Martin Zika | 10. 9. 2020

Zelená cesta nábytkářského gigantu: koberec z PET lahví, váza z odpadního skla nebo nábytek k pronájmu

IKEA je jedna z velkých firem, které jsou hodně vidět v oblasti aktivit zaměřených na ochranu životního prostředí a které se intenzivně pokoušejí přizpůsobit své firemní procesy principům udržitelnosti. Globální nábytkářský gigant se před časem rozhodl nepodílet se už na změně klimatu, která je spojená se znečišťováním životního prostředí a ve své Strategii udržitelnosti si v této souvislosti předsevzal splnit do roku 2030 poměrně ambiciózní cíle.

Vycházejí z globální strategie IKEA People & Planet Positive, jíž si česká pobočka lokalizovala a s její pomocí přechází z lineárního na cirkulární byznys model. Zaměřuje přitom na tři hlavní pilíře.

Zdravý a udržitelný životní styl

„Všechny výrobky plánujeme vyvíjet s využitím přístupu založeného na demokratickém designu a na principech oběhového designu,“ říká Vladimír Víšek, manažer pro udržitelnost IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. „Zároveň budeme pracovat na prodlužování životního cyklu výrobků a materiálů a podporovat tak hospodářství založené na sdílení a oběhu.“

IKEA si vytvořila vlastní příručku Desing for Circularity, která definuje devět kritérií, podle nichž bude všechny své produkty vyrábět. Jejich dodržováním chce dosahovat maximální životnosti výrobků (Desing for Care a Desing for Repair), dále zajistit, aby je bylo možné jednoduše demontovat a zase znovu složit (Design for Reassambly) nebo umožnit, aby veškeré výrobky byly na konci životního cyklu bez problému recyklovatelné (Design for Recyclability).

Oběhové hospodářství a pozitivní vliv na životní prostředí

V téhle oblasti se firma mimo jiné zavázala, že nebude vyvážet žádný odpad na skládky, zaměří se tedy na předcházení jeho vzniku. S tím souvisí i to, že se chce být hodně aktivní v proměně druhotných surovin, tzn. opětovně užívaných a recyklovaných materiálů, na čisté a bezpečné zdroje. Rovněž slibuje, že bude pořizovat a vyrábět obnovitelné a recyklované materiály, které mají pozitivní dopad na životní prostředí. „Spousta našich výrobků již dnes vzniká z toho, co jiní považují za odpad – koberec z PET lahví, váza z odpadního skla či prostíraní z vodního hyacintu, což je rychle rostoucí plevel ucpávající světové řeky,“ podotýká Vladimír Víšek.

IKEA se rovněž začala propojovat s dodavateli, kteří chtějí šetrně vyrábět a prodávat nábytek. Ti přicházejí se zajímavými tipy, testují materiály a vymýšlejí nové technologie založené na cirkularitě. Vznikají pak produkty jako je třeba plně recyklovatelná rozprašovací lahev vyrobená z recyklátu či tkaná lampa z nevyužitelných částí bambusu. A jen málokdo asi nezaznamenal projekt Druhý život nábytku, jehož prostřednictvím firma přeprodává nábytek těch, kteří se ho chtějí zbavit, jiným, kterým by ještě mohl posloužit. Velká výzva souvisí také s dopravou – do roku 2025 chce IKEA zboží svým zákazníkům doručovat výhradně elektromobily.

Výsledkem toho všeho mimo jiné cíl omezit oproti hospodářskému roku 2016 absolutní množství emisí skleníkových plynů, které firma produkuje například v důsledku zacházení s materiály, potravinami, přepravními službami, výrobou u dodavatelů a užíváním jejích výrobků v domácnostech zákazníků. Provozovny IKEA by také měly využívat elektřinu a teplo výhradně z obnovitelných zdrojů atd.

