V Česku vznikla unikátní virtuální měna CO2IN, která je založena na obchodu s emisními povolenkami. Umožňuje firmám i jednotlivcům účinně přispívat k ochraně ovzduší a omezování klimatické změny. Za projektem stojí skupina Amper, kterou založil a řídí Jan Palaščák.

Spotřebitelům, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu, ale nemohou nebo nechtějí pořizovat ekologičtější zboží nebo služby, některé firmy nabízejí možnost jejich uhlíkovou stopu kompenzovat (tzv. offsetting). Třeba u mezinárodního autobusového dopravce FlixBus stačí při rezervaci jízdenky zaškrtnout políčko „kompenzovat emise CO2”. Dopravce slibuje, že částka za emise CO2, o kterou se výše jízdenky navýší, „bude investována do certifikovaného projektu ochrany klimatu v souladu s mezinárodními environmentálními standardy.” Podobným způsobem mohou zákazníci údajně negovat negativní dopad jejich chování na klima u mnoha dalších obchodníků, včetně vlakového přepravce LeoExpress nebo rozvážkové služby Wolt.

Podle kritiků však offsetting představuje slepou uličku. Firmy jsou totiž schopné díky němu vystupovat jako klimaticky neutrální, pokud třeba místo pokáceného lesa vysadí les nový. Problém je, že nově vysázené stromky zpracují mnohokrát méně oxidu uhličitého než ty vzrostlé, takže nemohou vybalancovat negativní dopad vykácení vzrostlých stromů. Podobně problematická jsou i jiná zástupná řešení. Co je horší, v tuto chvíli nám chybí komplexní studie, které by zanalyzovaly účinnost tohoto uhlíkového offsetingu, protože není jednoduché skutečné aktivity zeleně vystupujících korporací zmapovat. Spotřebitelům tak nezbývá než věřit, že firma, která za poplatek slíbí realizovat nějaký environmentální projekt, ho v rozsahu nezbytném pro kompenzaci uhlíkové stopy i realizuje. Pokud to neudělá, nejde o nic víc než o PR strategii zneužívající pocit zodpovědnosti spotřebitelů - jde o zelený brainwashing, nebo-li greenwashing.

Elektronické mince za povolenky

Nová mobilní aplikace skupiny Amper má tento stav změnit. S její pomocí budou moct fyzické osoby, ale i města nebo firmy, de facto přispět do systému emisních povolenek EU, ze kterého se transparentním způsobem financují projekty snižující emise skleníkových plynů (např. zateplování budov nebo nové obnovitelné zdroje). Aplikace bude v angličtině a bude nést název CO2IN [koin], hravě kombinující chemický vzorec oxidu uhličitého s anglickým slovem pro minci (coin).

Jak přesně bude aplikace fungovat? Aplikace svým uživatelům nejprve umožní nakoupit za koruny, eura, dolary nebo jinou standardní měnu určité množství CO2INů, které pak mohou použít na nákup zboží nebo služeb. Třeba na letenku nebo jídlo v restauraci. CO2IN tak funguje jako virtuální měna, se kterou může platit kdokoli, kdo si stáhne aplikaci a měnu nakoupí. Každá transakce pak bude uchována na bankovním ledgeru.

Peníze získané nákupem CO2IN budou použity výhradně na nákup emisních povolenek EU. Financování jakýchkoli konkrétních offsetingových nebo investičních projektů je vyloučeno. Podle skupiny Amper příjemce prostředků ve skutečnosti vůbec nebude mít možnost rozhodnout, co se s penězi stane. Výběr podpořených projektů se tak bude řídit existujícími pravidly EU a jejích členských států, které doteď nakládaly jen s penězi za povolenky nakoupenými největšími znečišťovateli (např. teplárnami).

Fakt, že ze získaných peněz půjdou nakoupit pouze emisních povolenky, má další důležité výhody. Virtuální měny CO2IN totiž její vydavatel nebude moct „natisknout” více, než kolik je na trhu emisních povolenek. Tím se liší od fiat měn, jejichž emisi kontrolují centrální banky a vlády jednotlivých zemí. „CO2IN vlastně používá jakýsi nový zlatý standard. Místo zlata je ale vázán na emisní povolenky, na které je v evropském systému obchodu s emisními povolenkami (EU ETS) daný cap, nebo-li strop. Nemůžeme proto ročně vydat víc než 180 mld. CO2INů v kurzu 1 povolenka za 100 CO2INů,” vysvětluje princip nové virtuální měny autor nápadu Jan Palaščák, majitel skupiny Amper. Spuštění projektu v masovém měřítku by tak pomohlo předcházet vysoké inflaci v ekonomice.

"„Nejlepší způsob ochrany klimatu je takový, který je jednoduše integrovaný do každodenního života i byznysu. CO2IN v tomto ohledu propojuje oba světy, když umožňuje také jednotlivcům efektivně bojovat proti klimatické změně. Podnikům dovolí v kombinaci s úsporami energií či instalací bezuhlíkových zdrojů snížit svoji bilanci CO2 na čistou nulu," říká Jana Palaščák.
zdroj: skupina Amper

Svobodný přístup k povolenkám

Systém emisních povolenek dosud fungoval jen na bázi právních povinností určených největším emitentům. Ti museli nákupem povolenky nedobrovolně internalizovat škodlivé důsledky své činnosti. Povolenky lze dnes zakoupit jen v náročném procesu na vybraných evropských burzách. Díky CO2IN se ale mají k nákupu emisních povolenek dostat i střední a malé podniky, města nebo řadoví občané. Tím se má nejen zvýšit poptávka po emisních povolenkách (a jejich cena pro největší znečišťovatele), ale také rozšířit EU ETS do dalších sektorů (např. zemědělství, doprava) a motivovat země mimo EU k přijetí vlastního systému obchodování s povolenkami.

Jan Palaščák se domnívá, že s CO2INem bude možné platit v podstatě okamžitě po startu projektu tam, kde se už nyní platí bitcoinem. Na rozdíl od bitcoinu se ale CO2IN nemusí těžit za využití elektřiny, jeho fungování bude transparentnější a výtěžek z něj půjde na environmentální účely.

Majitelé iPhone si už teď mohou aplikaci stáhnout na adrese www.co2in.com a vyzkoušet, zatím bez skutečných peněz. Po přihlášení se zobrazí stav CO2IN účtu a možnost nákupu CO2INů. Níže je pak zatím minimalistická kalkulačka, kde si autor příspěvku může spočítat, že za svou blížící se zpáteční cestu dieselovou verzí Škoda Oktavia z Prahy do Ostravy může přispět 14,8 CO2INů, které podle současného kurzu pořídí za 4,19 EUR (asi 110 Kč). To odpovídá aktuálnímu kurzu 0,28 EUR za 1 CO2IN (2.9.2020, 14:24) a tento kurz je viditelný na grafu v záložce „Trading” (česky „Obchodování”). Cena za 1 CO2IN se bude měnit v závislosti na poptávce po něm a po emisních povolenkách.

Skupina Amper představí projekt CO2IN už 10. září v pražském Centru současného umění DOX za účasti zajímavých hostů. Přestože vytvořená českou firmou, aplikace má být okamžitě přístupná i uživatelům v zahraničí. Ostrý start projektu je plánován na 1. března 2021. Projekt má vlastní kapitál 4 miliony EUR a další investory nehledá.

Zdroj: skupina Amper

FOTO: skupina Amper