů. I proto se nedávno po více než deseti letech praxe stala samostatnou advokátkou. Provozuje bezplatnou právní poradnu, věnuje se tématům exekucí, nakládání s odpady či protikorupčním tématům. V posledním roce řešila několik závažných kauz, například podezřelé zakázky Středočeského kraje pod vedením hejtmanky Jermanové či podvodné e-shopy s respirátory.

Co přimělo Šípovou kandidovat do Senátu Parlamentu ČR? “Záleží mi na budoucnosti naší země. Například na tom, aby se demokracie u nás nejen udržela, ale dokonce ještě prohlubovala,” říká. "Věřím schopnostem společnosti neustále nacházet nová východiska. Nemám ráda ustrnutí v mrtvém bodě a proto jsem vždycky byla dost aktivní ve společenském životě." I proto založila několik neziskových organizací a iniciovala občanských či kulturních aktivit. "Věřím tomu, že civilizovaný stát se pozná podle toho, do jaké míry mu záleží na nejslabším ze svých členů a nakolik dokáže uspokojovat oprávněné potřeby všech bez rozdílu. A k tomu je třeba zapojit se do veřejného dění. Vedu k tomu se svým manželem i své děti a doufám, že se nám to daří." A to je také důvod, proč se pokouší doplnit osmdesátku většinou starších a konzervativně založených kolegů reprezentujících všechny regiony republiky.

Transparentní stát a kvalitní ochrana životního prostředí

V poslední době se Šípová aktivně věnuje sociálním tématům, životnímu prostředí a transparentního hospodaření státu, tedy oblastem a tématům, jimž se chce věnovat jako budoucí senátorka. Prosazuje podporu běžných občanů před investičními pobídkami zahraničním subjektům, předběžnou opatrnost při rozhodování o zásazích do krajiny před ukvapenými megalomanskými projekty např. v energetice, maximální otevřenost úřadů při hospodaření s prostředky od daňových poplatníků před snahou zvýhodňovat vybrané společnosti při zadávání veřejných zakázek či větší podíl občanů na rozhodování při správě obce, tzv. participaci.

Za stěžejní považuje oblast životního prostředí. Jako senátorka by se chtěla podílet na vzniku legislativy podporující cirkulární ekonomiku, která povede k předcházení vzniku odpadů a k efektivnímu využívání odpadu v další výrobě. Chce přispět k přeměně bioplynových stanic tak, aby na místo průmyslově vyráběných rostlin zpracovávaly bio a gastro odpady. Prioritou Šípové by byl také boj proti suchu a klimatické změně, tvorbou legislativy, která zlepší adaptaci budov na změnu klimatu, hospodaření s dešťovou vodou či zpracování plánů na snižování emisí, řešení sucha a udržitelné krajiny.

Pokud by Adéla Šípová uspěla, znamenalo by to, že by do Senátu dostal historicky nejmladší senátorka. Hranici čtyřiceti let věku nutnou pro zvolení překročila totiž teprve nedávno. Nevětrané chodby Senátu by se díky svým názorům této liberálně založené katoličky se smyslem pro spravedlnost i problémy současné i budoucí generace mohly dočkat nového étosu a čerstvého espritu, který by této tradičně konzervativně naladěné a poněkud zkostnatělé instituci jenom prospěl. O tom, zda se tak stane, rozhodnou následující pátek a sobotu voliči na Kladensku.

Druhé kolo senátních voleb: pro budoucnost můžeme volit nejen na Kladensku

Za redakci Obnovitelně.cz bychom rádi podpořili kandidáty z dalších volebních obvodů, kteří budou v Senátu hájit moderní a demokratickou společnost. Jde o zástupce, kteří kladou důraz na odvědný přístup k životnímu prostředí a ochraně klimatu. Věříme, že jejich volbou neminete:

Praha 5, Praha 13 a Řeporyje (obvod 21) - Václav Láska

Praha 1, Praha 7 (obvod 27) - Václav Hampl

Přerov (obvod 63) - Jitka Seitlová

Brno (obvod 60) - Anna Šabatová

Olomouc (obvod 66) - Marek Ošťádal

Hradec Králové (obvod 45) - Jan Holásek

Zlín (obvod 78) - Tomáš Goláň

Uherské Hradiště (obvod 81) - Josef BazalaZdroj: www.adelasipova.cz

FOTO: Adéla Šípová