Amper Meteo | 10. 10. 2020

Česká ekonomika stále nenabrala dech, ukazují čísla spotřeby energie

V průběhu léta došlo k výraznému uvolnění opatření proti šíření nového koronaviru, spotřeba elektřiny v České republice však zůstala pod hodnotami naměřenými v uplynulých letech. Trendy vyplývají s aktuální analýzy společnosti Amper Meteo.

Omezení ekonomické činnosti v důsledku pandemie koronaviru způsobilo meziroční propad spotřeby energie u nás o až 13 procent v květnu. V měsíci červnu začala ekonomika opět nabírat ztracené obrátky a spotřeba energie stoupla na objem meziročně o přibližně 7,5 procenta nižší. Tyto hodnoty se pak za uplynulý kvartál ustálily na zhruba o 4 procent nižších číslech než loni. „Nepochybně se na tom podepsaly také nižší teploty vzduchu než v minulých horkých létech,“ vysvětluje hlavní meteorolog Amper Meteo Milan Šálek. „Od začátku roku zatím činí celkový propad spotřeby energie 5,2 procent oproti roku 2019.“ Situace se mírně zlepšila v září, kdy spotřeba byla nižší než v minulém roce už jen o 2,1 %.

Podle dat Amper Meteo poklesla také produkce některých typů obnovitelných zdrojů. Týká se to solárních elektráren, které se však spíše vrátily na svou předpokládanou produkci, oproti slunečnému loňskému roku. To také potvrzují data zmíněné analýzy. Fotovoltaika je meziročně aktuálně o 2 procenta nižší. Ve srovnání s minulými pěti lety se ovšem drží od začátku roku na prakticky stejných číslech. Dařilo se však větrné energetiky. Amper Meteo nazývá letošní srpne dokonce "atypicky větrným". Větrné turníny dodaly až 30 procent vyšší výrobu elektřiny z větrných elektráren, než bývá v tomto měsíci běžné. Naopak v září byla tato výroba o 20 % nižší. Od začátku roku zatím větrníky vyrobily stejné množství elektřiny jako v minulém roce a o 20 procent více než ve srovnání s posledními 5 lety.

Výroba energie z vodních zdrojů se letos vyvíjí neobvykle dynamicky. Po špatném začátku roku v důsledku malé sněhové pokrývky přišlo srážkově nadprůměrné období, které trvá prakticky už od května, a během prázdnin se výroba zdvojnásobila oproti minulému roku. „Za celý zatím uplynulý rok 2020 přesto zůstává výroba z vodních elektráren o 1 procento nižší než za stejné období loňského roku. Což dokazuje, jak zásadní měrou ovlivňuje objem sněhové pokrývky během zimy nejen stavy podzemních vod a půdní sucho, ale také výrobu vodních elektráren,“ upozorňuje Milan Šálek. „Pokud by v následujících měsících pršelo nadprůměrně, tak by se hodnoty z roku 2019 podařilo i předstihnout.“ Oproti suchému období 2015-2019 je ale nyní výroba už o 16 % vyšší.

Spotřeba ve všední den jako v neděli

Globální srovnání dopadů pandemie na spotřebu energie nabízí analýza Mezinárodní energetické agentury (IEA). Lockdown zastavil chod průmyslu v řadě zemí tak, že se běžný všední den v profilu spotřeby přiblížil neděli. Efekt nižší spotřeby i dobrých podmínek pro solární a větrné elekrárny v Evropě vedl k tomu, že mezi únorem a červencem dodaly obnovitelné zdroje více elektřiny než zdroje spalující fosilní paliva.

Zdroj: TZ Amper Meteo (redakčně upraveno a doplněno), IEA

FOTO: Thomas Reaubourg