Instalace solárních panelů na střechu IKEA
zdroj: IKEA

Spravedlnost a rovnost

Zde je cílem mimo jiné podpora začleňování, různorodosti a také rovnosti. Konkrétně by do roku 2022 mělo být v české pobočce IKEA rovnovážné zastoupení mužů a žen na všech úrovních a zároveň 4 procenta lidí se zdravotním hendikepem. Společnost se také podílela na vzniku iniciativy zaměřené na dětská práva a obchodní zásady (Children´s Rights and Business Principles) a vytvořila kodex IWAY, jehož dodržování vyžaduje od všech svých dodavatelů. Týká se ochrany životního prostředí a také pracovních a sociálních podmínek, jde například o prevenci dětské práce, ochranu před nucenou nebo otrockou prací, právo nebýt diskriminován atd. Společnost na svém webu tvrdí, že kvůli dodržování kodexu ročně uskuteční až tisíc auditů u svých dodavatelů.

Jak Vladimír Víšek zdůrazňuje, pro firmu je důležitá také interakce se zákazníky. „Velký potenciál vidíme v tom, jak je inspirovat a umožnit jim zapojení do cirkulární spotřeby. Nabízíme náhradní díly nebo jsme už před několika lety spustili službu www.druhyzivotnabytku.cz. V těchto měsících testujeme projekt pronájmu nábytku a máme v hlavě několik dalších nápadů.“

Pokles uhlíkové stopy a nárůst prodejů

K vyhodnocování toho, jak zvládá jednotlivé cíle naplňovat, si společnost stanovila přibližně patnáct různých ukazatelů. „Velmi dobře se nám daří inspirovat naše zákazníky k šetrnějšímu bydlení a způsobu života. Kontinuálně také zlepšujeme energetickou efektivitu našich obchodních domů a dobře si vedeme i ve třídění odpadu z našich obchodních domů – přes 90 procent odpadu je recyklováno nebo energeticky zhodnoceno,“ vypočítává Vladimír Víšek. Od roku 2015 pochází 100 procent bavlny, ryb a mořských zdrojů, které společnost používá, z udržitelnějších zdrojů. Také se blíží k cíli stanovenému na rok 2020, kterým je pořizovat z udržitelnějších zdrojů 100 % dřeva a papíru. A ze svých výrobků rovněž postupně vyřazuje původní fosilní plasty či škodlivé chemikálie.

„V roce se 2019 se nám se nám podařilo snížit naši uhlíkovou stopu v globálním měřítku o 4,3 procenta. Měříme ji v rámci celého řetězce, tedy od použití surovin a výroby produktů až po jejich používání u zákazníků doma. Zvládli jsme to hlavně díky investicím do obnovitelných zdrojů energie v naší výrobě,“ vysvětluje Vladimír Víšek. Nabízí se logická otázka, jak tyhle aktivity ovlivnily ekonomické výsledky firmy. „Právě ve zmiňovaném roce 2019, kdy jsme naši uhlíkovou stopu snížili o více než 4 procenta, vzrostly zároveň naše prodeje o 6,5 procent. Poprvé v historii naší společnosti jsme tak dokázali snížit uhlíkovou stopu současně s růstem našeho byznysu,“ doplňuje.

-----------------------------------------------

Věříme ve spolupráci

Česká IKEA je jednou z velkých firem, které se staly členy iniciativy Změna k lepšímu. Vladimír Víšek vysvětluje důvody. „Věříme ve spolupráci. V iniciativě je spousta skvělých firem a institucí, s mnoha z nich již několik let aktivně pracujeme. Věřím, že se všichni společně můžeme zasadit o lepší budoucnost České republiky,“ říká. A doplňuje, že IKEA společně s Institutem cirkulární ekonomiky vede pracovní skupinu, která se zaměřuje na cirkulární ekonomiku. Konkrétně se v ní soustředí na to, jak minimalizovat odpad z nábytku, a ten, který vznikne, co nejlépe využít.